Swedish

SMFT-1000 Professionell verktygssats för solcellsanläggningar: Fluke flerfunktionsinstrument för solceller, I-V kurvuppritning med TruTest™ programvara och solcellskablar

 • SMFT-1000 Solar Tools Kit: Fluke Multifunction PV Tester, I-V Curve Tracer with TruTest™ Software and MC4 Leads
 • SMFT-1000 Solar Tools Kit: Fluke Multifunction PV Tester, I-V Curve Tracer with TruTest™ Software and MC4 Leads
 • SMFT-1000 Solar Tools Kit: Fluke Multifunction PV Tester, I-V Curve Tracer with TruTest™ Software and MC4 Leads
 • SMFT-1000 Solar Tools Kit: Fluke Multifunction PV Tester, I-V Curve Tracer with TruTest™ Software and MC4 Leads
 • SMFT-1000 Solar Tools Kit: Fluke Multifunction PV Tester, I-V Curve Tracer with TruTest™ Software and MC4 Leads

Nyckelfunktioner

 • Universalinstrumentsats för solcellssystem som uppfyller standardkraven i IEC 62446-1 för kategori 1- och kategori 2-installationer
 • Satsen innehåller TruTest™ avancerad programvara för anläggningshantering och kabelsats för solcellstestning med tänger
 • Jämför anläggningens I-V-kurva på plats med tillverkarens I-V-kurvdata 
 • Anslutning för instrålningsmätare för noggrann mätning av instrålning och temperatur i realtid

Produktöversikt: SMFT-1000 Professionell verktygssats för solcellsanläggningar: Fluke flerfunktionsinstrument för solceller, I-V kurvuppritning med TruTest™ programvara och solcellskablar

Berättigad till Fluke Premium Care

När du investerar i dina Fluke-testverktyg vill du att investeringen ska ge bästa möjliga resultat. Fluke Premium Care är ett erbjudande mot en avgift som ger täckning utöver den ursprungliga produktgarantin, så att du inte behöver oroa dig för oväntade driftstopp som orsakas av skadad testutrustning, tillbehör eller verktyg som behöver kalibreras eller repareras.

Läs mer

SMFT-1000 är utformad för professionell installation, driftsättningsbesiktning och underhåll av solcellsanläggningar i enlighet med standardkraven i IEC 62446-1. Med programvaran Fluke TruTest™ kan mätdata vid installation och driftsättning av solcellsanläggningar enkelt importeras, organiseras, analyseras och rapporteras utan att någon bärbar dator behövs på plats.

Kategori 1 – IEC 62446-1 helsekvenssäkerhetsmätning 

 • Skyddsjordresistans (Rpe) 
 • Spänning på öppen krets (Voc) 
 • Kortslutningsström (Isc) 
 • Isolationsresistans (Rins)
 • Polaritet

Kategori 2 – IEC 62446-1 systemprestandamätning 

Mätvärden inhämtas för I-V-kurvan på plats och SMFT-1000 visar kurvan under inläsningen av mätdata, för jämförelse med tillverkarens modulspecifikationerna. Det gör det enkelt att omedelbart bekräfta mätningar utan att använda någon bärbar dator eller surfplatta. Du kan testa ström/spänning-kurvor på nya installationer för att bekräfta att de fungerar enligt anläggningsspecifikationerna och för att testa att befintliga moduler och strängar fungerar enligt förväntade prestandanivåer.

 • I-V-kurvplottning och analys med TruTest
 • Instrålning, temperatur, lutning

Trådlös instrålningsmätare

För att utföra exakta I-V-kurvmätningar krävs realtidsdata för instrålning och temperatur. SMFT-1000 Verktygssats för solcellsanläggningar inkluderar IRR2-BT instrålningsmätare som ansluts trådlöst till SMFT-1000 och överför mätdata i realtid, vilket ger I-V-kurvmätning med högsta möjliga noggrannhet. Vid avbrott på den trådlösa anslutningen fortsätter IRR2-BT att registrera data i upp till 17 timmar som senare kan sammanställas med mätningar med SMFT-1000. 

TruTest™ Avancerat analysprogram för solcellsanläggningar: Sparar tid för behandling av mätresultat och sammanställning av rapporter

Täcker alla behov för godkännande och dokumentation med den snabba och tillförlitliga TruTest™-programvaran. TruTest™ integrerar anläggningshantering, datalagring och rapportering på en och samma plattform. Oavsett om du analyserar solpanelernas effektivitet med I-V-kurvor eller utför säkerhetsmätningar för Kategori 1 på anläggningen enligt IEC 62446-1, är datahantering för lättlästa rapporter avgörande betydelse för kunderna. Med TruTest™ kan du snabbt och enkelt importera mätresultat direkt till datorn från solcellsmultimetern för strukturering och analys av mätvärden, jämförelse av enskilda anläggningsvärden med tidigare mätningar och framtagning av en komplett, lättläst kundrapport.

