Czech

Referenční teploměry 1524

 • Fluke Calibration 1524 Handheld Thermometer Readout
 • Fluke Calibration 1524 Handheld Thermometer Readout
 • Fluke Calibration 1524 Handheld Thermometer Readout
 • Fluke Calibration 1524 Handheld Thermometer Readout

Klíčové vlastnosti

Provádějte přesná a konzistentní měření… kdekoliv.
Potřebujete přesnost pro zajištění shody, zjištění účinnosti produktu, úspory energie a konzistentní výsledky. Modely 1523/24 využívají reverzi proudu, technologii používanou u přístrojů nejvyšší třídy, která pro přesné měření teploty eliminuje tepelné elektromotorické síly. Specifikace jsou zaručeny v rozsahu okolní teploty od - 10 °C do 60 °C. Díky speciálním přesným odporům a vysoce stabilnímu zdroji referenčního napětí je přesnost modelů 1523/24 téměř nezávislá na teplotě okolí.

Jako všechny ruční přístroje Fluke i referenční teploměry 1523/24 procházejí náročným testováním v extrémních teplotách a jsou vystaveny enormním vibracím.

Můžete si je tedy vzít všude, kam potřebujete. Volitelný magnetický závěs umožňuje zavěsit teploměr pro snadné prohlížení, pokud si potřebujete uvolnit ruce a soustředit se na práci.

Správný převod teploty zajišťují konektory INFO-CON.
Uvnitř konektoru INFO-CON je umístěn paměťový čip, který uchovává informace o kalibraci připojené sondy. Po jednoduchém zasunutí sondy dochází k odeslání těchto informací k odečtu, tím se zajišťuje správný převod teploty pro přesné a bezproblémové měření.

Sondy lze uzamknout pomocí hesla ke konkrétním kanálům a odečtům pro zabezpečení nebo zajištění možnosti zpětného sledování kalibrace systému. Pro pohodlné měření stačí zasunout libovolný termočlánek opatřený miniaturními konektory do volitelného univerzálního adaptéru pro termočlánky. Každý adaptér pro termočlánky nebo standardní konektor podporuje referenční kompenzaci spoje (RJC) pomocí vlastního interního přesného termistoru.

Sledování projekce vývoje v laboratoři nebo v terénu
Projekci vývoje lze u teploměrů 1523/24 v grafické podobě zobrazit na podsvíceném displeji LCD s rozlišením 128 x 64. Rozlišení grafu lze měnit stisknutím tlačítka. Nyní je bez statistik a dlouhých prodlev možné snadno vidět, kdy je teplota stabilní, nebo lze sledovat procesy v průběhu doby pro ověření správné funkce.

Na vyžádání lze pro snadné opakované načtení dokumentovat až 25 odečtů a souvisejících statistik. Data lze zobrazit na displeji nebo odeslat do počítače prostřednictvím připojení RS-232 a softwaru 9940, který je přiložen zdarma. Pro sledování a záznam dalších dat v průběhu doby se používá počítač a volitelný software LogWare II.

Pro uživatele, kteří dávají přednost konektorům USB, jsou k dispozici adaptéry RS-232 - USB. Napájení bateriemi vydrží nejméně 20 hodin při použití tří baterií AA, pro delší měření lze použít síťový napájecí adaptér. Prodloužení životnosti baterií nebo vyššího pohodlí dosáhnete zapnutím nebo vypnutím funkce úsporného režimu.

Oba modely umožňují zvolit nejlepší možnost pro danou aplikaci.
Referenční teploměr 1523 je flexibilní jednokanálový teploměr, který měří, vytváří grafy a zaznamenává tři typy snímačů v jediném přístroji. Podpora PRT, RTD, termočlánků a termistorů zajišťuje flexibilitu pro volbu správné sondy pro daný úkol.

Nové referenční teploměry 1524 pomáhají uživateli odvést dvojnásob práce za polovinu času. Díky dvěma kanálům, třem typům snímačů a vysokorychlostnímu měření je uživatel produktivnější a model 1524 je jediný referenční teploměr, který musí vlastnit. Je vybaven všemi funkcemi modelu 1523 a navíc i možností záznamu dat. Díky hodinám reálného času a paměti pro ukládání 15 000 měření označených datem a časem je vše, co budete potřebovat, součástí jediného balíčku. Záznam lze provést až třikrát za vteřinu, jednou za hodinu nebo lze zvolit některou z možností ležících mezi těmito hodnotami. Data lze podle potřeby snadno stáhnout do počítače pro jejich analýzu.

