Norsk

Strømmåling

Måling av veksel- eller likestrøm med strømtangkjeften, trinn for trinn:

Forberedelser før du måler (for å unngå elektrisk støt eller personskade):

 • Koble testprobene fra måleinstrumentet.
 • Hold fingrene unna berøringsbarrieren på forsiden av instrumentet.
 1. Vri dreiebryteren til riktig funksjon, enten A ac eller A dc. Nå skal du se kjeftikonet ( kjeftikon ) i displayet, det indikerer at målingen kommer fra kjeften.
 2. Merk: Når den målte strømmen er < 0,5 A, vil prikken i midten av displayikonet ( kjeftikon ) blinke på og av. Når strømmen er > 0,5 A, vil prikken i midten vises kontinuerlig.
 3. Før du måler likestrøm (hvis målerinstrumentet er utstyrt for å gjøre dette): Vent til displayet er stabilt, trykk så inn nullstillingstasten (Zero) for å sørge for korrekte måleverdier. Nullstilling av måleinstrumentet fjerner DC-forskyvning fra avlesningen. Nullstillingsfunksjonen fungerer kun når dreiebryteren er stilt inn på likestrømsmåling.
 4. Merk: Sørg for at kjeften er lukket og at det ikke er noen leder i den, før du nullstiller måleinstrumentet.
 5. Trykk på kjeftutløseren, åpne kjeften og plasser lederen som skal måles, i den.
 6. Lukk kjeften og sentrer lederen ved hjelp av innrettingsmerkene på kjeften.
 7. Avlesningen vises på displayet.

Vekselstrømmåling med fleksibel strømprobe:

Forberedelser før måling (for å unngå elektrisk støt eller personskade):

 • Ikke plasser den fleksible proben rundt, eller fjern den fra, farlige strømførende ledere. Vær spesielt forsiktig når du plasserer og fjerner den fleksible proben.
 • Gjør installasjonen strømløs mens du tester, eller bruk egnet vernetøy.
Strømmåling
 1. Koble den fleksible strømproben til måleinstrumentet. Se illustrasjonen ovenfor.
 2. Plasser den fleksible probeslyngen rundt lederen. Forsikre deg om at enden på den fleksible proben er lukket og låst. Du bør kunne høre og føle at proben låses på plass.
  • Merk: Sentrer lederen i den fleksible strømproben når du måler strømmen. Unngå å ta målinger nær andre strømførende ledere dersom det er mulig.
 3. Hold probekoblingen mer enn 2,5 cm unna lederen.
 4. Vri dreiebryteren til tangikon-ikonet. Når dreiebryteren er i riktig posisjon, vises tangikon på displayet. Det betyr at det kommer målinger fra den fleksible proben.
  • Merk: Når den målte strømmen er < 0,5 A, vil prikken i midten av displayikonet ( tangikon ) blinke på og av. Når strømmen er > 0,5 A, vil prikken i midten vises kontinuerlig.
 5. Strømstyrken vises på displayet.

Hvis en fleksibel probe ikke fungerer som forventet:

 1. Inspiser koblingssystemet for å sikre at det er tilkoblet og riktig lukket, eller for å se etter eventuelle skader. Dersom det er fremmedlegemer der, vil ikke koblingssystemet lukke som det skal.
 2. Inspiser kabelen mellom proben og måleren for å se etter eventuelle skader.
 3. Kontroller at dreiebryteren er i riktig posisjon ( tangikon ).
Finn den rette strømtangen.