Tiếng Việt Vietnam

Bộ chuyển đổi đầu dò dòng điện/điện áp Fluke BTL-A

  • Fluke BTL-A Voltage/Current Probe Adapter

Tổng quan sản phẩm: Bộ chuyển đổi đầu dò dòng điện/điện áp Fluke BTL-A

Bộ chuyển đổi đầu dò dòng điện/điện áp dành cho dòng thiết bị phân tích ắc quy Fluke 500. BTL-A cho phép kết nối đầu dò kiểu quả chuối tiêu chuẩn 4 mm hoặc apdater kẹp dòng điện. Máy phân tích ắc quy BT521 có thể đo dòng điện và điện áp AC và DC sử dụng kìm đo dòng điện AC/DC Fluke i410.

Model: Bộ chuyển đổi đầu dò dòng điện/điện áp Fluke BTL-A

Fluke BTL-A

Voltage/Current Probe Adapter

Hãy mua ngay

Sách hướng dẫn + tài nguyên: Bộ chuyển đổi đầu dò dòng điện/điện áp Fluke BTL-A