Swedish

Fluke Norma 4000/5000 effektanalysatorer med hög precision

 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer
 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer
 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer

Nyckelfunktioner

Fluke Norma 4000: Fluke Norma 4000 trefasanalysator är perfekt för fälttester och enkel att använda. Den ger oöverträffade prestanda i förhållande till priset. Bland funktionerna finns: 1 till 3 faser, 5,7"/144 mm färgdisplay, övertonsanalys, Scope-läge, vektordiagram, loggningsfunktion, Fluke NormaView-datorprogramvara och utbyggbart 4 MB RAM-minne.

Fluke Norma 5000: Fluke Norma 5000 sexfasanalysator har den största bandbredden på marknaden och är det perfekta test- och analysverktyget för utveckling av frekvensomvandlare och belysningsutrustning. Bland funktionerna finns: 1 till 6 faser, inbyggd skrivare som tillval och alla funktioner för Fluke Norma 4000 som beskrivs ovan.

 • Den kompakta designen gör den lätt att bära med sig och sparar utrymme.
 • Enkelt användargränssnitt ger enkel, intuitiv drift.
 • En mängd standardkonfigurationer som ger användaren möjlighet att ange de exakta funktioner som krävs för den unika tillämpningen.
 • Samtidig parallell insamling av alla faser ger exakt visning av dynamiska händelser för alla faser vid exakt samma tidpunkt.
 • Alla ingångar är galvaniskt isolerade för att undvika kortslutningar.
 • Övertoner i spänning, strömstyrka och effekt mäts upp till den 40e övertonen för fullständig analys.
 • FFT-analys, vektordiagram och DSO-läge (Digital Oscilloscope) ingår i basenheten för fullständig analysfunktion.
 • Medelvärdesmätning – från 15 ms upp till 3 600 s – för dynamiska mätningar.
 • 4 MB inbyggt minne (utbyggbart till 128 MB) för lagring av uppmätta värden.
 • Snabb och enkel anslutning till dator – RS232 och USB ingår som standard; IEEE488, Ethernet eller USB2.0 finns som tillval.
 • PI1 processgränssnitt för mätning av moment och hastighet med externa sensorer plus fyra analoga utgångar för enkel användning i motor- och motorstyrningstillämpningar.
 • Samplingsfrekvenser på 341 kHz eller 1 MHz för detaljerad signalanalys.
 • Bandbredd från DC till 3 MHz/10 MHz för tillförlitlig mätningsprecision.
 • Fluke NormaView PC-programvara för dataöverföring, analys och rapportskrivning.

Produktöversikt: Fluke Norma 4000/5000 effektanalysatorer med hög precision


Tillförlitliga, mycket exakta mätningar för test och utveckling av elektronik

De kompakta effektanalysatorerna i Fluke Norma-serien har den senaste mättekniken, vilket hjälper tekniker vid utveckling och test av motorer, växelriktare, belysning, strömförsörjningsenheter, transformatorer och bilkomponenter.

Instrumenten är baserade på en patenterad arkitektur med stor bandbredd, vilket ger mätningar med hög precision av en- eller trefasström och spänning, analys av övertoner, FFT-analys (Fast Fourier Transformation) och beräkningar av ström och andra värden.

Serien består av Fluke Norma 4000 trefasanalysator och Fluke Norma 5000 sexfasanalysator. Med de här robusta effektanalysatorerna med hög precision får du oöverträffad valuta för pengarna för enkel och pålitlig användning på fältet eller som bänkenhet på laboratorier och i testbänkar.


Tillämpningar

 • Elektriska motorer och vändardrivsystem – Genom detaljerad spektrumanalys och funktioner för dynamisk momentberäkning mäts växlingsförluster som orsakas av vändaren noggrant och en detaljerad utvärdering görs av momenttransienter och övertoner vid högre frekvenser.
 • Vändardrivsystem Tack vare samtidig mätning av alla elektriska och mekaniska elparametrar kan användarna observera vilken påverkan komponenter har på varandra, eller på hela systemet.
 • Belysningssystem – En stor bandbredd på upp till 10 MHz och en hög samplingshastighet upp till 1 MHz ger detaljerad signalanalys vid belastningsmätning. En unik shuntteknik möjliggör strömmätningar vid mycket höga frekvenser. Samtidig mätning av in- och uteffekt ger omedelbar beräkning av förluster vid belastning.
 • Transformatorer – Synkrona sexfasiga effektmätningar möjliggör mycket exakta beräkningar av effektivitet och förlust för stora krafttransformatorer även vid mycket låga effektfaktorer. Synkrona flerfasiga resistansmätningar av transformatorspolar kan också utföras.
 • Fordon – Synkrona mätningar av elektrisk ingång och mekanisk utgång ger fullständig information om effektiviteten och förlusterna för individuella komponenter samt hela drivsystemet.

