Norsk

Fluke 1760TR Basic trefase effektlogger

 • Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
 • Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder

Nøkkelfunksjoner

 • Fullstendig klasse-A-kompatibel: Utfør tester i henhold til den strenge internasjonale IEC 61000-4-30 klasse-A-standarden.
 • GPS-tidssynkronisering: Samstem data med hendelser eller datasett fra andre instrumenter med nøyaktighet.
 • Fleksible og fullstendig konfigurerbare grenseverdier og skaleringsfaktorer: lar brukerne finne bestemte problemer ved å definere detaljerte kriterier for deteksjon og registrering av forstyrrelser.
 • Uavbrutt spenningsforsyning (40 minutter): Gå ikke glipp av viktige hendelser – registrer til og med begynnelsen og slutten av forstyrrelser og spenningsbrudd for å finne årsaken.
 • 10 MHz, 6000 Vpk kurveformvisning: Få et detaljert bilde av selv de korteste hendelsene.
 • 2 GB dataminne: Aktiverer detaljert, samtidig registrering av flere nettparametere i lange perioder om gangen.
 • Inkluderer omfattende programvare: Gir trenddiagrammer for årsaksanalyse, statistiske oppsummeringer, rapportskriving og dataovervåking i sanntid i tilkoblet modus.
 • Plug and play: Gir raskt oppsett med automatisk sensordeteksjon. Sensorene drives av instrumentet, noe som fjerner behovet for batterier.
 • Robust feltutforming: Isolert kabinett og en solid utforming uten roterende komponenter gjør at du kan utføre tester under så godt som alle forhold.

Produktoversikt: Fluke 1760TR Basic trefase effektlogger

Klasse-A-kompatibel for de fleste krevende nettkvalitetstester

Fluke 1760 trefase effektlogger er fullstendig kompatibel med IEC 61000 – 4-30 klasse-A, for avansert nettkvalitetsanalyse og test av overensstemmelse. Denne effektovervåkeren er utformet for analyse av kraftdistribusjonssystemer i e-verk og industrien, i mellomspennings- og lavspenningsnettverk. Den gir fleksibilitet til å tilpasse grenseverdier, algoritmer og målevalg. 1760 effektlogger registrerer de mest omfattende detaljene på brukerdefinerte parametere.

Bruksområder

Detaljert analyse av forstyrrelser – Utfører høyhastighets transientanalyse og finner årsaken til feil på utstyr for senere retting og forebyggende vedlikehold. Det raske transientalternativet, med 6000 V måleområde, gjør det mulig å registrere svært korte impulser, for eksempel lynnedslag.

Klasse-A-kvalitet på levert spenning – Valider inngående nettkvalitet ved inntaksboksen. Takket være klasse-A-kompatibilitet gir Fluke 1760 uomtvistelig verifisering.

Samstemming av hendelser på flere steder – Ved å bruke GPS-tidssynkronisering kan brukerne raskt oppdage hvor feilen først oppstod, enten i eller utenfor anlegget.

Galvanisk separasjon og DC-kobling – Gjør det mulig med fullstendige målinger på ulike kraftsystemer. Feilsøk for eksempel UPS-systemer ved å registrere batterispenning og spenningsutgang samtidig.

Undersøkelser av nettkvalitet og belastning – Fastsett grunnleggende nettkvalitet for å validere kompatibilitet med viktige systemer før installasjonen, og for å verifisere kapasiteten på elektriske systemer før du legger til belastninger.

  ProduktfunksjonFluke 1760 BasicFluke 1760TR BasicFluke 1760Fluke 1760TR
  Nettkvalitetsstatistikk i henhold til EN50160
  Liste over spenningshendelser (fall, stigninger og forstyrrelser)
  Kontinuerlig registrering av:
  Spenning
  Strøm
  Effekt P, Q, S
  Effektfaktor
  kWh
  Flimmer
  Ubalanse
  Frekvens
  Spennings- og strømharmoniske opptil 50. / interharmoniske
  THD
  Nettsignalering
  Triggede registreringer
  Tilkoblet modus (oscilloskop, transienter og hendelser)
  Rask transientanalyse opptil 10 MHz
  4, 600 V spenningsprober
  4 fleksible strømtenger med to områder (1000 A / 200 A AC)
  GPS-tidssynkroniseringsmottaker
  Minne2 GB Flash-minne

