Norsk

Hurtigveiledning om nettkvalitetssymptomer og årsaker til disse

For et utrent øye kan problemer med strømforsyningen eller utstyr koblet til kretsen, være vanskelige å kjenne igjen som nettkvalitetsproblemer. Når ingen umiddelbare problemer er åpenbare, kan det misforstås som bare en gammel sikring som må byttes eller et engangstilfelle av at noe må tilbakestilles. Du vurderer kanskje typer laster på anlegget og leter etter harmoniske oversvingninger, usymmetri eller forstyrrelsesmønstre.

Nettkvalitetsmålinger viser forskjellige problemer i et diagram.

Problemer med harmonisk forvrengning og spennings- og strømavvik representerer områdene der vanlige nettkvalitetsproblemer inntreffer. Spennings- og strømavvik kan føre til problemer, mange av dem kan imidlertid korrigeres før de skader utstyr. Finn symptomene:

problemsymptomerpotensielle årsaker
falldimming av lys, datamaskinheng, hakking eller utkobling av releer eller kontaktorer, nedstengning av utstyr og anlegg
falske og uforklarlige alarmer og nedstengninger
start av store laster, spesielt store induktive
lignende drift i nærliggende fabrikker
kraftig uvær
stigningersviktende strømforsyning
nedstengning og alarmer på grunn av overspenning, på frekvensregulerte motorer (VFD-er)
feil på enkeltfase i trefaseanlegg
plutselig lastreduksjon
veksling av kondensatoranlegg
transienteroverslag og lysbuer i fordelingsutstyr
skadet isolasjon
sviktende elektronikk
datamaskinheng
lynnedslag
kondensatorsvitsjing
oppstart av anlegg etter strømstans
plutselig stans av stort utstyr
skitne eller slitte kontaktorer
avbruddnedstengning av utstyrkortvarig tap av kraftleveranse
usymmetrioveropphetede trefasemotorer og -transformatorerusymmetri mellom laster på individuelle faser i trefase-fordelingstavler
usymmetri i kraftnettet
drift av enfase sveiseapparater
åpen trekant-transformatorer
harmoniske oversvingningeråpen trekant-transformatorer
overopphetede transformatorer
overopphetende induksjonsmotorer
falske og uforklarlige alarmer og nedstengninger av elektronisk utstyr
ikke-lineære laster som vekslende strømforsyninger
omformerdeler av avbruddsfrie strømforsyninger (UPS), VFD-er og batteriladere
sveiseapparater
lysbueovner

Nettkvalitetsanalysatorer og -loggere

En nettkvalitetsanalysator kan hjelpe deg med å kjenne igjen disse vanlige nettkvalitetsproblemene. Når du har en nettkvalitetsanalysator, går du aldri glipp av en kritisk nettkvalitetshendelse. Enten du skal utføre en rask systemsjekk eller en detaljert nettkvalitetsstudie, er det viktig at dataene er konsistente. Når du kobler 1770-instrumentet til utstyret, gir det deg et unikt system for automatisk registrering av målinger, som bidrar til å sikre at du henter inn riktige data hver gang – fra raske transienter opp til 8 kV, harmoniske oversvingninger opp til 30 kHz, fall og stigninger, så vel som de spennings-, strøm- og effektmålingene som gir deg muligheten til å karakterisere problemer i elanlegget.

Nettkvalitetsloggere gjør det enkelt å profilere energiforbruk i fabrikken. De viser effektmålingsdata, slik at du kan oppdage og begrense kilder til sløsing av elektrisk energi eller overbelastning av kretser. Disse instrumentene er gode å ha for hånden ved rutinemessige laststudier og programmer for forebyggende vedlikehold.

Nettkvalitetsregistratorer er instrumentet du trenger til avansert nettkvalitetsanalyse. Oppdag hovedårsaken til utstyrssvikt med laststudier og transientanalyser, så du senere kan gå tilbake og utføre nødvendige reparasjoner eller utvikle referansegrunnlag for rutinemessige laststudier.

Elmålingsluker

Elmålingsluker er et tilleggsutstyr som gjør måling med disse instrumentene enklere. En elmålingsluke monteres permanent foran på et skap, med nødvendige kontakter klare til bruk. I stedet for å åpne skapet, kan du bare måle gjennom luken, som gjør det tryggere å utføre rutinemessig forebyggende vedlikehold og laststudier.

Finn riktig nettkvalitetsinstrument.