Specifikationer: Fluke Norma 4000/5000 effektanalysatorer med hög precision

Allmänna specifikationer
Antal faser
Fluke Norma 4000: 1 till 3
Fluke Norma 5000: 3, 4, 6
Vikt
Fluke Norma 4000: Ca 5 kg
Fluke Norma 5000: Ca 7 kg
Storlek
Fluke Norma 4000: 150 mm x 237 mm x 315 mm
Fluke Norma 5000: 150 mm x 447 mm x 315 mm
Inbyggd skrivare
Fluke Norma 4000: Nej
Fluke Norma 5000: Ja (tillval)
Display
 Färg, 5,7 tum/144 mm - 320 x 240 bildpunkter
 Valbar bakgrundsbelysning och kontrast.
Bandbredd
 DC till 3 MHz eller DC till 10 MHz beroende på ingångsmodul
Basonoggrannhet
 0,2 %, 0,1 % eller 0,03 % beroende på ingångsmoduler
Samplingsfrekvens
 0,33 MHz eller 1 MHz beroende på ingångsmoduler
Ingångsspänning
 0,3 V till 1 000 V
Ingångsström (direkt, ej via shunt)
 0,03 mA till 20 A beroende på ingångsmodul
Minne för konfigurationer
 4 MB
Minne för inställningar
 0,5 MB
FFT (Fast Fourier Transformation)
 Till 40e övertonen
RS-232/USB-gränssnitt
 Standard
PI1-processgränssnitt (8 analoga ingångar/impulsingångar och 4 analoga utgångar)
 Tillval
IEEE 488.2/GPIB-gränssnitt (1 Mbit/s Ethernet/10 Mbit/s eller 100 Mbit/s)
 Tillval
Fluke NormaView-datorprogramvara (för dataöverföring, analys och rapportskrivning)
 Standard

Grundläggande funktioner
FFT (Fast Fourier Transformation)
 Beräkning av övertoner med grafisk presentation. Upp till tre staplar visas samtidigt.
 Uppmätta värden: U, I, P per fas
 Beställ: 1a till 40e övertonen, maximalt halva samplingsfrekvensen
DSO (Digital Oscilloscope)
 Samtidig visning av upp till tre uppmätta värden på samplingsnivå. Snabbvisning av kurvform och distorsion.
Integreringsfunktion (energi)
 Samtidig visning av upp till sex konfigurerbara numeriska värden. Start/stopp-förhållanden och positiv/negativ riktning finns tillgängliga.
Vektorvisning
 Vektorvisning av HO1 upp till sex signaler. För enkel testning av rätt anslutning för instrumentet och snabb översikt av fasvinkeln för varje signal.
Inspelning av elkvalitet
 Visning av medelvärden över tid för trendbestämning.
RAM-dataminne
 Lagring av samplings- och medelvärden, inställning av start- och stoppförhållanden.
 Omkring 4 MB finns tillgängliga i RAM-minnet för lagring av de uppmätta värdena. Minnet kan utökas upp till 128 MB.
Konfiguration
 Ställ in analysatorn så att den mäter och visar data i det format som krävs.

Omgivande förhållanden
Temperaturområde för arbete
 5 °C till 35 °C
Temperaturområde för lagring
 -20 °C till 50 °C
Höljesmaterial
 Fluke Norma effektanalysatorer är mycket kompakta och utrustade med ett solitt metallhölje för att leva upp till stränga EMC-krav.
Klimatklassificering
 KYG DIN 40040, max. 85 % luftfuktighet, icke-kondenserande.
Strömförsörjning
 85 V AC till 264 V AC, 50 Hz till 60 Hz, DC 100 till 260 V, ca 40 VA europeisk kontakt med omkopplare. Kopplingsdon för ström finns på vissa modeller.
Mätingångar
 Säkerhetsuttag 4 mm, två för varje ingång. Extern shuntanslutning via BNC-uttag.
Drift
 Membrantangentbord med markör – funktionstangenter och direktfunktioner.
Anslutningar
 3-fasanalysatorns baksida

