Czech

Fluke GPS430 Time Synchronization Module

  • Fluke GPS430 Time Synchronization Module

Přehled výrobků: Fluke GPS430 Time Synchronization Module

Modul pro synchronizaci času GPS pro model Fluke 430 poskytuje naprosto přesné časové údaje dat. Při souběžném záznamu dat pomocí více přístrojů zajišťuje modul GPS430 synchronizaci interních hodin, což umožňuje snadné porovnání a korelaci dat.

Modely: Fluke GPS430 Time Synchronization Module

Fluke GPS430

Time Synchronization Module

Koupit