Průmyslové ruční osciloskopy Fluke ScopeMeter® řady 120B

 • Průmyslové Ruční Osciloskopy Fluke ScopeMeter® řady 120B | Fluke
 • Průmyslové Ruční Osciloskopy Fluke ScopeMeter® řady 120B | Fluke
 • Průmyslové Ruční Osciloskopy Fluke ScopeMeter® řady 120B | Fluke
 • Průmyslové Ruční Osciloskopy Fluke ScopeMeter® řady 120B | Fluke

Klíčové vlastnosti

Průmyslové měřicí přístroje ScopeMeter řady 120B disponují inovativními funkcemi, které mají za cíl pomáhat technikům rychleji řešit problémy a získat odpovědi na otázky, které potřebují k rychlému zprovoznění příslušných systémů a zajištění jejich trvalého provozu. Křivky se zobrazují prostřednictvím technologie jednoduchého spuštění a nastavení Connect and View™Connect-and-View™ (Připoj a měř), a související číselné hodnoty měření se pak automaticky zobrazují pomocí technologie Fluke IntellaSet™ – to vše bez nutnosti provádět jakékoli ruční úpravy. Díky režimu záznamu a detekce jevů lze zaznamenávat a dokumentovat těžko zachytitelné náhodné jevy s možností jejich snadného zobrazení a analýzy.
 • Dvouvstupový digitální osciloskop a multimetr
 • Šířka pásma osciloskopu 40 MHz nebo 20 MHz
 • Dva digitální multimetry true-RMS, 5000 číslicmíst
 • Technologie Connect-and-View™ umožňující snadné spouštění pro automatický provoz
 • Technologie IntellaSet™ automaticky a inteligentně nastavuje číselné odečty na základě naměřeného signálu
 • Dvouvstupový záznamník křivek a odečtů měřicího přístroje umožňující projekci vývoje dat za delší období
 • Režim záznamu a detekce jevů umožňuje zaznamenávat těžko zachytitelné občasné, náhodné signály na periodických křivkách do 4 kHz
 • Stíněné testovací kabely pro měření osciloskopem, měření odporu a spojitosti
 • Měření odporu, spojitosti, diod a kapacity
 • Měření výkonu (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)
 • Harmonické napětí, prouduu a výkonuu
 • Kontrola průmyslových sítí pomocí testování stavu fyzických vrstev sběrnic ve srovnání s definovanými referenčními úrovněmiKontrola průmyslových sítí pomocí testování stavu fyzických vrstev sběrnic ve srovnání s definovanými referenčními úrovněmi
 • Ukládání a vyvolávání dat a nastavení přístroje
 • Ukládání nastavení přístroje definovaných testovací sekvencí pro pravidelnou údržbu nebo nejčastěji prováděné testovací postupy.
 • Externí opticky izolované rozhraní USB pro přenos, archivaci a analýzu dat osciloskopu nebo multimetru
 • Volitelný WiFi adaptér připojený do interního USB portu pro bezdrátový přenos informací do stolního počítače, notebooku nebo mobilní aplikace Fluke Connect®*
 • Software FlukeView® ScopeMeter® pro Windows®
 • Odolná kKonstrukce odolná proti vibracím 3g, nárazu 30g a proti prachu a vlhku s krytím IP51 podle normy EN/IEC60529
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v oboru: bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V
 • Nabíjecí baterie Li-Ion umožňující sedm hodin provozu (s dobou nabíjení čtyři hodiny)

*Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace získáte u místního obchodního zástupce společnosti Fluke.

Spouštění Connect-and-View™ pro okamžité a stabilní zobrazení

Uživatelé osciloskopů vědí, jak obtížné může spouštění (triggering) být. Použití nesprávných nastavení může způsobit nestabilitu zachytávání křivek a v některých případech nesprávnost naměřených dat. Unikátní technologie spouštění Connect-and-View™ společnosti Fluke rozpozná charakteristiky signálu a automaticky nastaví správné spouštění k zajištění stabilního, spolehlivého a opakovatelného zobrazení. Filozofie technologie spouštění Connect-and-View™ umožňuje její fungování s prakticky libovolným signálem, včetně motorových pohonů a řídicích signálů – bez nutnosti nastavování parametrů, dokonce i bez stisknutí jakéhokoli tlačítka. Změny signálu jsou okamžitě zjištěny a nastavení jsou automaticky upravena tak, aby bylo zajištěno stabilní zobrazení, dokonce i při měření na více bodech měření v rychlém sledu za sebou.

