Swedish

Fluke 1750 effektlogger för trefassystem

 • Fluke 1750 Three-Phase Power Quality Recorder
Utgått ur sortimentet

Nyckelfunktioner

 • Elkvalitet som uppfyller standarder: Alla mätningar uppfyller IEC61000-4-30-standarder för korrekt utvärdering av alla uppmätta värden inklusive spänning, ström, effekt, övertoner, brus osv.
 • Snabb och tillförlitlig konfiguration: ARCHOS 43 Internet Tablet vad det är instrumentet mäter, vilket möjliggör snabb och pålitlig konfiguration även på obekväma testplatser
 • Tröskelfri inställning: Tillämpa trösklar efter det att data har samlats in med Fluke-programvaran för strömanalys – du behöver inte oroa dig för missad information pga. felaktiga inställningar
 • Fångar upp allt: Korskanals- och strömtrigger fångar upp varje mätning, i varje kanal, varje gång
 • Intuitiv PC-programvara: Analysera data och generera rapporter enkelt med automatiserad EN50160-rapportering och -efterlevnad
 • Plug and play: Installationen går på några minuter tack vare självidentifierande strömprober och enkla anslutningar
 • Kablarna behöver inte återanslutas: Byt kanaler internt med trådlös PDA eller PC om anslutningarna inte är korrekta
 • Mät varje parameter: Spänning och ström för tre faser, nolledare och jord
 • 5 MHz, 8 000 Vpk vågformsloggning: Få en detaljerad bild även av de snabbaste händelserna
 • Hämta data snabbt: Du kan snabbt hämta data från det medföljande SD-minneskortet eller via 100BaseT-Ethernet-anslutningen. I SD-kortet ingår automatiska hämtningar till SD när ingen annan anslutning görs i instrumentet

Den här produkten har utgått ur sortimentet eller omklassificerats

Produktöversikt: Fluke 1750 effektlogger för trefassystem

Använd den nya Fluke 1750 elkvalitetsmätare och Fluke-programvaran för strömanalys för att mäta trefas-elkvalitet och bevaka eventuella störningar av elkvalitet. De här elmätarna mäter automatiskt varje elkvalitetsparameter och -händelse, för varje period – hela tiden.

Tillämpningar
Långsiktig analys:
Avslöja svårupptäckta eller intermittenta problem, monitorera viktig utrustning och fånga upp elkvalitetshändelser som kan kopplas till utrustningsfel
Elkvalitetsundersökningar: Mät elkvaliteten på en anläggning och dokumentera resultaten med professionella rapporter
Servicekvalitetsefterlevnad: Utvärdera kvaliteten på inkommande matningsström
Installation/idriftsättning av utrustning: Måttstock: elsystem före installation för att säkerställa servicekvalitet