 • Enkel hantering av mätdata vid installation och driftsättningsbesiktning av solcellsanläggningar 
 • Utför kontroller och generera rapporter snabbt i enlighet med kraven i IEC 62446-1 och andra direktiv
 • I-V-kurvanalys med lättavläst godkänd/ej godkänd; se ändringar på I-V-kurvan mellan flera platsbesök
 • jämför anläggningsdata med tidigare anläggningsdata för att visa förändringar över tid
 
 
 

Fluke TruTest™ solpanelsapp

 

Gör det enklare och mer effektivt att utföra tester med Fluke TruTest™ solpanelsapp som är utformad för smidigare arbete tillsammans med den multifunktionella solcellstestaren SMFT-1000. I appen finns en utökad databas över solpaneler, och den har stöd för att importera specifikationer för solpaneler direkt till analysatorn. Det ger dig tillgång till över 120 000 olika typer av solpaneler var du än befinner dig. Du slipper mata in dem manuellt och kan därmed förenkla testningsprocessen avsevärt.

 

Ingår:

 • Fluke SMFT-1000-BP Professionell verktygsryggsäck
 • SMFT-1000 multifunktions solcellsanalysator
  1. Bärrem
  2. Säkringspaket
  3. Adapterkabel IRDA Optisk till USB
  4. Nolladapter
 • IRR2-BT Professionell trådlös solinstrålningsmätare
  1. 80PR-IRR Extern temperaturprob
  2. Monteringsfäste för solcellspaneler
  3. Hård väska
 • i100 AC/DC-strömtång, 100 A
  1. TPAK-magnetpaket
 • TP1000 Testprob med fjärrtestknapp
 • TL1000 Mätsladdpaket
 • TL1000-MC4 Testkabelsats
 • TL1000 30 m Testkabel på rulle
 • Anslutningssats
 • PVLEAD3 Mätkabelsats med klämmor för solcellspaneler
 • Fluke TruTest™ Avancerat datahanterings- och rapporteringsprogram

Specifikationer: SMFT-1000 Professionell verktygssats för solcellsanläggningar: Fluke flerfunktionsinstrument för solceller, I-V kurvuppritning med TruTest™ programvara och solcellskablar

Multifunktionell solcellstestare Fluke SMFT-1000

    
Skyddjordsresistans (RLo)
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet
0,00–19,99 Ω0,20–19,99 Ω0,01 Ω± (2 % + 2 siffror)
20,0–199,9 Ω20,0–199,9 Ω0,1 Ω± (2 % + 2 siffror)
200–2 000 Ω200–2 000 Ω1 Ω±(5 % + 2 siffror)
    
Testström≥ 200 mA (≤ 2 Ω + Rcomp)  
Testspänning4–10 V likström  
PolaritetsvändningJa  
Nolltestkabel (Rcomp)Upp till 3 Ω  
    
Solcellsmodul/-sträng, öppen krets-spänning (VOC)
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet
0,0–99,9 V5,0–99,9 V0,1 V± (0,5 % + 2 siffror)
100–1 000 V100–1 000 V1 V± (0,5 % + 2 siffror)
    
PolaritetstestJa  
    
Solcellsmodul/-sträng, kortslutningsström (Is/c)
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet
0,0–20,0 A0,2–20,0 A0,1 A± (1 % + 2 siffror)
    
Isolationsresistans (RINS)
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet
0,00–99,99 MΩ0,20–99,99 MΩ0,01 M± (5 % + 5 siffror)
100,0–199,9 MΩ100,0–199,9 MΩ0,1 M± (10 % +5 siffror)
200–999 MΩ200–999 MΩ1 MΩ±(20 % +5 siffror)
    
 RäckviddUpplösningNoggrannhet
Mätspänning utan belastning50 V/100 V/250 V upp till 199,9 MΩ
500/1000 V upp till 999 MΩ
1 V0–20 % 
Mätspänning vid 1 mA250 V vid 250 kΩ
500 V vid 500 kΩ
1000 V vid 1 MΩ
1 V0–10 %
TestströmMinst 1 mA (vid 250 kΩ/500 kΩ/1 MΩ)
Högst 1,5 mA (kortslutning)
  
    
Blockeringsdiodkontroll (Vbd)
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet
0,00–6,00 V DC0,50–6,00 V likström0,01 V likström±(5 % + 10 siffror)
    
Strömrusningsskydd
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet
0–1 000 V likström50–1 000 V likström1 V likström± (10 % +5 siffror)
    
    
Växel-/likspänningsmätning via 4 mm-testuttag
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet
0,0–99,9 V växelström5,0–99,9 V växelström0,1 V± (2,5 % + 2 siffror)
100–700 V växelström100–700 V växelström1 V± (2,5 % + 2 siffror)
0,0–99,9 V likström5,0–99,9 V likström0,1 V± (2,5 % + 2 siffror)
100–1 000 V likström100–1 000 V likström1 V± (2,5 % + 2 siffror)
    
Identifiering av växel-/likströmJa (automatiskt)  
Polaritetskontroll Ja  
    
Växel-/likström med i100-tång
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet (likström, växelström vid 50/60 Hz)
0,0–100 A likström1,0–100 A likström0,1 A± (5 % ± 2 siffror)*
0,0–100 A växelström (effektivvärdesmätning)1,0–100 A växelström (effektivvärdesmätning)0,1 A± (5 % ± 2 siffror)*
* Toleranserna för i100-tänger ingår inte.   
    