IntellaSet™/AutoReading

Funkce automatických odečtů AutoReading s technologií Fluke IntellaSet™ využívá vlastní algoritmy k inteligentní analýze naměřených křivek a automatickému zobrazení nejpodstatnějších číselných hodnot měření na obrazovce, takže máte možnost získat potřebná data snadněji než kdykoli dříve. Pokud je například křivka tvořena napěťovým signálem, zobrazí se automaticky odečty napětí Vrms a frekvence v Hz. Pokud má naměřená křivka obdélníkový průběh, automaticky se zobrazí odečty Všpička-špička a frekvence v Hz. Při použití technologie IntellaSet™ ve spojení s automatickým spouštěním Connect-and-View™ máte jistotu nejen zobrazení správné křivky, ale i odpovídajícího číselného odečtu. A to vše bez stisknutí jediného tlačítka.

Spouštění Fluke Connect-and-View™ s technologií IntellaSet™ zajišťuje rychlý přístup k potřebným údajům.

Průmyslová zařízení vyžadují ke své správné funkci spolehlivé napájení, pomocí dvou vstupů můžete zajistit klíčová měření výkonu.

U jednofázových nebo třífázových vyvážených systémů umožňují dva vstupy průmyslového přístroje ScopeMeter® řady 120B měření efektivních hodnot (RMS) střídavých a stejnosměrných napětí v kanálu A a efektivních hodnot střídavého a stejnosměrného proudu v kanálu B. Osciloskop Fluke 125B pak dokáže zajistit výpočet frekvence, fázového posuvu, činného výkonu (kW), jalového výkonu (VA nebo VAR), účiníku (PF) nebo činitele fázového posuvu (DPF) a umí také vypočítat hodnoty výkonu pro třífázový systém, ve kterém mají všechny fáze stejná napětí a proudy. To platí pro vyvážené systémy i odporové zátěže.

Snadno získáte nejdůležitější výkonové charakteristiky potřebné k ověření výkonu systému.

Měření harmonických kmitů

Harmonické kmity představují periodické deformace sinusových vln napětí, proudu nebo výkonu. Harmonické kmity jsou v energetických distribučních systémech často způsobovány nelineární zátěží, jako jsou stejnosměrné napájecí adaptéry se spínaným zdrojem a pohony s regulovatelnými otáčkami. Harmonické kmity mohou způsobovat přehřívání transformátorů, vodičů a motorů. Při použití funkce Harmonické měřicí přístroj provádí měření harmonických kmitů až do 51. řádu. Měří se i související data, například složky stejnosměrného proudu, celkové harmonické zkreslení (THD) a K-faktor, k získání komplexního náhledu na elektrický stav zátěží.

Přehled harmonického spektra s kurzory pro měření zkreslení jako procentuální hodnoty základu.

Komplexní režimy záznamu pomáhají snadno najít občasné problémy

Nejobtížněji se hledají poruchy, které se objeví jen jednou za čas – náhodné jevy a občasně se vyskytující události. Mohou být způsobeny vadnými spoji, prachem, nečistotami, korozí nebo jednoduše porušeným kabelem nebo vadným konektorem. Mezi další faktory patří například výpadky napájení a poklesy napětí nebo rozběhy a zastavování motoru, které mohou také způsobovat občasné události vedoucí až k vypnutí zařízení. Když k těmto událostem dojde, nemusíte být vždy na místě, abyste je zjistili. Ale váš měřicí přístroj Fluke ScopeMeter® tam bude. Máte možnost nechat vykreslit minimální a maximální špičkové naměřené hodnoty nebo zaznamenat stopu křivky. A díky paměti rozšiřitelné paměťovou kartou micro SD lze provádět záznamy až po dobu 14 dní. Doplněním režimu záznamu a detekce jevů získává tento záznamník ještě více možností, se kterými je detekce a zaznamenávání občasných problémů snazší než kdykoli dříve. Stačí nastavit práh pro odečet měřicího přístroje nebo stopu osciloskopu a odchylky budou označeny jako jedinečné události. Vy už pak nemusíte prohledávat obrovská množství dat a hledat v nich poruchy. Stačí rychle přeskakovat z jedné označené události na druhou, přičemž současně stále zůstává dostupná celá datová sada.