  Spesifikasjoner: Fluke 1760TR Basic trefase effektlogger

  Oversikt over målefunksjoner
  Statistisk evaluering
   Nettkvalitetsstatistikk i henhold til EN50160 og DISDIP-tabeller som ITIC, CEBEMA, ANSI
  Hendelsesliste
   Fall, stigninger og forstyrrelser detekteres og lagres i hendelseslisten. Alle triggere som aktiveres, genererer også en hendelse som legges til i denne listen.
   Hendelseslisten viser det nøyaktige tidspunktet når hendelsen oppstod, i tillegg til varighet og omfang. Det er mulig å velge én av disse hendelsene for videre årsaksanalyse ved å sortere på flere attributter.
   RMS-verdier, transienter og raske transienter kan lagres hvis en trigger aktiveres.
  Kontinuerlig registrering
   Fluke 1760 registrerer RMS-verdier sammen med tilsvarende minimums- og maksimumsverdier for:
   • Spenning
   • Strøm
   • Effekt P, Q, S
   • Effektfaktor
   • kWh
   • Flimmer
   • Ubalanse
   • Frekvens
   • Harmoniske/interharmoniske
   kontinuerlig med følgende tidspunktsaggregeringer:
   Dag
   10 min
   Fritt intervall, f.eks.: 15 min, 2 timer
  Triggede registreringer
  rms: Aggregeringstiden kan justeres mellom 10 ms (1/2 syklus), 20 ms (1 syklus), 200 ms (10/12 sykluser) eller 3 sek (150/180 sykluser).
   Beregning av RMS-verdier, harmoniske og interharmoniske utføres samtidig med effektfrekvensen.
   Grunnleggende aggregering for harmoniske og interharmoniske er 200 ms
  Oscilloskop: Samplingshastigheten er 10,24 kHz for alle de 8 kanalene
  Raske transienter: Samplingshastigheten velges fra 100 kHz til 10 MHz for kanal 1–4 FFT av raske transienter
  Nettsignalering
   faser og N-leder, spenning og strøm
  Tilkoblet modus
   Variabel oppdateringshastighet. Med denne funksjonen kan du verifisere instrumentoppsett, og den gir en rask oversikt over oscilloskop, transienter og hendelser.
  Generelle data
  Egenusikkerhet
   refererer til referanseforholdene og er garantert i to år
  Kvalitetssystem
   utviklet og produsert i henhold til ISO 9001: 2000
  Miljøforhold
  Driftstemp. område: 0 °C til +50 °C, 32 °F til +122 °F
  Arbeidstemp. område: -20 °C til +50 °C, -4 °F til +122 °F
  Oppbevaringstemp. område: -20 °C til +60 °C, -4 °F til +140 °F
  Referansetemperatur: 23 °C ± 2 K, 74 °F ± 2 K
  Klimaklasse: B2 (IEC 654-1), -20 °C til +50 °C, -4 °F til +122 °F
  Maks. høyde over havet, drift 2000 m: maks. 600 V CAT IV*, strømforsyning: 300 V CAT III 5000 m: maks. 600  V CAT III*, strømforsyning: 300 V CAT II 
  * avhengig av sensor
  Referanseforhold
  Omgivelsestemperatur: 23 °C ± 2 K, 74 °F ± 2 K
  Spenningsforsyning: 230 V ± 10 %
  Nettfrekvens: 50 Hz / 60 Hz
  Signal: angitt inngangsspenning Udin
  Gjennomsnitt: 10 minutters intervaller
  Kabinett
   isolert, robust kabinett i plast
  EMK
  Emisjon: Klasse-A i henhold til IEC/EN 61326-1
  Immunitet: IEC/EN 61326-1
  Spenningsforsyning
  Område: AC: 83 V til 264 V, 45 til 65 Hz
   DC: 100 V til 375 V
  Sikkerhet: IEC/EN 61010-1, 2. utgave
   300 V CAT III
  Effektforbruk: maks. 54 VA
  Batteripakke: NIMH, 7,2 V, 2,7 Ah
   Ved strømbrudd opprettholder et internt batteri forsyningen i opptil 40 minutter. Etterpå, eller med utladede akkumulatorer, slås Fluke 1760 av og fortsetter målingene med de siste innstillingene så fort forsyningen kommer tilbake. Batteriet kan byttes av brukeren.
  Skjerm
   Fluke 1760 har LED-indikatorer for statusen til 8 kanaler, fasesekvens, strømforsyning (nett eller akkumulator), minnebruk, tidssynkronisering og dataoverføring.
  Spennings-LED: • Permanent lys: normal strømforsyning fra nettet.
   • AV: forsyning via intern akkumulator hvis et strømbrudd finner sted.
