Norsk

Fluke VR1710 spenningskvalitetsovervåker

 • Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder
 • Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder 2

Nøkkelfunksjoner

 • Rask og enkel registrering av spenningstrender, avbrudd og nettkvalitet – lett å finne årsaken til spenningsproblemer.
 • Utrolig enkel å bruke. Koble direkte til stikkontakten og fang data.
 • Kontinuerlig registrering av alle verdier uten hull. Spar testtid ved å få hele bildet med ett instrument som registrerer både hendelser og spenning.
 • Tydelig grafisk oppsummering av data og rask oversikt over viktige effektparametere. Gjør diagnostisering av nettkvalitetsproblemer sikrere.
 • Min.-, Maks.- og Gjennomsnittslige RMS-verdier (1/4-syklus) med tidsmarkering. Se raskt hva som skjedde, og når det skjedde.
 • Faktisk transientvisning (> 100 μs) med tidsmarkering. Identifiser nettproblemer raskt med den grafiske programvaren som følger med.
 • Flimmerregistrering til EN 61000-4-15, individuelle harmoniske og THD-verdier med trender. Identifiser enkelt om problemet er relatert til nettkvaliteten eller utstyret.
 • Statistisk analyse av enfase-spenningshendelser. Reduserer analysetiden ved å spore hendelsesmengder og -størrelser.
 • Leveres med PowerLog-programvarepakke for rask nedlasting, analyse og automatisk rapportering. Spar tid ved å generere nettkvalitetsrapporter automatisk med forhåndsangitte maler.

Produktoversikt: Fluke VR1710 spenningskvalitetsovervåker

Fluke VR1710 spenningskvalitetsovervåker er en enfase spenningskvalitetsovervåker som gir en brukervennlig løsning for å avdekke og registrere nettkvalitetsproblemer. Det gjør at du kan handle umiddelbart, og det reduserer nedetiden. VR1710 enfaseovervåker imøtekommer behovene til vedlikeholdspersonell i e-verk, industrimiljøer og store serviceorganisasjoner der pålitelig nettkvalitet er uhyre viktig for driften. Effektkvalitetsparametere som RMS-gjennomsnitt, transienter, flimmer og harmoniske opp til den 32., registreres ved hjelp av en brukerdefinert gjennomsnittsperiode fra 1 sekunder til 20 minutter.

Spesifikasjoner: Fluke VR1710 spenningskvalitetsovervåker

Generelle spesifikasjoner
Driftsspenning
 70 V til 300 V
Min./Maks./Gj.snitt RMS-verdi
 Oppløsning 0,125 V
Antall hendelser
 175000
Fall/forstyrrelser
 Ja
Tidsoppløsning
 5 ms
Spenningsoppløsning
 0,125 V
Overspenninger
 Ja
Frekvens
 Ja
Måling av harmoniske
 EN 61000-4-7 (opp til 32.)
Flimmermåling
 EN 61000-4-15
Antall registreringskanaler
 Enfase til nøytral
Tofase/nøytral til jord
Loggetid
 Én dag til 339 dager avhengig av gjennomsnittstid fra ett sekund til 20 minutter
Transienter
 Ja
Frekvensområde
 50 Hz ± 1 Hz og 60 Hz ± 1 Hz
Sikkerhetsgodkjent
 CAT II 300 V

Modeller: Fluke VR1710 spenningskvalitetsovervåker

Fluke VR1710

SPENNINGSKVALITETSOVERVÅKEREN

Kjøp den

Fluke VR1710 leveres med:

 • Tilkoblingsklar Fluke VR1710
 • USB-kabel
 • PowerLog-programvare på CD
 • Universelle strømadaptere