Aplikace
K mnoha různým pracím, které vyžadují teploměr 1523 a 1524, patří kalibrace, kontrola smyčky, spouštění zařízení, řešení potíží, údržba a opravy. Přístroj lze použít jako praktickou referenční pomůcku pro měření teploty v lázních, kalibrátory suchého bloku, teploměrné jímky, čisté místnosti, motory, tepelné výměníky, pece, mrazničky nebo libovolná jiné zařízení, která je třeba kalibrovat, kontrolovat nebo udržovat.

Přehled výrobků: Referenční teploměry 1524

Provádějte měření, vytvářejte grafy a zaznamenávejte tři typy snímačů pomocí jediného přístroje.

Referenční teploměry 1523/24 divize Hart Scientific společnosti Fluke slouží k měření, vytváření grafů a záznamu kalibrovaných sond PRT, termočlánků a termistorů. Odečty pořízené těmito teploměry jsou vysoce přesné, poskytují široký rozsah měření, umožňují provádět záznam dat a projekci vývoje. To vše v ručním přístroji, který si lze vzít kamkoli s sebou.
Přístroje 1523/24 umožňují snadno provádět měření na místě instalace aplikace, laboratorní měření a záznam dat. Díky funkci dvoukanálového měření u modelu 1524 lze odvést dvojnásob práce za polovinu času.

Tři typy snímačů

 • PRT: –200 °C až 1 000 °C
 • Termočlánky: –200 °C až 2 315 °C
 • Přesné termistory: –50 °C až 150 °C


Přesnost

 • PRT: až ± 0,011 °C
 • Termočlánky: ± 0,24 °C pro J,K,L,M
 • Přesné termistory: ±0,002 °C


Rychlý režim

 • PRT: 0,45 s/vzorek
 • Termočlánky: 0,3 s/vzorek
 • Přesné termistory: 0,3 s/vzorek


Dva modely

 • 1523: standardní jednokanálový model, paměť pro 25 odečtů a statistik
 • 1524: dvoukanálový model, paměť pro záznam 15 000 měření, hodiny s reálným časem pro záznam údajů o čase a datu

Grafický displej

 • Grafický displej LCD 128 x 64 s podsvícením
 • Vykreslení a projekce vývoje v reálném čase
 • Simultánní dvoukanálové odečty

