Tiếng Việt Vietnam

Bộ cáp nối Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P

  • SS: Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P 1500x1000 - 1

Tổng quan sản phẩm: Bộ cáp nối Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P

Bốn cáp nối đực-đực, dài 2 mét để nối các máy ghi điện Fluke 1730 và 1740 series với Cửa đo điện Fluke PQ400.

Model: Bộ cáp nối Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P

Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P
Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P
Hãy mua ngay
  • Cáp nối đực-đực dài 2 mét (4 cáp)