Tiếng Việt Vietnam

Fluke 5627A-12-J Industrial RTD Probe

Model: Fluke 5627A-12-J Industrial RTD Probe

Fluke 5627A-12-J
Hãy mua ngay

Secondary PRT, 305 mm x 4.7 mm (12 x 1/4 in), -200 °C to 420 °C
J suffix = banana plug termination

Tài nguyên : Fluke 5627A-12-J Industrial RTD Probe