Specifikationer: Fluke 1750 effektlogger för trefassystem

Tekniska specifikationer
Standarder för elkvalitetsmätning
Överensstämmelse IEC 61999-1-4 Klass 1, IEC 61000-4-30 Klass A eller B beroende på mätfunktion, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 och EN50160
Klocka/kalender Skottår, 24-timmarsklocka
Realtidsklocka, onoggrannhet Inte mer än ± 1 s/dag
Internminnets datakapacitet Minst 2 GB
Maximal inspelningstid Minst 31 dagar
Mättidskontroll Automatisk
Maximalt antal händelser Endast begränsat av storleken på internminnet
Strömförsörjning 100 till 240 V rms ± 10 %, 47-63 Hz, 40 W
Driftstid under avbrott (intern UPS-drift) 5 minuter per avbrott, 60 minuter total driftstid utan omladdning
Mått 215 mm x 310 mm x 35 mm (8,5 tum x 12,2 tum x 3,5 tum)
Vikt 6,3 kg
Ingång
Mätfunktioner Enfas och nolledare, enfas-IT ingen nolledare, enfas delad fas, trefasstjärnkoppling, trefasdelta, trefas-IT, trefas hög part, trefas öppen part, 2-elements delta, 21/2-elements stjärnkoppling
Ingångskanaler Spänning: 4 kanaler, AC/DC
 Ström: 5 kanaler
Spänningskanaler Ingångsresistans: 2 MΩ
 Ingångskapacitans: < 2 0 pF
Strömingångar, egenskaper 2 V rms = fullskala, 1 MΩ ingångsimpedans för ferro-CT, låg impedans för Flexi-CT
Mätmetod Samtidig digital sampling av spänning och ström. Digital PLL-synkroniserad sampling, intern frekvensreferens används vid spänningsfall.
Synkronisering och sampling
PLL-synkroniseringskälla PLL synkroniseras till A-N-spänning för stjärnkoppling och till A-B-spänning för deltakoppling. Alla uppräknade strömtyper kan klassificeras som antingen stjärnkopplade eller delta.
PLL-låsområde 42,5 till 69 Hz
Samplingsfrekvens Spänning och ström: 256 samplingar/period Interharmoniska övertoner per IEC 61000-4-7: 2 560 punkter/10 perioder (50 Hz), 3 072 punkter/12 perioder (60 Hz) Transientspänning: 5 MHz
A/D-upplösning Spänning och ström: 24 bitar
 Transientspänning: 14 bitar
Spännings- och strömmätning
Mätområde för spänning AC-spänning: 1 000 V rms ± 10 % utanför område
 DC-spänning: ± 1 000 V + 10 % utanför område
Crestfaktor (V) 3 eller lägre
Mätområde för ström Beror på vilken strömprob som används
Crestfaktor (A) 4 eller lägre
RMS-spänning
Mätmetod Sann rms beräknad kontinuerligt: varje period, varje 1/2 period och var 10:e eller 12:e period vid 50 resp. 60 Hz, enligt IEC 61000-4-30.
Mätosäkerhet AC: ± 0,2 % avläsning ± 0,1 % fullskala, över 50 V rms
 DC: ± 0,5 % avläsning ± 0,2 % fullskala, över 50 V dc
RMS-ström
Mätmetod Sann rms beräknad kontinuerligt: varje period, varje 1/2 period, och var 10:e eller 12:e period vid 50 resp. 60 Hz, enligt standarder
Transientspänning (impuls)
Mätmetod Vågformssampling
Fullskala 8 000 V pk
Samplingsupplösning 200 nS
Mätosäkerhet ± 5 % avläsning ± 20 V (testparametrar: 1 000 V dc, 1 000 V rms, 100 kHz)
Spänningstopp (rms topp)
Mätmetod Sann rms (beräkning av en period genom överlappning av varje halvperiod - spänning mellan ledningarna mäts för 3P3W-ledningar och fasspänning mäts för 3P4W-ledningar)
Visade data Toppens amplitud och varaktighet
Mätningar Samma som rms-spänning
Spänningsfall (rms-eftersläpning)
Mätmetod¨ Sann rms (beräkning av en period genom överlappning av varje halvperiod - spänning mellan ledningarna mäts för 3P3W-ledningar och fasspänning mäts för 3P4W-ledningar)
Visade data Amplitud och varaktighet för dropp eller avbrott
Mätningar Samma som rms-spänning
Spänningsbortfall (avbrott)
Mätmetod Samma som spänningsfall
LAN-gränssnitt
Kontakt RJ-45
Hastighet och typ 10/100 Base-T, automatisk MDIX
Kommunikationsprotokoll TCP/IP via Ethernet
Trådlöst styrningsgränssnitt
Anslutning trådlös (2,4 GHz radio)
Hastighet upp till 700 kbit/sekund
Kommunikationsprotokoll Bluetooth SPP
Effektmätning
Batteriets livslängd
Mättyp Sann rms beräknad kontinuerligt: varje period och var 10:e eller 12:e period vid 50 resp. 60 Hz, enligt standarder
Frekvens
Mätområde 42,5 till 69 Hz
Mätkälla Samma som PLL-synkroniseringskälla
Mätonoggrannhet ± 10 mHz (10 till 110 % av området, med sinuskurva)
Effektfaktor
Mätområde 0,000 till 1,000
Mätonoggrannhet ± 1 siffra från beräkningen av varje uppmätt värde (± 3 siffror totalt)
Reaktiv effektfaktor
Mätmetod Beräknad med fasskillnaden mellan spänningsgrundton och strömgrundton
Mätområde - 1,000 (styrande) till + 1,000 (eftersläpande)
Mätonoggrannhet ± 0,5 % avläsning ± 2 % fullskala ± 1 siffra
Spänningsobalans och fassekvens
Mätmetod Positiv sekvensspänning dividerad med negativ sekvensspänning, enligt IEC 61000-4-30
Harmonisk Spänning och ström-övertoner
Analysfönster rektangulärt
Analysbeställning 1:a till 50:e övertonen
Mätonoggrannhet Spänning/ström: 1:a till 20:e övertonen: ± 0,5 % avläsning ± 0,2 % fullskala, 21:a till 50:e övertonen: ± 1 % avläsning ± 0,3 % fullskala (strömsensorns noggrannhet måste inkluderas för ström och effekt)
Mätmetod IEC 61000-4-7
Interharmonisk spänning och ström (mellanliggande övertoner)
Analysfönster rektangulärt
Analysordningar 1,5:e till 49,5:e övertonen
Mätmetod IEC 61000-4-7
Flicker
Mätmetod IEC 61000-4-15
 Plt för 2 timmar och PSt för 10 minuter
Mätområde: 0,1 till 5 (25) beroende på spänningsnivå, modulering och frekvens
Miljöspecifikationer
Miljö
Användningsmiljö Inomhus eller i övertäckt område utomhus, upp till 2 000 m höjd
Temperatur och fuktighet vid förvaring -20 °C till 50 °C, 80 % maximal relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Temperatur och fuktighet vid användning 0 °C till 40 °C, 80 % maximal relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Maximal nominell arbetsspänning
Spänningsterminaler 1 100 V rms
Spänningsvaraktighet 5 550 V rms växelström i 1 minut, mellan spänningsingångsterminalerna, spänningsingångsterminaler och strömprober, och spänningsingångsterminaler och hölje (50/60 Hz, 1 mA avkänningsström)
Skyddsklass IP30 (enligt EN 60529)
Standarder:
EMC EN 61326-1:1997+A1:1998 Klass A
 EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998
 EN 61000-3-3:1995
Säkerhet EN 61010-1 2:a upplagan; 2 000
 Spänningsingångsenhet: Kontamineringsnivå 2, överspänningskategori 1 000 V CAT III, 600 V CAT IV (väntad överspänning: 8 000 V)

Modeller: Fluke 1750 effektlogger för trefassystem

Fluke 1750

Elmätare för trefassystem

Standardtillbehör

 • 1750 Effektlogger
 • ARCHOS 43 Internet Tablet  
 • 4 - 400 A strömprober (3140R)
 • 5 Testkablar och klämmor
 • SD-kortläsare
 • Fluke Power View och Fluke-programvara för strömanalys
 • Nätkabel med internationell kontaktuppsättning
 • Ethernetkabel
 • Färglokaliseringspaket
 • Komma igång-handbok
 • Produkt-CD med programvara och användarhandboks-PDF
 • CS 1750/1760 Tålig mjuk transportväska