Norsk

Veiledning i bruk av FieldSense i strømtengene 377 FC og 378 FC

Ledninger på trange, tettpakkede steder, tavler utenfor rekkevidde, ekstra store ledere: Vi forstår arbeidsplassen din. Strømtengene Fluke 377 FC og 378 FC med FieldSense™-teknologi er de første håndholdte strømtengene du kan bruken til å måle spenning og strøm med tangkjeften.

Strømtangen Fluke 378 FC tar målinger på trange steder. Strømtangen Fluke 378 FC tar målinger på trange steder.

Bruksområder

Instrumenter med FieldSense er ekstremt allsidige og kan brukes til feilsøking og rutinemessig vedlikehold i industri-, bolig- og næringsbygg.

 boligernæringsbyggindustri
Sjekk om en krets er strømførende før du begynner å jobbe.XXX
Mål enkeltspenninger (vekselspenning med FieldSense eller likespenning med testledninger).XXX
Mål likestrøm opp til 1000 A med kjeften.XXX
Mål vekselstrøm med iFlex-tilbehøret.XXX
Fastslå komponentresistans opp til 60 kΩ.XXX
Kontroller kretskontinuitet.XXX
Mål forgreningskretslaster i sikringsskap.XX 
Kartlegg bryterkontakter.XX 
Mål pumpe-, motor- og kompressorlaster.XX 
Fastslå spenning og strøm i belysningssystemer.XX 
Sjekk kretsbelastning i brytertavler (inkludert matekabler, forgreningskretser og nøytralledere) samt integriteten i jordingskretser.  X
Vedlikehold og feilsøk generatorer, motorer og kjølere.  X
Mål matekretser til motorer (opp til 1000 ampere).  X
Valider lastmålinger på motorer og pumper.  X
Bekreft transformatorlast og nettspenning.  X

Hvorfor bruke FieldSense i strømtenger?

FieldSense er en prisvinnende, revolusjonerende teknikk for spenningsmåling. Mens vanlige tenger detekterer magnetfelt for å utlede vekselstrømmålinger, detekterer FieldSense også elektriske felt for å måle spenning samtidig. Resultatet er at for første gang kan en Fluke-strømtang måle spenning og strøm samtidig ved hjelp av tangkjeften:

  • mulighet til å tmåle spenning og strøm samtidig, med visning på tolinjers display
  • tryggere spenningsmålinger uten å måtte koble strømtangen til en strømførende leder
  • raske trefasemålinger med automatisk beregning av fase-til-fase-verdier og fasefølge
  • innebygd nettkvalitetsindikator i 378 FC for å overvåke nettrelaterte problemer
  • programmet Fluke Connect for datalogging, sømløs dataoverføring og rapportering

Måling av spenning og strøm med en FieldSense-aktivert strømtang

  1. Atskill de enkelte strømførende og nøytrale ledningene.
  2. Fest den svarte testledningen til bar elektrisk jord.
  3. Sett kjeften rundt lederen. Sørg for at lederen er i kontakt med den gule delen av kjeften, som vist på figuren.
  4. Les av pålitelige og nøyaktige spennings- og strømverdier på displayet.
Sørg for at lederen er plassert i kontakt med den gule delen av kjeften.
Strømtangen Fluke 378 FC tar målinger i en tavle. Strømtangen Fluke 378 FC tar målinger i en tavle.

Tangkjeften gjør det også enklere å skille ut enkeltledninger i en tavle, noe som kan være vanskelig når mange ledninger er buntet sammen. I mange tilfeller kan målingen utføres med én hånd.

Vær oppmerksom på at Field Sense-teknologien ikke vil fungere på utgangen fra frekvensregulerte drivverk (VFD). Hvis du vil måle spenning på utgangen fra VFD-er, må du bruke testledningene som fulgte med tangen.