Tiếng Việt Vietnam

Cảm ơn quý khách đã đăng ký sản phẩm của quý khách

Trong vòng 3 ngày làm việc, hãy chú ý email từ bộ phận Dịch vụ Fluke có RMA (Ủy quyền trả lại tài liệu) và nhãn vận chuyển trả trước cùng hướng dẫn để trả lại “Sản phẩm bị ảnh hưởng” của quý khách. Nếu quý khách không thể tìm thấy email trong hộp email thông thường, vui lòng kiểm ra thư mục rác. Vui lòng tự cung cấp thùng chứa vận chuyển (nên sử dụng bao bì có cảnh báo vật liệu nguy hiểm hoặc hàng hóa nguy hiểm). Sản phẩm được sửa chữa của quý khách sẽ được trả lại địa chỉ giao hàng.

Nếu quý khách có hơn 20 thiết bị, hãy điền một biểu mẫu khác.

Gia nhập Cộng đồng Fluke

Quý khách sẽ nhận:

  • Giảm giá, khuyến mãi và tin tức mới nhất của Fluke
  • Mẹo cải tiến bằng cách sử dụng sản phẩm Fluke
  • Xem trước sản phẩm độc quyền
‍‍ ‍‍