Uppmätta värden
 Avbrottsfri beräkning av medelvärden för varje fas: I trefassystem sker ytterligare beräkning av totaleffekt och medelvärde för V och I för de tre faserna. Den grundläggande H01 beräknas även i synkront läge för dessa värden.
 Urms effektivvärde, Urm likriktat medelvärde, Um-medelvärde
 Up-, Up+, Upp toppvärden
 Ucf toppfaktor Ucf, Uff formfaktor
 Ufc grundläggande innehåll
 Uthd distorsionsfaktor DIN, IEC
 Irms effektivvärde Irm likriktat medelvärde, Im medelvärde
 Ip-, Ip+, Ipp toppvärden
 Icf toppfaktor Icf, Iff formfaktor
 Ifc grundläggande innehåll
 Ithd distorsionsfaktor DIN, IEC
 P aktiv effekt [W]
 Q reaktiv effekt [Var]
 S skenbar effekt [VA]
 ë, cos.fasvinkel
 Inbyggd funktion för aktiv effekt P, reaktiv effekt Q, skenbar effekt S, spänning (Um) och ström (Im),
 Antalet siffror är fyra eller fem beroende på uppmätt värde.

Frekvens och synkronisering
Mätområde
 DC och 0,2 Hz till samplingsfrekvens
Onoggrannhet
 ±0,01 % av uppmätt värde (avläsning)
 Kanaler som kan väljas: alla U/I eller extern ingång.
 Ett av tre lågpassfilter med olika frekvenser kan växlas in i signalen.
 Frekvensen visas alltid längst upp på skärmen.
 BNC-synkroniseringsuttaget på instrumentets baksida kan användas antingen som ingång eller som utgång.
 Ingångsignalerna kan mätas upp till fasens samplingsfrekvens. Maxnivån får inte vara högre än 50 V.
 Utgångssignalen är en 5 V TTL-signal (frekvensen beror på den uppmätta synkroniseringsfrekvensen).

Konfigurationsminne
 Upp till 15 användarkonfigurationer kan sparas i ett permanent minne och läsas in igen senare. Ändringar som inte sparats går förlorade när instrumentet stängs av.

Gränssnitt
 RS232-gränssnitt för överföring av fast programvara och datautbyte med datorn. En skrivare kan anslutas via en extern omvandlare.
Alternativ
 IEEE 488.2/1 Mbit/s
 Ethernet/10 Mbit/s eller 100 Mbit/s

Standarder och säkerhet
Elektrisk säkerhet
 EN 61010-1/2:a utgåvan, 1 000 V CAT II (600 V CAT III)
 Föroreningsgrad 2, säkerhetsklass I
 EN 61558 för transformator
 EN 61010-2-031/032 för tillbehör
Maxvärden för ingångar
 För spänningsingångar – mätområde 1 000 Veff, 2 kVtopp
 För strömingångar – mätområde 10 Aeff, 20 Atopp
Testspänning
Nätingång hölje (skyddsledare): 1,5 kV AC
Nätanslutning Mätningsingång: 5,4 kV AC
Mätningsingångar Hölje: 3,3 kV AC
Mätningsingång ingång: 5,4 kV
Elektromagnetisk känslighet
Emission: IEC 61326-1, EN 50081-1, EN 55011 klass B
Immunitet: IEC 61326-1/bilaga A (industrisektor), EN 50082-1

Faser

Effektanalysatorn Fluke Norma 4000 kan ha upp till tre faser och effektanalysatorn Fluke Norma 5000 kan ha upp till sex faser. Du kan använda den fas som passar tillämpningen bäst. Specifikationerna varierar beroende på fasens modell.

Varje modulär plugin-fas består av en spännings- och en strömkanal. Alla moduler passar till alla basenheter, men endast en typ av kanal kan användas per enhet. Kopplingsdon för ström finns på vissa modeller.

Fasöversikt

Faskanaler
PP42
Onoggrannhet: 0,2 % (0,1 % rd + 0,1 % rg)
Strömområde: 20 A
Samplingsfrekvens: 341 kHz
Bandbredd: 3 MHz
PP50
Onoggrannhet: 0,1 % (0,05 % rd + 0,05 % rg)
Strömområde: 10 A
Samplingsfrekvens: 1 MHz
Bandbredd: 10 MHz
PP54
Onoggrannhet: 0,1 % (0,05 % rd + 0,05 % rg)
Strömområde: 10 A
Samplingsfrekvens: 341 kHz
Bandbredd: 3 MHz
PP64
Onoggrannhet: 0,03 % (0,02 % rg + 0,01 % rg)
Strömområde: 10 A
Samplingsfrekvens: 341 kHz
Bandbredd: 3 MHz