Rychlé procházení zaznamenaných událostí k identifikaci a odstranění občasných problémů.

Testování stavu průmyslových sběrnic ověřuje kvalitu elektrického signálu průmyslových sběrnic.

Při testování stavu sběrnic jsou analyzovány elektrické signály v průmyslových sběrnicích nebo v síti a ke každému příslušnému parametru je přiřazena jedna z indikačních značek „Dobré“, „Slabé“ nebo „Špatné“, která se zobrazí vedle naměřené hodnoty. Naměřené hodnoty se srovnají se standardními hodnotami podle zvoleného typu sběrnice (CAN-bus, Profi-bus, Foundation Field, RS-232 a řada dalších), nebo lze v případě požadavku na jiné tolerance nastavit vlastní referenční hodnoty. Osciloskop Fluke 125B dokáže ověřovat kvalitu elektrických signálů ihned po jejich průchodu sítí, aniž byste museli prohlížet zjištěná data. Kromě toho kontroluje přístroj 125B úrovně signálů a rychlost, doby přechodu a zkreslení a porovnává je s příslušnými normami. Tím pomáhá odhalit chyby, jako je nesprávné zapojení kabelů, špatné kontakty, nedostatečné uzemnění nebo nesprávné koncové konektory (impedanční zakončení).

Rychlé získání přehledu o analogové charakteristice fyzické vrstvy signálu průmyslových sběrnic.

Jeden měřicí kabel pro měření více elektrických parametrů

Vysokofrekvenční křivky, funkce multimetru, měření kapacity i odporu včetně kontroly spojitosti – vše lze provádět pomocí jediné sady stíněných měřicích kabelů. Není třeba ztrácet čas hledáním nebo vyměňováním kabelů.

Jediný měřicí přístroj k měření napětí, odporu, proudu nebo kapacity, navíc se zobrazením křivek.

Software FlukeView® ScopeMeter® pro Windows®

Využijte ScopeMeter 120B se softwarem FlukeView® naplno:

 • Ukládání barevných kopií obrazovek přístroje do počítače
 • Kopírování kopií obrazovek do sestav a dokumentace
 • Zachytávání a ukládání dat křivek z měřicího přístroje ScopeMeter do počítače
 • Vytváření a archivace referenčních křivek pro snadné porovnávání
 • Kopírování dat křivek do tabulky pro účely podrobné analýzy
 • Používání kurzorů k měření parametrů
 • Připisování uživatelských textů k nastavením přístroje a jejich odesílání do přístroje jako referencíe obsluhy a pokynůy

Poznámka: Některé funkce mohou být k dispozici pouze u určitých modelů měřicích přístrojů ScopeMeter

Kompatibilita s mobilní aplikací Fluke Connect

Řešení problémů automatizovaného průmyslového vybavení je v současnosti náročnější než dříve. Nestačí jen vědět, kde testovat, musíte také vědět, co máte hledat – a to může být bez základních dat měření nebo přístupu k odborníkům v dané oblasti obtížné. Bezdrátový systém Fluke Connect® Assets zahrnující software a bezdrátové měřicí přístroje umožňuje technikům snížit náklady na údržbu a zvýšit provozuschopnost díky přesným záznamům o zařízeních a datům o údržbě, která lze snadno interpretovat a sdílet. Porovnáním dat měření z několika zkušebních bodů a posouzením trendů lze lépe pochopit charakteristiku signálu a změny v průběhu času. Kromě toho můžete ukládáním dat o údržbě do úložiště Fluke Cloud™ umožnit členům týmu přístup k těmto datům kdykoli a kdekoli potřebují, takže máte možnost požádat o radu nebo schválení postupu přímo v terénu a uvést příslušné systémy do provozu rychleji než kdykoli dříve.

colspan="4"Funkce colspan="4"Standardně dodávané příslušenství
Srovnávací tabulka produktů Fluke 123B Fluke 124B Fluke 125B
Plnohodnotný dvouvstupový osciloskop a měřicí přístroj
Šířka pásma osciloskopu v MHz ="20" ="40" ="40"
Záznamník měřicího přístroje a osciloskopu
Osciloskop – měření pomocí kurzorů
Měření výkonu a harmonických
Stav sběrnic
Napěťová sonda 10:1
Proudové kleště AC i400S
Získejte ukázku zdarmaKupte nyní

