Tiếng Việt Vietnam

Kìm đo dòng Fluke i17XX-flex6000 iFlex®

  • Fluke i1730-flex6000 iFlex® Current Clamp

Tổng quan sản phẩm: Kìm đo dòng Fluke i17XX-flex6000 iFlex®

Đầu dò dòng linh hoạt 36 inch iFlex của Fluke 17XX giúp mở rộng dải đo của Thiết bị ghi thông số điện năng hoặc năng lượng Fluke 17XX lên đến 6000A AC trong khi vẫn cung cấp độ linh hoạt tối ưu cho việc đo lường. Đầu dò iFlex nối trực tiếp với thiết bị ghi thông số điện năng, hiển thị các thông số dòng đo được mà không cần các hệ số tỷ lệ có khả năng gây lỗi. Dây nối dài 1,8 m (6 ft) giúp có thể đứng xa điểm đo và nhìn màn hình hiển thị trên thiết bị ghi dễ hơn. Các loại dây cáp cho thiết bị Fluke 17XX iFlex có sẵn là 12, 24 và 36 inch.

Model: Kìm đo dòng Fluke i17XX-flex6000 iFlex®

i17XX-flex6000

6000A 36 inch iFlex® Current Clamps

Hãy mua ngay