Tiếng Việt Vietnam

Vỏ mềm C90 dành cho DMMS và nhiệt kế visual IR

  • Fluke C90 Soft Case for DMM and Visual IR Thermometers

Tính năng chính

  • Vỏ đựng được trang bị khóa kéo với túi nhỏ bên trong và dây đai cuộn tròn qua bộ gá
  • Bảo hành một năm

Tổng quan sản phẩm: Vỏ mềm C90 dành cho DMMS và nhiệt kế visual IR

Vỏ đựng được trang bị khóa kéo với túi nhỏ bên trong và dây đai cuộn tròn qua bộ gá.

  • Vỏ đựng được trang bị khóa kéo với túi nhỏ bên trong và dây đai cuộn tròn qua bộ gá
  • Bảo hành một năm

Model: Vỏ mềm C90 dành cho DMMS và nhiệt kế visual IR