Přehled výrobků: Průmyslové ruční osciloskopy Fluke ScopeMeter® řady 120B

Jednodušší testování, přehlednější informace a rychlejší řešení problémů v elektromechanických systémech

Kompaktní ScopeMeter® řady 120B je odolný osciloskop pro vyhledávání problémů v průmyslových elektrických a elektromechanických zařízeních a jejich údržbu. Skutečně integrovaný měřicí přístroj s osciloskopem, multimetrem a rychlým záznamníkem v jediném snadno použitelném zařízení. Přístroj ScopeMeter řady 120B také umožňuje spolupráci s mobilní aplikací Fluke Connect® a softwarem FlukeView® for ScopeMeter, který poskytuje další možnosti spolupráce, analýzy dat a archivování nejdůležitějších informací zjištěných při testování.

Technické údaje: Průmyslové ruční osciloskopy Fluke ScopeMeter® řady 120B

Režim osciloskopu
Vertikální
Frekvenční odezva – vazba DC Bez sond a měřicích kabelů (s BB120) 123B: DC až 20 MHz (-3 dB)
124B a 125B: DC až 40 MHz (-3 dB)
Se stíněnými měřicími kabely STL120-IV 1:1 DC až 12,5 MHz (-3 dB) / DC až 20 MHz (-6 dB)
Se sondou VP41 10:1 123B: DC až 20 MHz (-3 dB)
124B a 125B: DC až 40 MHz (-3 dB)
Frekvenční odezva – vazba AC (vypnutý nízkofrekvenční průběžný režim) Bez sond a měřicích kabelů <10 Hz (-3 dB)
Se stíněnými měřicími kabely STL120-IV 1:1 <10 Hz (-3 dB)
Se sondou VP41 10:1 <10 Hz (-3 dB)
Čas náběhu, bez sond,
měřicích kabelů
123B <17,5 ns
124B a 125B <8,75 ns
Vstupní impedance Bez sond a měřicích kabelů 1 MΩ //20 pF
S BB120 1 MΩ //24 pF
Se stíněnými měřicími kabely STL120-IV 1:1 1 MΩ //230 pF
Se sondou VP41 10:1 5 MΩ //15,5 pF
Citlivost 5 mV až 200 V/dílek
Analogové omezení pásma 10 kHz
Režimy zobrazení A, -A, B, -B
Max. vstupní napětí A a B Přímo, s měřicími kabely nebo se sondou VP41 600 Vrms Cat IV, maximální napětí 750 Vrms.
S BB120 600 Vrms
Max. plovoucí napětí, mezi libovolnou svorkou a uzemněním 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms až do 400 Hz
Horizontální
Režimy osciloskopu Normální, jednorázový, rolovací
Rozsahy (normální) Ekvivalentní vzorkování 123B: 20 ns až 500 ns/dílek,
124B a 125B: 10 ns až 500 ns/dílek
Vzorkování v reálném čase 1 μs až 5 s/dílek
Jednorázový (v reálném čase) 1 μs až 5 s/dílek
Rolovací (v reálném čase) 1 s až 60 s/dílek
Vzorkovací frekvence (pro oba kanály zároveň) Ekvivalentní vzorkování (periodické signály) Až 4 GS/s
Vzorkování v reálném čase 1 μs až 60 s/dílek 40 MS/s
 
Spoušť
Aktualizace obrazovky Volný běh, po spuštění
Zdroj A, B
Citlivost vstupu A a B při DC až 5 MHz 0,5 dílku nebo 5 mV
při 40 MHz 123B: 4 dílkyu
124B a 125B: 1,5 dílku
při 60 MHz 123B: Není k dispozici
124B a 125B: 4 dílkyu
Náběžná hrana kladný, záporný
 
Pokročilé funkce osciloskopu
Režimy zobrazení Normální Zachytí až 25ns rušivé impulzy a zobrazí křivku analogovým stylem dosvitu
Vyhlazení Potlačí šum křivky
Rušivé impulsy vypnuto Nezachycuje rušivé impulzy mezi vzorky
Obálka Zaznamená a zobrazí minimální a maximální křivky v čase.
Automatické nastavení – funkce Connect-And-ViewConnect-and-View™ (Připoj a měř) Nepřetržité plně automatické nastavování amplitudy, časové základny, spouštěcích úrovní, zpoždění spouštění a výdrže. Uživatel může ručně přestavit nastavení amplitudy, časové základny a spouštěcí úrovně.
 
