Czech

Teploměr Stik 1551A

 • Fluke Calibration 1551a Stik Thermometer
 • Fluke Calibration 1551a Stik Thermometer
 • Fluke Calibration 1551a Stik Thermometer
 • Fluke Calibration 1551a Stik Thermometer

Klíčové vlastnosti

Spojení sondy teploměru a digitálního displeje do jednoho celku

Sonda v pouzdru z nerezové oceli a digitální displej jsou spojeny a kalibrovány jako systém. Specifikace přesnosti je velmi přehledná, protože zahrnuje všechny nejistoty včetně kolísání po dobu až jednoho roku1. Velký podsvícený displej LCD je otočný o 90°, což usnadňuje odečet z libovolného úhlu. Uživatelsky definovaný indikátor stability a trendu znázorňuje, zda je teplota dostatečně stabilní pro odečet přesného měření. Uživatelsky nastavitelná funkce automatického vypnutí prodlužuje běžnou výdrž baterie na tři sta hodin. Indikátor stavu baterie a funkce zastavení měření zabraňují vzniku chybných měření v důsledku malé kapacity baterie. Jednoduchá tříbodová kalibrace umožňuje snadnou a přesnou kalibraci teploměrů Stik. Volitelná funkce záznamu dat umožňuje uložit do vnitřní paměti až 10 000 měření včetně časových údajů.

Proč kalibrovat snímače procesní teploty?

Protože teplota významně ovlivňuje přesnost měření objemu, ale také postupy výroby chemických, farmaceutických, potravinářských či ropných produktů, které vyžadují přesné měření teploty – a to zejména v případech, kdy je kvalita regulována a hlídána vládními organizacemi. Jelikož časem podléhají všechny snímače jisté ztrátě přesnosti, je vyžadována pravidelná kalibrace či ověření pomocí spolehlivého referenčního teploměru. Zajistit takový referenční, trvale přesný teploměr se stabilními výsledky je však náročné.

Co je špatného na mém referenčním teploměru?

Dnes na trhu dostupné průmyslové referenční teploměry, například rtuťové teploměry (či teploměry ASTM) a přenosné elektronické teploměry, jsou užitečné, avšak podléhají jim vlastním problémům. Přestože jsou rtuťové teploměry přesné a poskytují stabilní výsledky, jsou rovněž křehké. Únik rtuti tak představuje možné riziko pro okolní prostředí a zdraví osob. Spousta států v USA i Evropě již používání těchto teploměrů v průmyslovém prostředí zakázala. Některé společnosti nahradily rtuťové teploměry odolnějšími přenosnými elektronickými teploměry, avšak v zápětí zjistily, že sondy RTD neposkytují požadovanou spolehlivost a stabilitu výsledků normami požadovaných referenčních teploměrů.

Nejlepší alternativa rtuťových teploměrů

Teploměry Fluke Stik jsou přesné se stabilními výsledky a zároveň jsou odolné, takže jsou nejlepší alternativou rtuťových teploměrů a stávajících elektronických teploměrů. Snímač RTD s tenkou vrstvou disponuje stejnými parametry jako ostatní špičkové referenční teploměry z produkce společnosti Hart Scientific, avšak je odolnější a méně náchylný ke kolísání. Lepší odolnost zde není na úkor přesnosti ani spolehlivosti.

Používání rtuťových či lihových teploměrů v různých hloubkách zanoření či za výrazně odlišných okolních teplot, než pro které jsou kalibrovány, může vyžadovat úpravy jejich těl, a ty jsou zdlouhavé. Pro přesné měření jsou však nezbytné. Teploměry Stik nic takového nevyžadují. Snímač teploměru 1551A Ex vyžaduje minimální hloubku zanoření (pouhých sedm centimetrů (2,8")) bez patrného vlivu na měřenou teplotu ztrátou tepla v důsledku teplotní vodivosti těla teploměru. Některé digitální teploměry ztrácí přesnost při používání mimo úzce specifikovaný rozsah okolní teploty. To se však teploměrů Stik netýká. Vaše měření budou přesná pro teploty od −10 °C do 50 °C (14 °F až 122 °F). Díky špičkovému provedení sondy a elektronickým funkcím podporujícím přesnost měření překonávají teploměry Stik možnosti ostatních digitálních teploměrů a jsou dokonalou náhradou rtuťových teploměrů. 1V zájmu minimalizace nepřesnosti snímače by měla být sonda vystavována co nejmenším mechanickým otřesům

