Tiếng Việt Vietnam

Fluke BP500 Lithium-ion Battery 3000 mAh

  • Fluke BP500 Lithium-ion Battery 3000 mAh

Tổng quan sản phẩm: Fluke BP500 Lithium-ion Battery 3000 mAh

Bộ chuyển đổi hoặc ắc quy điện dung dự trữ cao Li-ion 7,4V 3000MAH dành cho dòng thiết bị phân tích ắc quy Fluke 500.

Model: Fluke BP500 Lithium-ion Battery 3000 mAh

Fluke BP500

Lithium-ion Battery 3000 mAh

Hãy mua ngay