Záznamníky výkonu a kvality elektrické energie

Záznamníky výkonu a kvality elektrické energie jsou využívány při provádění rozborů zátěže a kvality třífázové elektrické energie, abyste zjistili oblasti možných úspor. Se softwarem Fluke Energy Analyze Plus je možné vytvářet podrobné protokoly se zaměřením na problémové oblasti.