Norsk

Hva er strøm?

Elektro

Elektrisk strøm er gjennomstrømningshastigheten for ladningsbærere (elektroner) forbi et punkt i en lukket strømkrets. Strøm = ladningsflyt for konstant strøm.

SI-enheten for elektrisk strøm er ampere (A). Den uttrykker mengden elektroner (elektrisk ladning) som strømmer forbi et punkt i en krets i løpet av en viss tid.

En strøm på 1 A betyr at 1 coulomb elektroner – dvs. 6,24 milliarder milliarder (6,24 x 1018) elektroner – beveger seg forbi et enkelt punkt i en krets per sekund. Utregningen er lik den vi bruker for å måle vannstrøm: antall liter som flyter forbi et enkelt punkt i et rør per minutt (liter per minutt).

Hva er strøm?

Symboler som brukes for strøm:

A = ampere, for store strømstyrker (1,000)
mA = milliampere, en tusendel av en ampere (0,001 A)
µA = mikroampere, en milliondel av én ampere (0,000001 A)

Det konvensjonelle symbolet for strøm, som for eksempel brukes i Ohms lov, er I (for intensitet).

Ampere er oppkalt etter den franske matematikeren/fysikeren André-Marie Ampére (1775–1836), som er kjent for å ha påvist følgende:

  • Det genereres et magnetfelt rundt en leder når det går strøm gjennom den.
  • Styrken til dette magnetfeltet er direkte proporsjonal med ladningsflyten.

Elektroner strømmer gjennom lederen (normalt en metalltråd, vanligvis kobber) når to forutsetninger for dannelse av en elektrisk krets er tilstede:

  1. Kretsen har en energikilde (for eksempel et batteri) som produserer spenning. Uten spenning vil elektronene bevege seg tilfeldig og mer eller mindre oppheve hverandre inni en metalltråd, og strømmen kan ikke flyte. Spenning skaper et trykk som driver elektronene i én retning.
  2. Kretsen danner en lukket, ledende sløyfe som elektronene kan strømme gjennom og gi energi til enheter (laster) som er tilkoblet denne kretsen. En krets er lukket (komplett) når en bryter dreies til PÅ-stilling (ON), eller lukket stilling (se diagrammet øverst på denne siden).

Strøm, akkurat som spenning, kan være enten jevn (likestrøm), eller vekslende (vekselstrøm).

Likestrøm (DC)

  • representeres av symbolene likestrømsymbol 1 eller likestrømsymbol 2 på et digitalt multimeter
  • flyter kun i én retning
  • vanlig kilde: batterier eller en DC-generator

Vekselstrøm (AC)

  • representeres av symbolene vekselstrømsymbol 1 eller vekselstrømsymbol 2 på et digitalt multimeter
  • beveger seg i en sinuskurve (vist nedenfor), og endrer retning ved regelmessige intervaller
  • vanlig kilde: stikkontakter i husholdninger
Hva er strøm?
Ovenfor: vekselstrøm i form av en sinuskurve

De fleste digitale multimetre kan måle DC- eller AC-strøm som er under 10 A. Høyere strømstyrke må skaleres ned med et strømtangtilbehør som måler strøm (fra 0,01 eller mindre til 1000 A) ved å måle styrken på magnetfeltet rundt en leder. Dette gjør at man kan måle strømmen uten å bryte kretsen.

Enhver komponent (lamper, motorer, varmeelementer) som konverterer elektrisk energi til en annen energiform (lys, roterende bevegelse, varme) bruker strøm.

Når det legges ekstra last til en krets, må kretsen levere mer strøm. Hvor mye strøm som vil flyte gjennom en krets, er avhengig av størrelsen på lederne, sikringene og selve komponentene.

Amperemålinger tas vanligvis for å finne ut hvor stor belastning det er på en krets eller tilstanden til en last. Strømmåling er en vanlig del av feilsøking.

Strøm kan kun flyte når en spenning gir nok trykk til å få elektronene til å bevege seg. Ulike spenningskilder produserer ulike mengder strøm. Standard husholdningsbatterier (AAA, AA, C og D) produserer 1,5 V hver, og større batterier kan gi mer strøm.

Anbefalte ressurser:

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.