Czech

FlukeView Forms-software og kabel

 • Fluke FlukeView® Forms Software with Cable

Klíčové vlastnosti

S FlukeView® formulářovým dokumentačním softwarem mohou protokolační schopnosti ručních testovacích přístrojů pomoci při řešení obtížných problémů. Můžete stáhnout hodnoty z přístrojů do FlukeView® Forms k sledování trendů a data dokumentovat.

Můžete okamžitě prohlédnout a srovnat data až ze šesti rozdílných měřidel † na stejný dokument - což umožní analýzu, která není možná jen jedním měřidlem.

FlukeView® Forms přichází s řadou standardních analýz a reportů, které vám je umožní zobrazit ve formě tabulek a diagramů. To vám umožní soustředit se na zvláštní události. †

Nebo použijte FlukeView® Forms Designer† k přizpůsobení vašich reportů a nebo přidejte logo vaší společnosti.

FlukeView® Forms komunikují s podporovanými nástroji rychle a snadno přes infračervené sériové rozhraní. Software automaticky rozpozná váš měřič a předá data bez jakékoliv konfigurace.

Podělte se o data s vašimi spolupracovníky nebo klienty - vytiskněte formuláře, exportujte do jiných soft. programů a nebo nechte spolupracovníky nebo klienty stáhnout volný FlukeView® Demo/Reader aby viděli a ovlivňovali vaše naměřená data.

Tabulka kompatibility s FlukeView Forms

Typ FVFPřístrojKabel**Úroveň použití
FVF-UGPouze aktualizace softwaru, Fluke řada 280, 568, 975, 983Neobsahuje kabelyFVF Full (obsahuje Designer)
FVF-SC1Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV*Sériové číslo / IRDA
FVF-SC2Fluke řada 280, 53-II B, 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180*USB / infračervený
FVF-SC4Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*USB / sériový
FVF-ZákladníFluke řada 280, 789, 1550B, 1653, 180*USB / infračervenýFVF Základní
FVF-SC58808A, 8845A, 8846A, 45*USB / sériový

* Zastaralý model
** Kabely USB nejsou podporovány systémem Microsoft Windows NT 4.0

S použitím FlukeView® Forms s multimetry, termometry †, MegaOhmMetry a s ProcessMetry TM nástrojů.

S Flukem 189, 1550B, 89 Série-IV, a 53/54 Serie-II, můžete měřit a ukládat stovky měření do interní paměti měřidla a později stáhnout informace do FlukeView® Forms. Přístroje, které nemají vnitřní paměť, jako Fluke-187, Fluke-789 a Fluke-45, můžete ovlivňovat měření přes PC s FlukeView® Forms.

FlukeView® Forms také zaznamenají události usnadňující analýzu dat. Tato unikátní metoda záznamu dat poskytuje detailní měření když se významně mění vstupní signál. Velikost změn signálu, které spustí jev může být nastaven tak, aby byl v souladu s vaší specifickou testovací situací. Minimum, maximum a průměry hodnot jsou zaznamenány pro každý jev. Zápis může být konfigurován tak, že data mohou být zaznamenány jen ve specifických intervalech (každých 5 min. nebo 30 sec.)

Použití FlukeView® Forms s Fluke 1653 testerem instalací †
Až 500 testovacích výsledků může být uloženo ve Fluke 1653 testeru instalací. Data uložená v paměti pro každé měření sestávají z funkce testu, uživatelem zvolené testovací podmínky a unikátní reference. Výsledky mohou být vyslány k vytvoření profi zprávy. Zprávy mohou být snadno upraveny aby vyhověly individuálním požadavkům tak jako lokálním zákonům. Standardní formáty tak jako lokalizované formuláře pro Německo (ZVEH), Rakousko(ÖVE) a Švýcarsko (electrosuisse, gem. NIV) jsou k dispozici.

† není podporováno v FlukeView Forms Basic

Přehled výrobků: FlukeView Forms-software og kabel

Expand the power of the world's most rugged, accurate handheld test tools with FlukeView® Forms Documenting Software. Download FlukeView® software updates.

To address the increasing demands for reporting and documentation, Fluke presents FlukeView Forms documenting software. FlukeView Forms increases the power of your Fluke tool by enabling you to document, store and analyze individual readings or series of measurements, then convert them into professional looking documents.

Several versions of the product are available, depending upon the type of cable needed to download data from your instrument and depending upon the data reporting capability you need. FlukeView Forms offers two levels of capability: FlukeView Forms Basic, and FlukeView Forms plus Designer. FlukeView Forms Basic can be used alone to download measurement data and create reports that can be saved and printed. FlukeView Forms plus Designer allows a user to edit an existing form or create a new form to customize the report to individual needs. A common edit might add a company logo and title. See the [Features] tab on this page for more information.