  Kanal-LEDer 3-fargede LEDer per kanal for:
   • overbelastingsforhold
   • underbelastingsforhold
   signalnivå i nominelt område
  Dataminne
   2 GB Flash-minne avhengig av modell
  Minnemodell
   Lineær
  Grensesnitt
   Ethernet (100 MB/s), kompatibel med Windows® 98/Me/NT/2000/XP RS 232, eksternt modem via RS 232
  Baud-hastighet for RS 232
   9600 baud til 115 kBaud
  Mål
   325 mm x 300 m x 65 mm (H x B x D)
  Vekt
   ca. 4,9 kg (uten tilbehør)
  Garanti
   To år
  Kalibreringsintervall
   1 år anbefales for klasse-A, i andre tilfeller 2 år
  Signaltilstand
  Område for 50 Hz-systemer
   50 Hz ± 15 % (42,5 Hz til 57,5 Hz)
  Område for 60 Hz-systemer
   60 Hz ± 15 % (51 Hz til 69 Hz)
  Oppløsning
   16 ppm
  Samplingsfrekvens for 50 Hz nettfrekvens
   10,24 kHz, samplingshastigheten synkroniseres med nettfrekvensen.
  Usikkerhet for frekvensmålinger
   < 20 ppm
  Usikkerhet til intern klokke
   < 1 sek/dag
  Måleintervaller
   Aggregering av intervallverdiene i henhold til IEC 61000-4-30 klasse-A
  Min-, Max-verdier: Halvsyklus, f.eks.: 10 ms RMS-verdier ved 50 Hz
  Transienter: Samplingshastighet 100 kHz til 10 MHz per kanal
  Harmoniske
   i henhold til IEC 61000-4-7:2002: 200 ms
  Flimmer
   i henhold til EN 61000-4-15:2003: 10 min (Pst), 2 timer (Plt)
  Måleinnganger
  Antall innganger
   8 galvanisk isolerte innganger for spennings- og strømmålinger.
  Sensorsikkerhet
   opptil 600 V CAT IV avhengig av sensor
  Grunnleggende sikkerhet
   300 V CAT III
  Nominell spenning (rms)
   100 mV
  Område (toppverdi)
   280 mV
  Overbelastningskapasitet (rms)
   1000 V, kontinuerlig
  Hastighet for spenningsøkning
   maks. 15 kV/µs
  Inngangsmotstand
   1 MΩ
  Inngangskapasitans
   5 pF
  Inngangsfilter
   Hver kanal er utstyrt med et passivt lavpassfilter, et anti-aliasing-filter og en 16-bits A/D-omformer. Alle kanalene samples samtidig med en felles kvartskontrollert klokkepuls.
   Filtrene beskytter mot spenningstransienter og begrenser hastigheten på signaløkningen, reduserer høyfrekvenskomponenter og spesielt støyspenning over halvparten av samplingshastigheten til A/D-omformeren med 80 dB. På den måten oppnås svært små målefeil i et utrolig stort amplitudområde. Dette er også gyldig under ekstreme driftsforhold som transientspenninger ved utgangen til omformerne.
  Usikkerheter
  Usikkerhet ved referanseforhold
   Usikkerhet inkludert spenningssensorene er i samsvar med IEC 61000-4-30 klasse-A. Alle spenningssensorer passer for DC opptil 5 kHz
  Med sensor 1000 V 0,1 % ved Udin = 480 V og 600 V P-N
  Sensor 600 V 0,1 % ved Udin = 230 V P-N
  Egenusikkerhet for harmoniske
   Klasse I i henhold til EN 61000-4-7:2002
  Referanseforhold
   23 °C ± 2 K < 60 % rH, 74 °F ± 2 K < 60 % rH
   Oppvarmet instrument > 3 timer
   Strømforsyning: 100 V til 250 V AC
  Temperatur, drift
   100 ppm / K
  Aldring
   < 0,05 % / år
  Fellesmodus støyspenning
   > 100 dB ved 50 Hz
  Temperatur, drift
   Endring av forsterkning gjennom temperatur: < 0,005 %/K
  Aldring
   Endring av forsterkning på grunn av alder: < 0,04 %/år
  Støy
   Støyspenning, inngang kortsluttet: < 40 µV
  DC
   ± (0,2 % rdg + 0,1 % sensor)

  Modeller: Fluke 1760TR Basic trefase effektlogger

  Fluke 1760TR Basic

  Effektlogger Topas

  Kjøp den

  med 8 inngangskanaler (4 strøm / 4 spenning eller 8 spenning)

  Inkluderer:

  • internt Flash-minne 2 GB
  • PQ Analyze-programvare på CD-ROM
  • Ethernet-kabel for nettverkstilkobling (1)
  • krysskobling Ethernet-kabel for direkte PC-tilkobling (1)
  • nettkabel (1)
  • brukerhåndbøker
  • bærebag
  • Rask transientanalyse opptil 10 MHz