Tiếng Việt Vietnam

Cáp nối Fluke I17XX-BNC-M2M

  • SS: Fluke I17XX-BNC-M2M 1500x1000 - 1

Tổng quan sản phẩm: Cáp nối Fluke I17XX-BNC-M2M

Cáp nối 4 chấu, đực-BNC đực, dài 2 mét để nối Máy phân tích chất lượng điện Fluke 430 Series II hoặc các thiết bị đo khác với đầu nối vào BNC, với Cửa đo điện Fluke PQ400.

Model: Cáp nối Fluke I17XX-BNC-M2M

Fluke I17XX-BNC-M2M
Fluke I17XX-BNC-M2M
Hãy mua ngay
  • Cáp nối đực-BNC đực dài 2 mét (1 cáp)