Norsk

Fluke 377 FC AC/DC-strømtang med sann RMS og iFlex

 • Fluke 377 FC measures voltage and current with the clamp jaw
 • Fluke 377 FC uses FieldSense technology for faster, safer testing.
 • Fluke 377 FC includes clamp, leads, grounding clip, iFlex high-current probe, magnetic hanging strap, premium carrying case.
 • Fluke 377 FC sends readings to your smart phone via Fluke Connect software

Nøkkelfunksjoner

 • Mål spenning og strøm med tangkjeften.
 • Foreta raskere og tryggere testing – uten kontakt med strømførende ledninger – med FieldSense™-teknologi.
 • Test trefasespenning og -strømstyrke med færre trinn.

Produktoversikt: Fluke 377 FC AC/DC-strømtang med sann RMS og iFlex

Spennings- og strømmåling med FieldSense™-teknologi

Sann RMS-strømtangen Fluke 377 FC gir deg raskere og tryggere testing – uten kontakt med strømførende ledninger – med FieldSense™-teknologi. Du får nøyaktige spennings- og strømmålinger via tangkjeften. Bare fest den svarte testledningen til elektrisk jord og plasser tangkjeften rundt lederen, så får du pålitelige, nøyaktige verdier for spenning og strømstyrke på displayet.

Mål ekstremt høye strømstyrker med iFlex®-proben

Bruk den medfølgende fleksible strømproben iFlex til å måle strømstyrke opp til 2500 A. Med iFlex-proben kommer du til store ledere på trange steder.

Raske, enkle og komplette trefasemålinger

 • komplette trefasetester av spenning og strømstyrke med tre enkle trinn
 • fullt sett med beregnede verdier for fase-til-jord og fase-til-fase
 • vises på smarttelefonen og lagres til skyen via Fluke Connect-programmet
 • faserotasjon beregnet og vist i Fluke Connect-programmet
 • slutt på håndskrevne notater og kompliserte utregninger

Enkelt å se, enkel å bruke med innebygd funksjonalitet og medfølgende tilbehør

Jobben din blir enklere med strømtangen 377 FC. Displayet blir grønt når det påvises en stabil FieldSense-måling. Visual Continuity gjør skjermen skarpt grønn for at det skal være lett å se om det er kontinuitet i støyende arbeidsområder.

Registrer, analyser og del resulter med Fluke Connect®-programmet

Med Fluke Connect-programmet kan du logge, se trender i og overvåke målinger eksternt for å lokalisere sporadiske feil. Med Fluke Connect kan du også innhente data som grunnlag for et forebyggende vedlikeholdsprogram.

 

What's in the box:

377 FC-pakken inneholder

 • 377 FC kontaktfri sann RMS-strømtang med spenningsmåling
 • iFlex® fleksibel strømprobe (48 cm)
 • TL224 silikonisolerte testledninger
 • TP175 testprober med justerbar lengde
 • AC285 jordingsklemme (svart, 1 stk.)
 • TPAK magnetopphengspakke med 23 cm lang opphengsstropp
 • veske
 • hurtigveiledning