Toleranser för i100-tänger
DisplayområdeRäckviddUtgångssignalNoggrannhet (likström, växelström vid 50/60 Hz)
N/A1–100 A DC/AC <1 kHz10 mV/A AC/DC± (1,5 % + 0,1 A) 
    
    
Effektmätning AC/DC (med i100 strömtång)
DisplayområdeRäckviddUpplösningNoggrannhet (likström, växelström vid 50/60 Hz)
0,0–700 V AC
0,0–1000 V DC
5,0–700 V AC
5,0–1000 V DC
0,1 V± (2,5 % + 2 siffror)
0–100 A växel-/likström1–100 A växel-/likström0,1 A± (6,5 % + 3 siffror)
0–100 kW/kVA5–100 kW/kVA1 kW/kVA+ (10 % + 4 siffror)
    
    
    
Allmänna specifikationer  
SMFT-1000 mått10 x 25,0 x 12,5 cm  
SMFT-1000 – vikt1,4 kg  
Batteri6 AA-batterier (IEC LR6)  
Arbetstemperatur0 °C till 50 °C  
Förvaringstemperatur-30 till +60 °C med borttagna batterier  
Höjd över havetupp till 2 000 m  
Lagringshöjdupp till 2 000 m  
Säkerhet  
SMFT-1000-solcellsanalysatorIEC 61010-1Föroreningsgrad 2
IEC 61010-2-034 CAT III 1000 V DC, CAT III 700 V AC
  
i100 strömtångIEC 61010-2-032 typ D (för isolerade ledare), 1 000 V  
TillbehörIEC 61010-031  
TL1000-MC4CAT III 1 500 V, 20 A  
TP1000-fjärrprob (med lock)Kategori IV/600 V, kategori III/1 000 V, 10 A  
TP1000-fjärrprob (utan lock)Kategori II/1 000 V, 10 A  
TL1000 MätkablarKategori III/1000 V, 10 A  
TL1000/30M MätkablarCAT III 1000 V, CAT IV 600 V
5 A (upprullad) 10 A (helt utdragen)
  
TP74 Mätprober (med lock)Kategori III/1000 V, 10 A  
TP74-testprober (utan lock)Kategori II/1 000 V, 10 A  
AC285 krokodilklämmaKategori III/1000 V, 10 A  
PrestandaIEC 61557-1, IEC 61557-2, IEC 61557-4, IEC 61557-10  
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)  
InternationelltIEC 61326-1: bärbar elektromagnetisk miljö, CISPR 11: grupp 1, klass A
Grupp 1: Utrustningen har avsiktligt genererad eller använder konduktivt kopplad radiofrekvensenergi
som krävs för att den ska fungera.
Klass A: utrustningen är lämplig för användning i alla andra anläggningar än hushåll och de som är direkt anslutna till lågspänningsnät som försörjer byggnader som används i hushållssyfte. Det kan finnas potentiella svårigheter med att säkerställa den elektromagnetiska kompatibiliteten i andra
miljöer på grund av ledningsbundna och utstrålade störningar.
Varning! Den här utrustningen är inte avsedd för användning i bostadsmiljöer och ger eventuellt inte
skydd för radiomottagning i sådan miljö.
  
Trådlös radiomodul  
Frekvensområde2,402 till 2,480 GHz  
Uteffekt8 dBm  

Modeller: SMFT-1000 Professionell verktygssats för solcellsanläggningar: Fluke flerfunktionsinstrument för solceller, I-V kurvuppritning med TruTest™ programvara och solcellskablar

FLK-SMFT-1000/KIT med TruTest programvara
Köp den

Innehåller:

 • Fluke SMFT-1000-BP Professionell verktygsryggsäck
 • SMFT-1000 multifunktions solcellsanalysator
  1. Bärrem
  2. Säkringspaket
  3. Adapterkabel IRDA Optisk till USB
  4. Nolladapter
 • IRR2-BT Professionell trådlös solinstrålningsmätare
  1. 80PR-IRR Extern temperaturprob
  2. Monteringsfäste för solcellspaneler
  3. Hård väska
 • i100 AC/DC-strömtång, 100 A
  1. TPAK-magnetpaket
 • TP1000 Testprob med fjärrtestknapp
 • TL1000 Mätsladdpaket
 • TL1000-MC4 Testkabelsats
 • TL1000 30 m Testkabel på rulle
 • Anslutningssats
 • PVLEAD3 Mätkabelsats med klämmor för solcellspaneler
 • Fluke TruTest™ Avancerat datahanterings- och rapporteringsprogram