Capability Comparison

CapabilitiesFlukeView® Forms BasicFlukeView® Forms plus Designer
Transfer data points from your meter to your PCXX
Number of standard forms29
Able to modify standard formsNoYes
Includes FlukeView® Forms Designer for customizing formsNoYes
Number of multiple meters whose data can be viewed simultaneously18
Number of concurrently running instances of FlukeView Forms allowed14
Ability to change company name on reportNoYes
Supports multi-page formsNoYes

FlukeView Forms supports the following test tools:

 • Fluke 1550B MegOhmMeter
 • Fluke 1653 / 1653B / 1654B / 1662 / 1663 / 1664FC Electrical Installation Tester
 • Fluke 180 series
 • Fluke 287 and 289
 • Fluke 45
 • Fluke 53-II B and 54-II B
 • Fluke 568 IR Thermometer
 • Fluke 789 ProcessMeter
 • Fluke 8808A
 • Fluke 8845A/8846A
 • Fluke 89-IV and 87-IV
 • Fluke 975 AirMeter Test Tool
 • Fluke 983 Particle Counter

The ability of FlukeView Forms to support multiple instruments enables the user to install and learn only one software application in order to use these multiple tools fully.

Select the appropriate model number below based upon your requirements:

Model NumberDescriptionCableApplication Level
FVF-UGSoftware only upgrade, from FVF Basic to FlukeView Forms plus Designer**No Cable includedFlukeView Forms plus Designer
FVF-SC2Fluke 280 Series, 53-II B and 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180 Series*USB / IR
FVF-SC4Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*USB / Serial
FVF-BASICFluke 280 Series, 789, 1550B, 1653, 180 Series*USB / IRFlukeView Forms BASIC
FVF-SC5Software only**No Cable included

* Obsolete
** For all instruments listed in table

FlukeView® Forms Basic (FVF-BASIC): Owners of Fluke 280 series, 180 series, 789 and 1550B, who do not need the full power of FlukeView forms, can use FlukeView® Basic version. Transfer data points from your meter to your PC and use the two standard, non-customizable forms to display your readings in table or graphical form. For a larger array of forms or to use FlukeView® Forms Designer to customize your forms, upgrade to FlukeView® Forms version 3.3 with FVF-UG.

FlukeView® Forms Upgrade (FVF-UG): You can expand the power of your Fluke Test Tools by upgrading from FlukeView Forms Basic with the FlukeView® Forms Software Upgrade.

With the FlukeView® Forms Software Upgrade you can:

Instantly review and compare data from up to 6 different meters on the same document - providing analysis capabilities that a meter alone can't provide.

Use the array of Upgraded analysis and reporting forms to display your data in tables, graphs or helpful diagrams;even leave notes on the forms to draw attention to a particular event.

Or use the FlukeView® Forms plus Designer to customize your reports or add your company logo.

 

FlukeView® Forms communicates with supported tools fast and easily via an infrared serial interface. The software will automatically recognize your meter and transfer the data without any configuration.

Share or store your data with co-workers or clients – print forms, export to other software programs, or have co-workers and clients down load the free FlukeView® Demo/Reader to view and interact with your captured data.

FlukeView Forms Compatibility Chart

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
FVF OptionInstrumentCableApplication Level
FVF-UGSoftware only upgrade, from FVF Basic to FlukeView Forms plus Designer**No Cable includedFlukeView Forms plus Designer
FVF-SC2Fluke 280 Series, 53-II B and 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180 Series*USB / IR
FVF-SC4Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*USB / Serial
FVF-BASICFluke 280 Series, 789, 1550B, 1653, 180 Series*USB / IRFVF BASIC
FVF-SC5Software only**No Cable included

* Obsolete
** For all instruments listed in table

Using FlukeView® Forms with Multimeters, Thermometers†, MegOhmeters and ProcessMeter™ tools

For the meters in the table below, you can measure and store hundreds of readings to the meter's internal memory, and then later download the information to FlukeView® Forms. For meters that do not have internal memory, such as the Fluke-187, Fluke-789 and the Fluke-45, you can take interactive readings while connected to your PC with FlukeView® Forms.

FlukeView® Forms also logs events to make analyzing your data easier. This unique method of data recording provides more detailed readings when the input signal changes significantly. The amount of signal change that will trigger an event can be adjusted to fit your specific test situation. The minimum, maximum and average of readings are recorded for each event. Logging sessions can also be configured so that data will be recorded over specific intervals (e.g., every 5 minutes or 30 seconds).

Using FlukeView® Forms with Fluke 1653B Installation tester†
Up to 500 test results can be stored in the Fluke 1653B installation tester. The data stored for each measurement consists of the test function, user selectable test conditions and unique references. The results can be uploaded for preparing professional reports. These reports can easily be customized to suit individual requirements as well as compliance with local regulations. Standard formats as well as localized forms for Germany (ZVEH), Austria (ÖVE) and Switzerland (electrosuisse, gem. NIV) are also available

† Not supported in FlukeView Forms Basic

Technické údaje: FlukeView Forms-software og kabel

Specifikace
Operační systém pro FVF-SC2 and FVF-Basic
 Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows XP, Windows Vista or Windows 7
Minimální požadavky na PC
 Pentium nebo lepší microprocessor
 32 MB RAM
 70 MB prostoru na HD (100 MB instalovat)
 Sériový nebo USB port
Administrátor je privilegován instalovat software Windows 2000, XP, Windows NT 4.0 nebo Windows Vista
Mechanické a obecné specifikace
Rozměr
 203 x 100 x 50 mm
Hmotnost
 545 g

Modely: FlukeView Forms-software og kabel

F -11A/1000V-FG
Koupit