Swedish

1552A ”Stik”-termometer

 • Fluke Calibration 1552a Stik Thermometer
 • Fluke Calibration 1552a Stik Thermometer
 • Fluke Calibration 1552a Stik Thermometer
 • Fluke Calibration 1552a Stik Thermometer

Nyckelfunktioner

Termometerprob och digital visning kombinerat i en enda enhet

Proben i rostfritt stål och den digitala visningen är en sammanhängande enhet och kalibreras som ett enda system. Onoggrannhetsspecifikationen är enkel att förstå eftersom den inkluderar alla osäkerhetsmoment, inklusive avvikelse, i upp till ett år1. Den stora bakgrundsbelysta LCD-displayen kan roteras 90° så att den är lättavläst i alla vinklar. En inställningsbar indikator för stabilitet/trend visar när temperaturen är tillräckligt stabil för att göra en noggrann mätning. En inställningsbar funktion för automatisk avstängning kan förlänga den normala batterilivslängden till 300 timmar. En indikator för lågt batteri och funktion för mätstopp förhindrar felaktiga mätresultat som beror på låg batterispänning. En enkel kalibreringsfunktion med tre punkter gör att du enkelt och noggrant kan kalibrera Stik-termometern. Dataloggning på internminne med upp till 10 000 tidsstämplade mätningar finns som tillval.

Varför kalibrera temperaturgivare för processer?

Eftersom temperaturen har stor påverkan på noggrannheten vid volumetriska mätningar kräver processtillverkare av kemiska, farmaceutiska, livsmedels- och petrokemiska produkter noggranna temperaturmätningar – särskilt för processer där kvalitet eller reglerade överföringsvärden förordnas av myndigheterna. Då alla temperaturgivare med tiden kan avvika krävs regelbunden kalibrering eller verifiering mot en pålitlig referenstermometer. Att hitta en referenstermometer som är exakt, repeterbar och tålig kan dock vara en utmaning.

Vad är det för fel på min referenstermometer?

Industriella referenstermometrar som finns tillgängliga på marknaden idag, t.ex. kvicksilverglastermometrar (även kallat ASTM-termometrar) och bärbara elektroniska termometrar är användbara, men har en del inbyggda problem. Även om de är noggranna och repeterbara är kvicksilvertermometrar sköra. Det finns även risk för kvicksilverföroreningar i naturen och risk för personalens hälsa. Många stater i USA och länder inom EU har förbjudit användningen av sådana termometrar för industriellt bruk. Vissa organisationer har bytt ut sina kvicksilvertermometrar med tåligare bärbara elektroniska termometrar, bara för att upptäcka att RTD-proberna saknar den repeterbarhet och pålitlighet som krävs för lagliga referenstermometrar.

Det bästa alternativet till kvicksilvertermometrar

Fluke Stik-termometern är exakt, stabil och tålig, vilket gör den till det bästa alternativet till kvicksilvertermometrar och befintliga elektroniska termometrar. Givaren med tunn RTD-film har samma egenskaper som andra referenstermometrar i premiumklass som har utvecklats av Hart Scientific, men är tåligare och mindre känslig för avvikelser. Noggrannhet och repeterbarhet har dock inte offrats för förbättrad tålighet.

Användning av en glastermometer som är kvicksilver- eller spritfylld i olika doppdjup, eller vid avsevärt olika omgivningstemperaturer jämfört med där den kalibrerades, kan kräva mätkorrigeringar för den överskjutande kapillärkolven som kan vara omständliga men nödvändiga för att erhålla exakta mätvärden. Detta behövs inte för Stik-termometern. Givaren på 1551A Ex kräver ett minsta doppdjup på endast sju centimeter, utan någon nämnvärd påverkan på den uppmätta temperaturen som beror på värmeutstrålning från kapillärkolven. Vissa digitala termometrar kan bli mindre noggranna när de används utanför ett smalt omgivningstemperaturområde. Så är det inte för Stik-termometern. Mätresultaten är exakta i omgivningstemperaturer från -10 till +50 grader Celsius. Med en överlägsen probdesign kombinerad med elektroniska funktioner som hjälper dig att få exakta mätningar överträffar Stik-termometern kapaciteten hos andra digitala termometrar och är den perfekta ersättningen för kvicksilvertermometrar. 1För att minimera givaravvikelse måste proben alltid skyddas från mekaniska stötar.

