Bộ Đầu dò Điện áp Riêng biệt Kép VPS410-II-V

  • Bộ Đầu Dò Điện áp Riêng Biệt Kép VPS410-II-V | Fluke
Hãy mua ngay

Tổng quan sản phẩm: Bộ Đầu dò Điện áp Riêng biệt Kép VPS410-II-V

Bộ Đầu dò Điện áp Công nghiệp của Máy đo hiện sóng, màu xanh lục, 10:1, 500 MHz

Model: Bộ Đầu dò Điện áp Riêng biệt Kép VPS410-II-V

VPS410-II-V
ScopeMeter Industrial Voltage Probe-set, green, 10:1, 500 MHz
Hãy mua ngay

Tài nguyên : Bộ Đầu dò Điện áp Riêng biệt Kép VPS410-II-V