Spesifikasjoner: Fluke 377 FC AC/DC-strømtang med sann RMS og iFlex

Generelle spesifikasjoner
maksimal hovedspenning mellom en terminal og jord1000 V
batteritype2 AA IEC LR6, alkalisk
levetid200 timer
visningto avlesninger
automatisk utkobling20 minutter
Elektrisitet
Vekselstrøm: kjeft
område999,9 A
oppløsning0,1 A
nøyaktighet2 % ± 5 sifre (45–66 Hz)
spissfaktor (50/60 Hz)3 ved 500 A
2,5 ved 600 A
1,42 ved 1000 A
Legg til 2 % for spissfaktor > 2.
Vekselstrøm: fleksibel strømprobe
område2500 A
oppløsning1 A (≤ 2500 A) 0,1 A (≤ 999,9 A)
nøyaktighet3 % ± 5 sifre (5–500 Hz)
spissfaktor (50/60Hz)3,0 ved 1100 A
2,5 ved 1400 A
1,42 ved 2500 A
Legg til 2 % for spissfaktor > 2.
Posisjonssensitivitet
fleksibel strømprobeAvstand fra optimumi2500-10 Flexi2500-18 Flexfeil
A12,7 mm35,6 mm± 0,5 %
B20,3 mm50,8 mm± 1,0 %
C35,6 mm63,5 mm± 2,0 %
Måleusikkerheten forutsetter sentralisert primærleder ved optimumsposisjon, ingen eksterne elektriske eller magnetiske felt, temperatur innenfor driftstemperaturområdet.
Likestrøm
område999,9 A
oppløsning0,1 A
nøyaktighet2 % ± 5 sifre1
[1]ved bruk av «ZERO»-funksjonen til nullpunktsjustering
Vekselspenning: FieldSense
område1000 V
oppløsning1 V (≤ 1000 V)
nøyaktighet≤ 4/0 AWG (≲ 1,7 mm2)3 % ± 5 sifre (45–66 Hz)
≥ 4/0 AWG (≳ 1,7 mm2)5 % ± 5 sifre (45–66 Hz)
Plasser ledningen så nært kjeftåpningen som mulig (se illustrasjonen).
Vekselspenning: testledninger
område600,0 V 1000 V
oppløsning0,1 V (≤ 600,0 V)
1 V (≤ 1000 V)
nøyaktighet1 % ± 5 sifre (20–500 Hz)
Likespenning
område600,0 V
1000 V
oppløsning0,1 V (≤ 600,0 V)
1 V (≤ 1000 V)
nøyaktighet1 % ± 5 sifre
mV DC
område500,0 mV
oppløsning0,1 mV
nøyaktighet1 % ± 5 sifre
Strømfrekvens: kjeft
område45–66 Hz
oppløsning0,1 Hz
nøyaktighet0,5 % ± 5 sifre
utløsningsnivå5–10 Hz, ≥ 10 A
10–100 Hz, ≥ 5 A
100–500 Hz, ≥ 10 A
Strømfrekvens: fleksibel strømprobe
område5,0–500,0 Hz
oppløsning0,1 Hz
nøyaktighet0,5 % ± 5 sifre
utløsningsnivå5–20 Hz, ≥ 25 A
20–100 Hz, ≥ 20 A
100–500 Hz, ≥ 25 A
Resistans
område60,00 kΩ
6000 Ω
600,0 Ω
oppløsning0,1 Ω (≤ 600,0 Ω)
1 Ω (≤ 6000 Ω)
10 Ω (≤ 60,00 kΩ)
nøyaktighet1 % ± 5 sifre
Kapasitans
område1000 μF
oppløsning0,1 μF (≤ 100,0 μF)
1 μF (≤ 1000 μF)
nøyaktighet1 % ± 4 sifre
Fysiske data
mål (L x B x H)274 mm x 86 mm x 47 mm
vekt (med batterier)463 g
kjeftåpning34 mm
fleksibel strømprobe, diameter7,5 mm
fleksibel strømprobe, kabellengde (hode til elektronikktilkobling)1,8 m
Rogowski-spole, lengde450 mm
Omgivelser
driftstemperatur–10 til 50 °C
lagringstemperatur–40 til 60 °C
relativ luftfuktighet, drift (uten kondensering)ikke-kondenserende (< 10 °C)
≤ 90 % relativ luftfuktighet (10–30 °C)
≤ 75 % relativ luftfuktighet (30–40 °C)
≤ 45 % relativ luftfuktighet (40–50 °C)
temperaturkoeffisienterLegg til 0,1 x spesifisert nøyaktighet for hver ºC over 28 ºC eller under 18 ºC.
kapslingsklasseIEC 60529: IP30 (lukket kjeft)
driftshøyde2000 m
oppbevaringshøyde12 000 m
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
internasjonaltIEC 61326-1: bærbart, elektromagnetisk miljø
IEC 61326-2-2, CISPR 11: gruppe 1 klasse B
Gruppe 1: Utstyret har med hensikt generert og/eller bruker ledeevnekoblet radiofrekvensenergi som er nødvendig for den interne funksjonen i selve utstyret.
Klasse B: Utstyret egner seg for bruk i boliger samt virksomheter som er direkte koblet til et lavspentnett som forsyner bygninger for boligformål.
Utslipp som overstiger nivåene som kreves av CISPR 11 kan forekomme i utstyr som er koblet til et testobjekt.
Korea (KCC)klasse A-utstyr (kringkastings- og kommunikasjonsutstyr for industrien)
Klasse A: Utstyret tilfredsstiller kravene til elektromagnetisk bølge-utstyr for industrien, og selgere og brukere skal merke seg det. Dette utstyret er ment for bedriftsbruk og skal ikke brukes i boliger.
USA (FCC)47 CFR 15 underdel B, produkt ansett som unntatt enhet iht. klausul 15.103
Sikkerhet
genereltIEC 61010-1: forurensingsgrad 2
målingIEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
strømtang for lekkasjestrømmålingerIEC 61557-13: klasse 2, ≤ 30 A/m
Trådløs radio
radiofrekvenssertifiseringFCC-ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE
frekvensområde2405 MHz til 2480 MHz
utgangseffekt< 100 mW
radiofrekvensdataRadio Frequency Data For Class A Devices. FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING: Fluke erklærer herved at radioutstyret i dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/FLK_RED_1aeng0900.pdf.

Modeller: Fluke 377 FC AC/DC-strømtang med sann RMS og iFlex

FLUKE-377 FC

FLUKE-377 FC

Kjøp den

Innhold:

 • Fluke 377 FC kontaktfri AC/DC-strømtang med spenningsmåling, sann RMS og iFlex
 • TL224 testledninger
 • TP175 TwistGuard™ testprober
 • AC285 svart jordingsklemme (kun 1 stk.)
 • i2500-18 iFlex® fleksible strømprober 48 cm
 • TPAK ToolPak™ magnetoppheng for instrument
 • veske av prima kvalitet
 • hurtigveiledning