Tiếng Việt Vietnam

Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads

Tổng quan sản phẩm: Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads

Đầu dò kiểm tra thiết bị phân tích ắc quy tiêu chuẩn dành cho dòng thiết bị phân tích ắc quy Fluke 500. Đầu dò kiểm tra BLT10 là đầu dò kiểm tra theo độ kelvin với nút an toàn tích hợp được thiết kế để dễ dàng đo trở kháng của ắc quy.

Model: Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads

Fluke BTL10

Basic Battery Analyzer Test Leads

Hãy mua ngay