Dvouvstupový měřicí přístroj
Přesnost všech měření je od 18 °C do 28 °C v rozsahu ± (% odečtu + počet míst).
Připočtěte 0,1× (udaná přesnost) pro každý °C pod 18 °C nebo nad 28 °C. Při měření napětí pomocí sondy 10:1 připočtěte chybu sondy +1%. Na obrazovce musí být zobrazena nejméně jedna perioda křivky.
 
Vstup A a vstup B
Stejnosměrné napětí (VDC)
Rozsahy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Přesnost ±(0,5 % + 5 míst)
Potlačení souhlasného rušení (CMRR) >100 dB při DC, >60 dB při 50, 60 nebo 400 Hz
Měření na celé stupnici 5 000 míst
Skutečná efektivní hodnota napětí (VAC a VAC+DC)
Rozsahy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Přesnost v rozmezí 5% až 100% rozsahu (vazba DC) DC až 60 Hz (VAC+DC) ±(1 % + +10 míst)
1 Hz až 60 Hz (VAC) ±(1 % + +10 míst)
Přesnost v rozmezí 5% až 100% rozsahu (vazba AC nebo DC) 60 Hz až 20 kHz ±(2,5 % + +15 míst)
Potlačení signálu DC (pouze VAC) > 50 dB
Potlačení souhlasného rušení (CMRR) >100 dB při DC
>60 dB při 50, 60 nebo 400 Hz
Měření na celé stupnici 5 000 míst, odečet je nezávislý na činiteli amplitudy signálu.
Špička
Režimy Max peak (max. špička), Min peak (min. špička) nebo pk-to-pk (špička-špička)
Rozsahy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 2 200 V
Přesnost Přesnost Max peak (max. špička) nebo Min peak (min. špička) 5 % z celého rozsahu
Přesnost Peak-to-Peak (špička-špička) 10 % z celého rozsahu
Měření na celé stupnici 500 míst
Frekvence (Hz)
Rozsahy 123B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 1100 kHz,1 MHz, 10 MHz a 50 MHz
124B a 125B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz,1 MHz, 10 MHz a 70 MHz
Frekvenční rozsah 15 Hz (1 Hz) až 50 MHz v režimu nepřetržitého automatického nastavení
Přesnost při 1 Hz až 1 MHz ±(0,5 % + +2 místa)
Měření na celé stupnici 10 000 míst
Otáčky za minutu (rpm)
Max. odečet 50 tisíc ot./min
Přesnost ±(0,5 % + +2 místa)
Činitel využití (PULSE)
Rozsah 2 % až 98 %
Frekvenční rozsah 15 Hz (1 Hz) až 30 MHz v režimu nepřetržitého automatického nastavení
Šířka pulzu (PULSE)
Frekvenční rozsah 15 Hz (1 Hz) až 30 MHz v režimu nepřetržitého automatického nastavení
Měření na celé stupnici 1 000 míst
Ampéry (AMP)
S proudovými kleštěmi Rozsahy Stejné jako VDC, VAC, VAC+DC nebo PEAK
Měřítka 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A , 400 mV/A a 1 V/A, 10 mV/mA
Přesnost Stejná jako VDC, VAC, VAC+DC nebo PEAK (plus chyba proudových kleští)
Teplota (TEMP)) s volitelnou teplotní sondou
Rozsah 200 °C/dílek (200 °F/dílek)
Měřítko 1 mV/°C a 1 mV/°F
Přesnost Jako VDC (plus chyba teplotní sondy)
Decibel (dB)
0 dBV 1 V
0 dBm (600 Ω /50 Ω) 1 mW vztažen k 600 Ω nebo 50 Ω
dB na VDC, VAC nebo VAC+DC
Měření na celé stupnici 1 000 míst
Činitel amplitudy (CREST)
Rozsah 1 až 10
Měření na celé stupnici 90 míst
Fáze
Režimy A k B, B k A
Rozsah 0 až 359 stupňů
Rozlišení 1 stupeň
Výkon (pouze 125B)
Konfigurace 1 fáze / 3 fáze 3vodičové vyvážené zátěže (3 fáze: pouze základní složka, pouze režim automatického nastavení)
Účiník (PF) Rozsah poměru mezi watty a VA – 0,00 až 1,00
Watt Odečet RMS vzniklý vynásobením odpovídajících vzorků na vstupu A (volty) a vstupu B (ampéry)
Měření na celé stupnici 999 míst
VA Vrms × Arms
Měření na celé stupnici 999 míst
Jalový výkon (VAR) [S][208]="2"[S][210]="2"[S][212]
Měření na celé stupnici 999 míst
Vpwm
Účel Měření signálů s pulzní šířkovou modulací, například výstupů převodníků motorových pohonů
Princip Odečty reprezentují efektivní napětí na základě průměrných hodnot vzorků z celého počtu period se základní frekvencí
Přesnost Jako Vrms pro sinusové signály
 