Fem skäl till att ersätta kvicksilvertermometrar

 1. Eftersom Stik-termometern inte innehåller kvicksilver berörs den inte av myndighetsförbud. Myndighetsorganisationer över hela världen har antingen förbjudit eller vill förbjuda användning och transport av kvicksilvertermometrar för industriellt bruk – detta är en ökande trend.
 2. Kolven på den rostfria stålproben på Stik-termometern är betydligt tåligare än glaskolven hos en kvicksilvertermometer och är bättre lämpad för industrimiljöer. Dessutom innehåller Stik-termometern inget kvicksilver vilket eliminerar risken för kvicksilverföroreningar.
 3. Ägarkostnaden för en digital termometer är lägre än för en kvicksilvertermometer. Med en kvicksilvertermometer måste du antingen investera i utrustning eller anlita externa rengöringstjänster vid en kvicksilverförorening.
 4. Kvicksilvertermometrar kan inte justeras efter att de har kalibrerats. Den faktiska temperaturen måste beräknas genom att använda korrigeringsvärden på den uppmätta temperaturen. Detta kostar tid och är utsatt för beräkningsfel. En digital termometer gör beräkningarna åt dig – den temperatur som visas är den faktiska uppmätta temperaturen.
 5. Dessutom kan korrigeringar för den överskjutande kapillärkolven behövas för kvicksilvertermometern om den inte används under samma förhållanden som vid kalibreringen. Med en digital termometer behöver du inte matcha kalibreringsförhållandena för att få ett exakt mätresultat. Du behöver bara uppfylla kraven på minsta doppdjup – som är endast 7 centimeter för 1551A Ex.

Produktöversikt: 1552A ”Stik”-termometer

Äntligen finns en digital ersättare till kvicksilvertermometern! 1551A/1552A Stik-termometer ger exakta och repeterbara resultat med ± 0,05 °C inom hela intervallet och är den nya guldstandarden för industriell temperaturkalibrering. Oavsett om du arbetar utomhus i miljöer med potentiellt explosiva gaser eller på golvet i en processanläggning är den egensäkra, batteridrivna och bärbara referenstermometern utformad att klara dina temperaturmätningar.

En snabbtitt på funktionerna
 • Onoggrannhet på ± 0,05 °C inom hela intervallet
 • Egensäker (överensstämmer med ATEX- och IECEx-normer)
 • Två modeller (-50 °C till 160 °C eller -80 °C till 300 °C)
 • Inställningsbar temperaturindikator för trend/stabilitet
 • Temperaturvisning i °C eller °F
 • Dataloggning på internminne som tillval
 • 300 timmars batterilivslängd
 • Indikator för lågt batteri och batterilivslängd i procent
 • NVLAP-godkänd, NIST-spårbar kalibrering ingår

Specifikationer: 1552A ”Stik”-termometer

Specifikationer

1551A Ex

1552A Ex

Temperaturområde

-50 °C till 160 °C

-80 °C till +300 °C

Onoggrannhet (1 år)

± 0,05 °C

Storheter

°C, °F

Sensortyp

100 Ω tunn RTD-film

100 Ω trådlindad PRT

Probtemperaturkoefficient

0,00385 Ω/Ω/°C nominellt

Sensorlängd

≤ 10 mm

≤ 30 mm

Sensorposition (från manteln)

3 mm

Minsta doppdjup

7 cm

12 cm

Material på manteln

Rostfritt stål

Svarstid

Prob med 4,8 mm diameter: 14 sekunder
Prob med 6,35 mm diameter: 21 sekunder

Probhysteres

± 0,01 °C

Temperaturupplösning

Omkopplingsbar: 0,1, 0,01, 0,001 (standard är 0,01)

Samplingsintervall

Omkopplingsbar: 0,5 sekunder, 1 sekund, 2 sekunder (standard är 1 sekund)

Mätområde inom arbetstemperaturen

-10 °C till +50 °C

Temperaturupplösning

Omkopplingsbar: 0,1, 0,01, 0,001 (standard är 0,01)

Samplingsintervall

Omkopplingsbar: 0,5 sekunder, 1 sekund, 2 sekunder (standard är 1 sekund)

Mätområde inom arbetstemperaturen

-10 °C till +50 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 60 °C 0 % till 95 % relativ luftfuktighet, ickekondenserande

Datalogg som tillval1

Upp till 10 000 tidstämplade mätningar som sparas i internminne

Loggningsintervaller1

2 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 30 sekunder eller 60 sekunder;
2 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 30 minuter eller 60 minuter

Dämpning

Rullande medelvärde för de senaste 2 till 10 mätningarna
(PÅ/AV, 2, 5, 10)

Kommunikation

RS-232, stereouttag (endast för kalibreringsparametrar)

AC-ström

Ingen

DC-ström

3 AAA-batterier, normal batterilivslängd på 300 timmar utan bakgrundsbelysning för LCD-skärmen

EMC-kompatibilitet

EN61326:2006 Annex C; CISPR II, utgåva 5,0-2009; klass B

Skyddsklass

IP50

Instrumentmått (H x B x D)

114 x 57 x 25 mm

Vikt

196 g

Kalibrering (inkluderat)

NVLAP-godkänd, NIST-spårbar

Karakterisering

CVD

ITS-90

1Se beställningsinformation för dataloggtillval

Modeller: 1552A ”Stik”-termometer

1552A-12

Termometer, fast PRT,

Köp den

-80 °C till +300 °C,

6,35 x 305 mm

NVLAP-godkänt kalibreringscertifikat, användarhandbok på CD-ROM och 3 AAA-batterier medföljer

1552A-12-DL

Termometer, fast PRT,

Köp den

-80 °C till +300 °C,

6,35 x 305 mm med datalogg

NVLAP-godkänt kalibreringscertifikat, användarhandbok på CD-ROM och 3 AAA-batterier medföljer