Norsk

De fem vanligste nettkvalitetsproblemene og hvordan du kan løse dem med Fluke 1770 nettkvalitetsanalysatorer.

feilsøking

Med en trefase nettkvalitetsanalysator i Fluke 1770-serien i verktøybagen går du aldri glipp av en kritisk nettkvalitetshendelse. Registrer raske transienter opp til 8 kV, harmoniske oversvingninger opp til 30 kHz, spenningsfall og -økninger, og mål spenning, strøm og effekt så du kan karakterisere elanlegget ditt.

Men det er mange bruksområder og egenskaper stappet inn i dette instrumentet. Hvordan kommer du i gang med å finne de nettkvalitetsproblemene du må utbedre? Finn ut hvordan du tar de nødvendige målingene for å finne de vanligste nettkvalitetsproblemene ved hjelp av en nettkvalitetsanalysator.

Problem 1: finne harmoniske oversvingninger

Mål med: evaluering og analyse av harmoniske oversvingninger i elanlegget eller kartlegging

Når du laster ned data fra en Fluke 1770-serie nettkvalitetsanalysator, kan programmet Energy Analyze Plus sammenligne statistiske måledata for overharmonisk spenning og strøm med ulike standarder. Følg trinnene på skjermen for å fastslå om noen av målingene overskrider grenseverdiene.

Energy Analyze Plus er et kraftig redskap for prediktivt vedlikehold, som gjør at du kan observere overharmonisk strøm før det oppstår ….spenningsforvrengning På denne måten kan du forhindre uventet svikt eller situasjoner med manglende samsvar, og du kan øke anleggets driftstid.

Problem 2: energisløsing

Mål med: energikartlegging og evaluer energiforbruket

Når du jobber med 1770-serieanalysatoren, er det enkelt å evaluere energiforbruket. Når du har lastet ned dataene, hjelper Energy Analyze Plus deg med å analysere, følge med på og rapportere energidataene du har registrert. Følg instruksjonene på skjermen for å sammenligne resultatene med historiske verdier, kjøre referansetester mot bransjestandarder, sammenligne måledata med lokale forhold og danne deg et mer komplett bilde av …. hva som skjer i fabrikken.

Med sanntidsvisning kan du til og med begynne å vise denne informasjonen mens dataene fortsatt hentes inn.

Problem 3: overbelastede tavler

Mål med: laststudier

Følger du med på utstyret ditt i en tidsperiode, kan du finne ut om strømtavlen er overbelastet eller om det kan legges til laster uten kostbare oppgraderinger. 1770-serien har loggemodus som bidrar til å sikre at du ikke trenger omfattende opplæring for å finne potensielle problemer.

Systemet veileder deg gjennom oppsettingsprosessen og viser deg hva som skal hvor og hvilke taster du skal trykke på for å komme videre. Analysatoren har også innebygde hendelsestriggere basert på nettkvalitetsstandarder. Disse innstillingene kan tilpasses, men du trenger ikke gå inn og endre dem med mindre du vil gå bort fra standardinnstillingene.

Laststudierapporter

Når laststudien er fullført, analyserer du informasjonen og setter sammen en rapport. Gå gjennom og analyser de målte og loggede verdiene for energiforbruket med en automatisk rapport. Se nettkvalitetstilstanden kontinuerlig, uten å lære deg ekstra programvare. Den automatiske ettrykksrapporteringen oppretter standardiserte rapporter tilpasset globale målestandarder og retningslinjer.

Problem 4: måle elektriske forstyrrelser

Mål med: modus for nettkvalitetsmåling og avansert teknologi for transientregistrering

Fluke 1775 og Fluke 1777 nettkvalitetsanalysatorer benytter avansert transientregistreringsteknologi for å hjelpe deg med sikker identifisering av høyhastighets spenningstransienter, slik at du kan implementere avbøtende tiltak for å hindre skade på utstyret.

 17751777
SAMPLINGSKAPASITET1 MHz20 MHz
 detektering av høyhastighetstransientersvært detaljert detektering av de raskeste transientene

Det er raskt og enkelt å konfigurere analysatoren til å fange opp disse transientene. Når du velger modus for nettkvalitetsmåling, går instrumentet gjennom handlingene du må utføre. Skjermen viser deg til og med potensielle problemer med oppsettet så de innsamlede dataene blir så nøyaktige som mulig.

Verifiseringsskjermbilde på 1777 nettkvalitetsanalysator. Starttasten er oransje til problemet er løst.

Utover dette kan 1770-serien ikke bare identifisere kablingsproblemer, men et enkelt tastetrykk kan korrigere eller fikse kablingsproblemene automatisk. Dette fjerner behovet for manuell justering av tang- eller kabel- posisjon. Når det registreres et problem, blir starttasten oransje. Problemet fikser du ved bare å trykke på Auto Correct nederst på skjermen. Når starttasten blir grønn, kan opptaket starte uten at du trenger å tenke på problemer med ledninger eller spenningsinnstillinger.

Problem 5: oppdage ytterligere problemer

Mål med: nettkvalitetskartlegging

Enten du vet hva du ser etter eller ei, er nettkvalitetsanalysatorene i 1770-serien to-i-ett-instrumenter som kombinerer feilsøkingsfunksjonaliteten i nettkvalitetsmålere med frittstående nettkvalitetsanalysatorers kraftige analyse- og loggeegenskaper i én brukervennlig, håndholdt enhet.

Du kan se laststudien samtidig som du registrerer dataene til den. «PQ Health» gir et øyeblikksbilde av kvaliteten på kraften du mottar. Denne visningen sammenligner dataene du har innhentet, med en standard, og viser et lettlest, fargekodet søylediagram.

Når du har fullført laststudien eller kartlagt anlegget, kan analysatoren opprette en brukervennlig rapport. Dette gjør det raskt og enkelt å registrere og identifisere elproblemer samt få en tydelig oversikt over dem i en oppsummeringsrapport. Fang opp problemer med last, effektfaktor og harmoniske oversvingninger med dataene som hentes inn av 1770-serien.

Om 1770-serien

Flukes 1770-serie trefase nettkvalitetsanalysatorer er kraftige instrumenter som forenkler nettkvalitetslogging, -feilsøking og -analyse. Disse analysatorene er konstruert for å gjøre det raskere og enklere å utføre nettkvalitetsstudier, og har automatisk måling, ukomplisert brukergrensesnitt og oppsetting, førsteklasses spesifikasjoner og en forenklet rapporteringsplattform. Instrumentet kan også mates direkte fra kretsen som måles; det fjerner behovet for å finne en stikkontakt eller bruke en lang skjøteledning.

 
Bruksområder177317751777
energikartlegging og lasttesting
oversvingningsundersøkelser
stadig utløsning av sikringer 
nettkvalitetsundersøkelse, kraftverk 
påvisning av utstyrssvikt forårsaket av mikrosekund-transienter på 8 kV 
påvisning av utstyrssvikt forårsaket av nanosekund-transienter på 8 kV