Norsk

En titt inni strømtenger med fleksibel spole

Fleksible strømtenger er også kjent som Rogowski-spoler. Rogowski-spoler blir av og til kalt luftkjernespoler eller fleksible strømprober. De ble utviklet fra enkle solenoider og ble først brukt i 1912.

I motsetning til strømtransformator- og halleffektstrømtenger har de ikke jernkjerne. I stedet bruker de en viklet, spiralformet spole som responderer på endringsraten (kjent som den første deriverte) for magnetfeltet til lederen de er plassert rundt.

Jo raskere amplituden endres, desto mer spenning genererer spolen. En integratorkrets i måleinstrumentet konverterer utgangssignalet til et signal som er proporsjonalt med signalet i lederen.

Fordi Rogowski-spoler ikke er avhengig av en stiv jernkjerne, kan de være fleksible og dermed lettere å bruke på trange eller tettpakkede steder. Dette er en av de mest verdsatte egenskapene til fleksible strømtenger.

Fraværet av en magnetkjerne tillater en bred frekvensrespons, opp til hundrevis av kHz, og eliminerer praktisk talt bekymringer med hensyn til fantomspenning og metning i kretsen.

Noen modeller, som Fluke i2500-18 iFlex® fleksibel strømprobe, kan måle opp til 2500 A AC. I tillegg sender Rogowski-spoler ut en trygg lavspenning som eliminerer risikoer knyttet til feilinnretting og åpne sekundærviklinger.

Siden de kun reagerer på signalers endringsrate, fungerer Rogowski-spoler bare med vekselstrøm.

Hva er inne i en Rogowski-spole? Bildet øverst på denne siden er et snittperspektiv av en Rogowski-spole.

  1. Isolerende silikonslange (rød): Slangen er det beskyttende, ytre laget og er det siste som påføres den fleksible spolen.
  2. Isolerende nylonlag (svart) som skjermer/isolerer de tynne ledningstrådene inne i spolen ved påstøping av den ytre, isolerende slangen.
  3. Tynt, aluminiumsbasert skillelag (hvitt): Dette laget skiller en løst surret, ytre kobbertråd fra den indre, tettsurrede, blågrønne tråden. Dette er spolens sender/mottaker-ledninger.
  4. Den stramt viklede tråden (blågrønn) er selve Rogowski-tråden.
  5. Solid kobberkjerne støttet av et fleksibelt hvitt rør: Kobberkjernen er forbundet med Rogowski-tråden og styrker spolens motstand mot ekstern elektrisk interferens.