Tiếng Việt Vietnam

Bộ đánh dấu cáp Fluke PQ-MARKER

  • SS: Fluke PQ Cable Markers 1500x1000 - 1

Tổng quan sản phẩm: Bộ đánh dấu cáp Fluke PQ-MARKER

Bộ đánh dấu cáp với các dấu mốc 3P+N+PE để sử dụng với máy ghi điện của Fluke hoặc các sản phẩm ba pha khác có đường kính cáp 3-5mm.

Model: Bộ đánh dấu cáp Fluke PQ-MARKER

Fluke-PQ-MARKER
Fluke-PQ-MARKER
Hãy mua ngay
  • Bộ đánh dấu cáp với dấu mốc 3P+N+PE