Tiếng Việt Vietnam

Bộ pin phụ SBP4 của Fluke

  • Fluke SBP4 Extra Battery Pack

Tổng quan sản phẩm: Bộ pin phụ SBP4 của Fluke

Đế sặc cho bộ pin lithium-ion có thể sạc lại Ti-SBP4. Dùng với các mẫu TiX560 và TiX520.

Model: Bộ pin phụ SBP4 của Fluke

FLK-TI-SBP4

Extra battery pack for TiX520 and TiX560 Infrared Cameras.

Hãy mua ngay