Tiếng Việt Vietnam

Túi cuộn Fluke RUP8

  • Fluke RUP8 Roll-Up Pouch uses hook and loop fasteners to keep the pouch closed and keep your tools organized
  • The RUP8 Roll-Up Pouch contains space for five screwdrivers and three pliers, held in with elastic loops
  • The RUP8 Roll-Up Pouch holds you tools in place with elastic loops. Tools not included.

Tính năng chính

  • Không gian cho năm tua vít và ba kìm
  • Đóng móc và vòng giữ cho cuộn đóng
  • Chất liệu polyester bền bỉ

Tổng quan sản phẩm: Túi cuộn Fluke RUP8

Túi cuộn Fluke RUP8 giữ cho dụng cụ cầm tay của bạn được sắp xếp ngay ngắn. Dây thun giữ 5 tua vít và 3 kìm ở vị trí của chúng, vì vậy bạn có thể tìm thấy chúng khi bạn cần. Các con dấu túi đóng lại với một cái móc và vòng khóa. Công cụ không bao gồm.

Thông số kỹ thuật: Túi cuộn Fluke RUP8

Kích cỡ17 in x 12 trong
43 cm x 30,5 cm
5 khe cho tua vít, 3 khe cho kìm
Vật liệu Polyster bền bỉ
Móc và vòng khóa

Model: Túi cuộn Fluke RUP8

RUP8

Túi cuộn RUP8

Hãy mua ngay