Vstup A na společný vstup
Odpor (Ω)
Rozsahy 123B a 124B 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
125B 50 Ω, 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
Přesnost ± (0,6 % + 5 míst) 50 Ω ± (2 % + 20 míst)
Měření na celé stupnici 50 Ω až 5 MΩ – 5 000 míst, 30 MΩ – 3 000 míst
Měřicí proud 0,5 mA až 50 nA, s rostoucím rozsahem se snižuje
Napětí naprázdno <4 V
Spojitost (CONT)
Zvukový signál <(30 Ω ± 5 Ω) v rozsahu 50 Ω
Měřicí proud 0,5 mA
Detekce zkratů ≥1 ms
Dioda
Měřicí napětí při 0,5 mA >2,8 V
při přerušeném obvodu <4 V
Měřicí proud 0,5 mA
Polarita + na vstupu A, - na vstupu COM
Kapacita (CAP)
Rozsahy 50 nF, 500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF
Měření na celé stupnici 5 000 míst
Měřicí proud 500 nA až 0,5 mA, s rostoucím rozsahem se zvyšuje
 
Pokročilé multimetrické funkce
Zero Set (Nastavení nuly) Nastaví aktuální hodnotu jako referenční.
Funkce AutoHold (na A) Zachytí a zmrazí stabilní výsledek měření. Po ustálení signalizuje. Funkce AutoHold pracuje s hlavním údajem měřicího přístroje, s prahem 1 Vpp u AC signálů a 100 mV u DC signálů.
Pevná desetinná tečka Lze nastavit pomocí tlačítek pro útlum.
 
Odečty kurzorem (124B a 125B)
Zdroje A, B
Jedna vertikální stopa Odečty Average (průměr), Min (minimální) a Max (maximální)
Odečty Average (průměr), Min (minimální) a Max (maximální) a času od spuštění odečtu (v režimu ROLL; přístroj v režimu HOLD)
Odečty Min (minimální) a Max (maximální) a času od spuštění odečtu (v režimu RECORDER; přístroj v režimu HOLD)
Hodnoty harmonických v režimu POWER QUALITY.
Dvě vertikální stopy Odečty hodnot špička–špička, časového odstupu a převráceného časového odstupu
Odečty Average (průměr), Min (minimální) a Max (maximální) a časového odstupu od spuštění odečtu (v režimu ROLL; přístroj v režimu HOLD)
Dvě horizontální čáry Odečty High (horní), Low (dolní) a Peak-Peak (špička–špička)
Náběžná nebo sestupná doba Čas přechodu, odečet 0% a 100% úrovně (manuální nebo automatické nastavení; automatické vyrovnávání
možné pouze v režimu jednoho kanálu)
Přesnost Jako přesnost osciloskopu
 
Záznamník
Záznamník zaznamenává odečty měřicího přístroje v režimu záznamu měření nebo nepřetržitě zaznamenává křivky v režimu osciloskopického záznamu. Informace se u modelů 125B nebo a124B ukládají do interní paměti nebo na volitelnou SD kartu.
Výsledky jsou zobrazovány ve formátu zapisovacího přístroje, který zakresluje grafy minimálních a maximálních hodnot měření nebo ve formátu záznamníku křivek, který vykresluje všechny zachycené vzorky.
Odečty přístroje
Rychlost měření Maximálně 2 měření
Velikost záznamu (min., max., průměr) 2 M odečtů na 1 kanál
Doba záznamu 2 týdny
Maximální počet událostíi ="1024"
Záznam křivek
Maximální vzorkovací rychlost 400 k vzorků/s
Velikost interní paměti 400 M vzorků doby záznamu
Kapacita interní paměti 15 minut při 500 μs/dílek
11 hodin při 20 ms/dílek
Velikost záznamu – SD karta 1,5 G vzorků
Doba záznamu – SD karta 11 hodin při 500 μs/dílek
14 dní při 20 ms/dílek
Maximální počet událostíi ="64"
 