Pět důvodů pro výměnu rtuťových teploměrů

 1. Protože teploměry Stik neobsahují rtuť, nepodléhají státem předepsaným zákazům. Vládní úřady po celém světě buď již zakázali, či plánují zakázat používání a převoz rtuťových průmyslových teploměrů – tento přístup je stále častější.
 2. Pouzdro sondy teploměrů Stik z nerezové oceli je mnohem odolnější než skleněné pouzdro rtuťových teploměrů, a je tak i vhodnější do průmyslového prostředí. Jelikož teploměry Stik neobsahují žádnou rtuť, nehrozí ani riziko úniku rtuti do okolí.
 3. Při zvážení nákladů na vlastnictví vychází digitální teploměr levněji než teploměr rtuťový. U rtuťových teploměrů musíte připlácet buď za samotné zařízení, nebo za najatou úklidovou službu po úniku rtuti.
 4. Rtuťové teploměry již nelze po kalibraci dále seřizovat. Skutečnou teplotu je pak třeba vypočítat na základě korekcí měřené teploty. To však vyžaduje čas a může vést k výpočetním chybám. Digitální teploměr spočítá vše za vás – zobrazená teplota přesně odpovídá skutečně naměřené teplotě.
 5. Rtuťové teploměry mohou při používání mimo podmínky, pro které jsou kalibrovány, vyžadovat nezbytné úpravy těla teploměrů. Digitální teploměry však pro přesné měření nevyžadují, aby podmínky měření odpovídaly kalibračním podmínkám. Je třeba vyhovět pouze požadavku na minimální hloubku zanoření, která činí u teploměru 1551A Ex pouhých sedm centimetrů (2,8").

Přehled výrobků: Teploměr Stik 1551A

Konečně je dostupná digitální náhrada rtuťových skleněných teploměrů. Přesné, opakovatelné měření pomocí teploměrů Stik 1551A/1552A s přesností ±0,05 °C v celém rozsahu je novým zlatým standardem průmyslové kalibrace teploty. Ať již pracujete venku v prostředí s možným výskytem výbušných plynů nebo v prostorách výrobního závodu, jiskrově bezpečný přenosný referenční teploměr na baterie je navržen tak, aby umožnil práci, kdekoli potřebujete.

Přehled funkcí
 • Přesnost ±0,05 °C (±0,09 °F) v celém rozsahu
 • Jiskrově bezpečný (v souladu s certifikací ATEX a IECEx)
 • Dva různé modely (−50 °C až 160 °C nebo −80 °C až 300 °C)
 • Uživatelsky definovatelné teplotní indikátory trendů a stability
 • Zobrazení teploty ve °C nebo °F
 • Možnost ukládání dat do interní paměti
 • Výdrž baterie na 300 hodin
 • Procentuální ukazatel stavu kapacity baterie a indikátor vybití
 • Akreditace NVLAP, kalibrace s navázaným certifikátem NIST

Technické údaje: Teploměr Stik 1551A

Specifikace

1551A Ex

1552A Ex

Teplotní rozsah

−50 °C až +160 °C
(−58 °F až +320 °F)

−80 °C až 300 °C
(−112 °F až 572 °F)

Přesnost (1 rok)

±0,05 °C (±0,09 °F)

Zobrazované jednotky

°C, °F

Typ snímače

100Ω tenká vrstva RTD

100Ω vinutý drát PRT

Koeficient teplotní sondy

0,00385 Ω/Ω/°C jmenovitý

Délka snímače

≤10 mm

≤30 mm

Umístění snímače (od vrcholu pláště)

3 mm (0,1")

Minimální hloubka zanoření

7 cm (2,8")

12 cm (4,8")

Materiál pláště sondy

Nerezová ocel

Doba odezvy

Sonda o průměru 4,8 mm (3/16"): 14 sekund
Sonda o průměru 6,35 mm (1/4"): 21 sekund

Hystereze sondy

±0,01 °C

Rozlišení teploty

Volitelné: 0,1, 0,01, 0,001 (výchozí 0,01)

Vzorkovací rychlost

Volitelná: 0,5 s, 1 s, 2 s (výchozí 1 s)

