Norsk

Ulike typer strømtenger

Strømtenger, også kjent som tangamperemetre, eller noen ganger som tangtestere, blir delt opp i tre kategorier:

Selv om det er forskjell på dem, bruker de samme grunnleggende metode ved måling: En leder føres gjennom en probe (enten den faste kjeften på en strømtang eller den fleksible spolen på et strømtangtilbehør), og vektorsummen av strømmen som flyter gjennom lederen, regnes ut av instrumentet.

Andre spesialinstrumenter assosieres også med strømtangkategorien. Flukes produktsortiment tar for seg forskjellige, spesifikke feilsøkingstilfeller med tangbaserte instrumenter. Noen eksempler:

Finn riktig strømtang.