Swedish

Oscilloskop kontra multimeter: Välj rätt verktyg för testning och felsökning

Grunderna

Skillnaden mellan ett oscilloskop och en digital multimeter kan enklast beskrivas som ”bilder kontra siffror”. En digital multimeter är ett verktyg som används för att göra exakta mätningar av diskreta signaler, vilket möjliggör mätvärden på upp till åtta siffrors upplösning för signalens spänning, ström eller resistans. Ett oscilloskop är utformat för att visuellt avbilda vågformer för att visa signalstyrka, vågform och värdet på en signal. Men vad betyder skillnaden mellan siffror och bilder vid testning eller felsökning i verkligheten? 

Tekniker som jämför ett oscilloskop med en multimeter Jämföra ett oscilloskop med en multimeter

Varför bör du använda en digital multimeter?

Handhållna digitala multimetrar har vanligtvis en upplösning på 3,5 till 4,5 siffror och hög noggrannhet. De är bärbara och lätta och används vanligen för testning i fält och mätningar för allmänna ändamål. De har också avancerade funktioner för specialtester, till exempel snabb

  • min./max.
  • konduktans
  • relativ referens
  • pulskvot/pulsbredd
  • loggning

Du kan även hitta nätdrivna digitala multimetrar med hög noggrannhet (5 till 8 siffrors upplösning) av bänktyp som inte är avsedda för användning på fältet. Dessa digitala multimetrar används i labbet, främst för forskning och utveckling eller för produktionssystem. En avancerad digital precisionsmultimeter av bänktyp kan kosta lika mycket som ett bärbart oscilloskop. 
 

Varför bör du använda ett oscilloskop?

Oscilloskop är utformade för konstruktionsarbete eller felsökningssystem som kan innehålla komplexa signaler som skickas med mycket högre hastigheter än vad en digital multimeter kan registrera. Oscilloskopen har mycket snabbare mätmotorer och mycket bredare mätbandbredder än digitala multimetrar, men har normalt inte samma noggrannhet och upplösningsstyrka som en multimeter. Oscilloskop har i allmänhet en upplösning som motsvarar en 3,5- till 4-siffrig digital multimeter. 

En av fördelarna med ett oscilloskop jämfört med en multimeter är att oscilloskop även visuellt kan visa komplexa signaler (”bild”-delen i talesättet), och en transient signal som kan utgöra ett hot mot ett system kan visas, mätas och isoleras med ett oscilloskop. Den visar också grafiskt distorsion och brus som kan finnas i signalen.  

Oscilloskop kan vara nätdrivna eller batteridrivna; de kan vara stora eller små. Batterikraft och mindre storlek, för bärbarhet, krävs vanligen för användning i fält. Vissa oscilloskop har inbyggda multimetrar som Fluke 120B ScopeMeter, vilket ger dig både siffror och bilder. I många fall kan dessa typer av oscilloskop ersätta en multimeter. 

Oscilloskop kontra multimeter

Se till att du har din digitala multimeter med dig för allt elarbete. Greppa en om du vill utföra exakta mätningar av spänning, ström, motstånd, frekvens eller andra elektriska parametrar. Om du hittar något misstänkt med din multimeter kan du behöva ta fram ett oscilloskop eller ett kraftfullare verktyg för att kunna diagnostisera ytterligare.

Greppa ett oscilloskop om du vill göra både kvantitativa och kvalitativa mätningar. För allmänt underhåll eller allmän testning av elektronik duger en digital multimeter, men vid testning eller felsökning av maskinstyrningar eller andra komplexa system eller vid elektronikkonstruktion behövs ett oscilloskop.

  • Industriella elektroniktillämpningar som automation och processtyrning: Ett oscilloskop med två isolerade ingångar och en bandbredd på 60 MHz, 100 MHz eller 200 MHz är det bästa valet.
  • Industriella maskintillämpningar som mäter trefas kraftelektronik eller treaxliga styrsystem som jämför och kontrasterar flera signaler: Ett oscilloskop med fyra isolerade ingångskanaler och en bandbredd på 100 MHz eller 200 MHz är perfekt.
  • Industriella nätverkstillämpningar: Vissa oscilloskop lägger till analoga mätalgoritmer för det industriella nätverkets fysiska skikt för att validera nätverkets hälsa.