Rozsah provozní teploty pro odečet

−10° C až 50° C (14 °F až 122 °F)

Rozlišení teploty

Volitelné: 0,1, 0,01, 0,001 (výchozí 0,01)

Vzorkovací rychlost

Volitelná: 0,5 s, 1 s, 2 s (výchozí 1 s)

Rozsah provozní teploty pro odečet

−10° C až 50° C (14 °F až 122 °F)

Teplota pro skladování

−20 °C až 60 °C (−4 °F až 140 °F), RV: 0 % až 95 %, nekondenzující

Volitelný záznam dat1

Možnost uložení až 10 000 odečtů s časovými údaji do interní paměti

Interval ukládání1

2, 5, 10, 30 nebo 60 sekund;
2, 5, 10, 30 nebo 60 minut

Útlum

Pohyblivý průměr posledních 2 až 10 hodnot
(ZAP/VYP, 2, 5, 10)

Komunikace

Stereokonektor RS-232 (pouze parametry pro přístup ke kalibraci)

Napájení střídavým proudem

Žádná

Napájení stejnosměrným proudem

3 baterie typu AAA, běžná výdrž činí 300 hodin provozu bez podsvícení displeje LCD

Splňuje EMC

EN61326:2006 dodatek C; CISPR II, vydání 5.0-2009; třída B

Krytí

IP50

Rozměry elektrického zařízení (V x Š x H)

114 mm x 57 mm x 25 mm
(4,5" x 2,25" x 1,0")

Hmotnost

196 g (6,9 oz)

Kalibrace (zahrnuta)

Akreditace NVLAP, návazně NIST

Charakteristika

CVD

ITS-90

1 Viz informace pro objednávku funkce ukládání dat do paměti

Modely: Teploměr Stik 1551A

1551A-12
Fluke Calibration 1551A-12 Stik Thermometer
Fixed RTD, -50°C to 160°C
6.35 mm x 305 mm (1/4 in x 12 in)
Koupit

Teploměr 1551A Ex, pevné RTD,

−50 °C až +160 °C,

6,35 mm x 305 mm (1/4"" x 12"")

Obsahuje zprávu o kalibraci autorizovanou programem NVLAP, uživatelská příručka na disku CD, 3 

1551A-9
Fluke Calibration 1551A-9 Stik Thermometer
Fixed RTD, -50°C to 160°C
4.8 mm x 229 mm (3/16 in x 9 in)
Koupit

Teploměr 1551A Ex, pevné RTD,

−50 °C až +160 °C,

4,8 mm x 229 mm (3/16" x 9")

Obsahuje zprávu o kalibraci autorizovanou programem NVLAP, uživatelská příručka na disku CD, 3 baterie typu AAA

1551A-9-DL

Možnost ukládání dat – 1551A Ex

Koupit

teploměr, pevné RTD,

−50 °C až +160 °C,

4,8 mm x 229 mm (3/16" x 9") s ukládáním dat

Obsahuje zprávu o kalibraci autorizovanou programem NVLAP, uživatelská příručka na disku CD, 3 baterie typu AAA

1551A-12-DL

Možnost ukládání dat – 1551A Ex

Koupit

teploměr, pevné RTD,

−50 °C až +160 °C,

6,35 mm x 305 mm (1/4" x 12") s ukládáním dat

Obsahuje zprávu o kalibraci autorizovanou programem NVLAP, uživatelská příručka na disku CD, 3 baterie typu AAA

1551A-20
Fluke Calibration 1551A-20 Stik Thermometer
Fixed RTD, -50°C to 160°C
6.35 mm x 508 mm (1/4 in x 20 in)
Koupit

Teploměr 1551A Ex, pevné RTD,

−50 °C až +160 °C,

6,35 mm x 508 mm (1/4"" x 20"")

Obsahuje zprávu o kalibraci autorizovanou programem NVLAP, uživatelská příručka na disku CD, 3 

1551A-20-DL

Možnost ukládání dat – 1551A Ex

Koupit

teploměr, pevné RTD,

−50 °C až +160 °C,

6,35 mm x 508 mm (1/4" x 20") s ukládáním dat

Obsahuje zprávu o kalibraci autorizovanou programem NVLAP, uživatelská příručka na disku CD, 3 baterie typu AAA