Technické údaje: Referenční teploměry 1524

Specifikace
Vstupní kanály
 1523:1
 1524:2
Záznam dat
 1523: 25 odečtů se statistikou
 1524: 15 000 měření s označením času a data; 25 odečtů se statistikou
Vzorkovací interval
(normální)
 1 s
Vzorkovací interval (rychlý režim)
 0,3 s (podrobnosti naleznete v technické příručce)
Typy snímačů
 PRT, RTD, termistory a termočlánky
Typy termočlánků
 C,E,J,K,L,M,N,T,U,B,R,S
Provozní teplota
 - 10 °C až 60 °C (optimální přesnost 13 °C až 33 °C)
Požadavky na napájení
 3 alkalické baterie AA
Rozměry
 96 x 200 x 47 mm
 (3,75 x 7,9 x 1,86 palce)
Hmotnost
 0,65 kg
Okolní podmínky pro optimální přesnost
 13 °C až 33 °C
Milivoltový rozsah a přesnost
 – 10 mV až 75 mV ± (0,005 % + 5 μV)
Rozsah odporu a přesnost
 0 Ω až 400 Ω ± (0,004 % + 0,002 Ω)
 200 Ω až 50 kΩ ± (0,01 % + 0,5 Ω)
 50 kΩ až 500 kΩ ± (0,03 %)
Teplotní koeficient, napětí ( – 10 °C až 13 °C , + 33 °C až 60 °C)
 ± (0,001 %/°C + 1 μV/°C)
Teplotní koeficient, odpor ( – 10 °C až 13 °C , + 33 °C až 60 °C)
 0,0008 %/°C + 0,0004 Ω (0 Ω až 400 Ω)
 0,002 %/°C + 0,1 Ω (0 Ω až 50 kΩ)
 0,06 %/°C + 0,1 Ω (50 kΩ až 500 kΩ)
Budicí proud, odpor
 1 mA (0 Ω až 400 Ω)
 10 μA (0 Ω až 50 kΩ)
 2 µA (50 kΩ až 500 kΩ)
Přesnosti teplot rovné termočlánku (pouze odečet)
Typ B
 ±0,85 °C od 600 °C do 800 °C
 ±0,68 °C od 800 °C do 1 000 °C
 ±0,57 °C od 1 000 °C do 1 800 °C
Typ C
 ±0,32 °C od 100 °C do 550 °C
 ±0,71 °C od 550 °C do 2 300 °C
Typ E
 ±0,52 °C od –200 °C do 0 °C
 ±0,22 °C od 0 °C do 950 °C
Typ J
 ±0,52 °C od –200 °C do 0 °C
 ±0,23 °C od 0 °C do 1 200 °C
Typ K
 ±0,61 °C od –200 °C do 0 °C
 ±0,24 °C od 0 °C do 1 370 °C
Typ L
 ±0,36 °C od –200 °C do 0 °C
 ±0,23 °C od 0 °C do 1 370 °C
Typ M
 ±0,26 °C od –20 °C do 0 °C
 ±0,25 °C od 0 °C do 400 °C
 ±0,22 °C od 400 °C do 1 400 °C
Typ N
 ±0,72 °C od –200 °C do 0 °C
 ±0,28 °C od 0 °C do 1 300 °C
Typ R
 ±1,09 °C od –20 °C do 0 °C
 ±0,97 °C od 0 °C do 500 °C
 ±0,49 °C od 500 °C do 1 750 °C
Typ S
 ±1,05 °C od –20 °C do 0 °C
 ±0,95 °C od 0 °C do 500 °C
 ±0,56 °C od 500 °C do 1 750 °C
Typ T
 ±0,60 °C od –200 °C do 0 °C
 ±0,25 °C od 0 °C do 400 °C
Typ U
 ±0,54 °C od –200 °C do 0 °C
 ±0,24 °C od 0 °C do 400 °C
Poznámka 1:
 Údaje o přesnosti jsou založeny na interní referenční kompenzaci spoje. Odpovídající údaje o přesnosti pro externí referenční kompenzaci spoje jsou uvedeny v technické příručce.
1523/24 Přesnost s vybranými sondami (± °C)
- 200 °C
 5616-12: 0,014
 5615-6: 0,025
 5627A-12: 0,027
 5610-9: není k dispozici
0 °C
 5616-12: 0,021
 5615-6: 0,021
 5627A-12: 0,049
 5610-9: 0,009
100 °C
 5616-12: 0,027
 5615-6: 0,028
 5627A-12: 0,065
 5610-9: 0,009
300 °C
 5616-12: 0,040
 5615-6: 0,043
 5627A-12: 0,103
 5610-9: není k dispozici
420 °C
 5616-12: 0,050
 5615-6: není k dispozici
 5627A-12: 0,130
 5610-9: není k dispozici
Obsahuje přesnost odečtu, kalibraci sondy a chybu sondy.
 
Přesnost teploty ekvivalentní s PRT (pouze odečet)
–100 °C
 ±0,011
0 °C
 ±0,015
100 °C
 ±0,019
200 °C
 ±0,023
400 °C
 ±0,031
600 °C
 ±0,039
Přesnost teploty ekvivalentní s termistorem (pouze odečet)
0 °C
 ±0,002
25 °C
 ±0,003
50 °C
 ±0,006
75 °C
 ±0,014
100 °C
 ±0,030

Modely: Referenční teploměry 1524

1524

Odečet teploměru, ruční teploměr, 2. kanál, funkce záznamu dat

Koupit
2 Channel, Data Logger
1524-P2

1524 v sadě s PRT 5628, univerzální konektor TC INFO-CON, TPAK a kufřík

Koupit

Includes:

 • 5628 PRT
 • Universal TC INFO-CON Connector
 • TPAK
 • Case
1524-P3

1524 v sadě s PRT 5627A, univerzální konektor TC INFO-CON, TPAK a kufřík

Koupit

Includes:

 • 5627A PRT
 • Universal TC INFO-CON Connector
 • TPAK
 • Case
Fluke 1524-P4
Fluke Calibration 1524-P4 Handheld Thermometer Readout
1524 Bundled with 5615 PRT
Koupit

Includes:

 • 5616 PRT
 • Universal TC INFO-CON Connector
 • TPAK
 • Case