Tiếng Việt Vietnam

Kìm biến dòng Fluke i40s-EL/3pk

  • Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers 3 pack

Tổng quan sản phẩm: Kìm biến dòng Fluke i40s-EL/3pk

Kìm biến dòng Fluke i40s-EL được sử dụng để đo dòng thấp; phù hợp để đo dòng đến 40A và cũng đo được chính xác trên các máy biến dòng thứ cấp 1A và 5A. Kìm i40s-EL có thể kẹp vào các vật dẫn dòng có đường kính đến 15mm.