Norsk

Bruk av programvaren Fluke Connect™ sammen med Fluke 377 FC og Fluke 378 FC FieldSense™-strømtenger

Ny FieldSense™-teknologi på strømtengene 377FC og 378FC gjør at du kan måle spenning og strøm med tangkjeften.

Med Fluke Connect-programmet integrert i mange Fluke-instrumenter, inkludert strømtengene 377 FC og 378 FC, kan du spare tid og penger ved feilsøking. Målinger kan lagres i skyen, der team alltid har tilgang til data på smartenheten eller datamaskinen sin. Enten vedlikeholds- og pålitelighetsteknikere innhenter data fra tilstandsovervåkingssensorer eller fra bærbare testinstrumenter, har de nå alle data de trenger for å ta kritiske beslutninger og gjennomføre nødvendige jobber.

Fluke Connect på strømtengene 377 FC og 378 FC

Begge strømtengene 377 FC og 378 FC er Fluke Connect-aktiverte, det gjør at brukere kan registrere, analysere og dele resultatene med teammedlemmer. Med Fluke Connect kan brukere

 • logge, se trender og overvåke målinger eksternt
 • lokalisere sporadiske feil
 • innhente data som utgangspunkt for forebyggende vedlikehold
 • jobbe trygt på avstand, utenfor lysbuesonen
 • lagre målinger og avlesninger og dele dem med teamet

Oppklaring av sporadiske feil

Vedlikeholdsteam plages ofte av usikre resultater, og den beste måten å fange opp sporadiske feil på, er å logge data over en viss tid. I stedet for å håpe at du skal fange opp sporadiske utstyrsfeil når de oppstår, kan du sette opp en strømtang og la den registrere målinger en stund med Fluke Connect. Når du registrerer strøm og spenning, kan du finne årsaken til spenningsfall i systemet.

Feilsøking av systemer

Ved feilsøking av systemer, for eksempel trefaseanlegg, kan du bruke Fluke Connect til å dele resultatene med en kunde eller sjef for å identifisere og løse problemer. Lagres trefasemålinger inkludert fasefølgeinformasjonen i skyen, har alle medlemmer av teamet tilgang til dem og kan samarbeide om å finne årsaken til feilen. Samarbeidet kan skje raskt så det kan settes inn tiltak for å løse problemet.

Forebyggende vedlikehold

Bruker du Fluke Connect med strømtangen over tid, får du basisdata som du kan bruke til planlegging av forebyggende vedlikehold. Ved hjelp av programvaren kan team se utstyrstrender i form av grafer laget av data som er innhentet over tid. Personale kan gjennomføre dataanalyser som gir teamene innsikt så kan forutse tilstanden til utstyr og unngå driftsstans.

Sikkerhet

Sikkerhet har alltid høyeste prioritet, og det å kunne begrense antall personer og tid brukt i lysbuesonen, er derfor en ekstra fordel med å bruke Fluke Connect. Når du har satt opp tangen, kan du lese av målingene, lagre dem og gå gjennom dem, og alt dette skjer mens du er på trygg avstand.

Opsetting av Fluke Connect

Fluke Connect-appen fungerer med Apple og Android mobilenheter, og kan lastes ned fra både Apples App Store og Google Play.

 1. På smarttelefonen finner du Bluetooth i innstillingsmenyen. Kontroller at Bluetooth er slått på.
 2. Åpne Fluke Connect-appen på enheten din.
 3. Slå på Fluke-instrumentet.
 4. Trykk på tasten BLE-ikon for å aktivere BLE-radioen (Bluetooth Low Energy)
 5. I listen over tilkoblede Fluke-instrumenter i appen, velger du det instrumentet du jobber med, for å komme i gang.

Du kan registrere, lagre og dele målinger med appen. Data kan gås gjennom i Fluke Connect mobilapp eller i Fluke Connect webapp.

Trefasemålinger av strøm og spenning samt faserotasjon

 1. Koble opp strømtangen 377FC / 378FC mot Fluke Connect-appen.
 2. Ta trefasemålinger med strømtangen ved å aktivere leder-til-leder-modus (L1-L2-L3).
 3. Når L1-L2-L3-målingene er fullført, blir leder-til-leder- og leder-til-jord-målinger automatisk beregnet og vist i FC-appen.
 4. Fasefølgeindikatoren vises også i appen.*

  *Denne informasjonen blir kun vist i appen, den er ikke tilgjengelig på strømtangen.
fasefølge, Fluke Connect

Datalogging

 1. Slå på 377FC/378FC og trykk på Fluke Connect-tasten.
 2. Åpne Fluke Connect-appen på telefonen eller nettbrettet.
 3. Klikk på Capture Measurement (Registrer måling.), og velg deretter strømtangen du vil bruke til å logge data.
 4. Når du har valgt tang, vil du begynne å se målinger i sanntid. Klikk på Fluke Connect info-ikon for info.
 5. Velg loggeintervall og varighet, og begynn å logge.
 6. Når loggingen er fullført, velger du Stop Log (Stopp logging.) og Download Data (Last ned data) til Fluke Connect.

Du får tilgang til de loggede dataene fra «Measurements» (målinger) på hovedmenyen. De loggede dataene kan også deles via e-post for videre analyse, i formatene .csv / .xls / .pdf.

Relaterte ressurser: