Tiếng Việt Vietnam

Cáp nối Fluke I17XX-BNC-M2F

Tổng quan sản phẩm: Cáp nối Fluke I17XX-BNC-M2F

Cáp nối 4 chấu, đực-BNC cái, dài 0,1 mét để nối Máy phân tích chất lượng điện Fluke 430 Series II hoặc các thiết bị đo khác với đầu nối vào BNC, với Cửa đo điện Fluke PQ400.

Model: Cáp nối Fluke I17XX-BNC-M2F

Fluke I17XX-BNC-M2F
Fluke I17XX-BNC-M2F
Hãy mua ngay
  • Cáp nối đực-BNC cái dài 0,1 mét (1 cáp)

Tài nguyên : Cáp nối Fluke I17XX-BNC-M2F