Kvalita elektrické energie (pouze 125B)
Hodnoty Watty, VA, VAR, PF, DPF, Hz
Rozsahy ve wattech, VA, VAR (auto) 250 W až 250 MW, 625 MW, 1,56 GW
Když je zvoleno: celkový (% r) ± (2 % + 6 míst)
když je zvoleno: základní (% f) ± (4 % + 4 míst)
DPF 0,00 až 1,00
PF 0,00 až 1,00, = 0,04
Frekvenční rozsah 10,0 Hz až 15,0 kHz
40,0 Hz až 70,0 Hz
Počet harmonických DC až 51
Odečty / odečty kurzorem 
(základní 40 Hz až 70 Hz)
Vrms / Arms / Watt Pro jednotlivé odečty lze zvolit libovolnou harmonickou ze základní frekvence.
Zahrnuje frekvenci základu, fázový posuv a K-faktor (v ampérech a wattech).
 
Měřicí přístroj na testování stavu sběrnic (pouze Fluke 125B)
Typ Podtyp Protokol
AS-i NEN-EN50295
CAN ISO-11898
Interbus S RS-422 EIA-422
Modbus RS-232 RS-232/EIA-232
RS-485 RS-485/EIA-485
Foundation Fieldbus H1 61158 typ 1, 31,25 kb
Profibus DP EIA-485
PA 61158 typ 1
 
Různé
Displej Typ 5,7" barevný aktivní maticový TFT
Rozlišení 640 × 480 pixelů
Zobrazení křivky Vertikální 10 dílků po 40 pixelech
Horizontální 12 dílků po 40 pixelech
Napájení Externí Napájecím adaptérem BC430
Vstupní napětí 10 V DC až 21 V DC
Spotřeba energie 5 W typicky
Vstupní konektor 5mm konektor
Interní Z baterie BP290
Napájení z baterie Nabíjecí baterie Li-Ion 10,8 V
Provozní doba 7 hodin s 50% jasem podsvícení
Doba nabíjení 4 hodiny při vypnutém měřicím přístroji, 7 hodin při zapnutém měřicím přístroji
Přípustná okolní teplota 0 až 40 °C během nabíjení
Paměť Do interní paměti lze uložit 20 datových sad (data na obrazovce, křivky a nastavení) Slot pro micro SD kartu s volitelnou SD kartou (max. velikost 32 GB)
Mechanické parametry Rozměry 259 × 132 × 55 mm 
(10,2 × 5,2 × 2,15 palce)
Hmotnost 1,4 kg včetně baterie
Rozhraní Opticky izolované Přenos snímků obrazovky (bitmapy), nastavení a dat
USB pro PC/notebook OC4USB – opticky izolovaný adaptér rozhraní USB/kabel (volitelně), prostřednictvím softwaru FlukeView® pro Windows®.
Volitelný WiFi adaptér Rychlý přenos kopií obrazovky (bitmap), nastavení a dat do PC/notebooku, tabletu, smartphonu atd. USB port slouží k připojení Wi-Fi adaptéru. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte pro port USB kabel.
 
Prostředí
Prostředí MIL-PRF-28800F, Třída 2
Teplota Provoz na baterie 0 až 40 °C
Provoz na napájecí adaptér 0 až 50 °C
Skladování -20 až 60 °C
Vlhkost (provozní) při 0 až 10 °C Nekondenzující
při 10 až 30 °C 95 %
při 30 až 40 °C 75 %
při 40 až 50 °C 45%
Skladování při -20 až 60 °C Nekondenzující
Nadmořská výška Provoz ve výšce 3 km CAT III 600 V
Provoz ve výšce 2 km CAT IV 600 V
Skladování 12 km
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Mezinárodní IEC 61326-1: Průmyslový, IEC CISPR 11: Skupina 1, Třída A
Korea (KCC) Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
USA (FCC) 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Bezdrátový radiopřijímač s adaptérem Frekvenční rozsah 2 412 MHz až 2 462 MHz
Výkon <100 mW
Krytí IP51, viz: EN/IEC60529
Bezpečnost Obecné IEC 61010-1: Stupeň znečištění 2
Měření IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT III 750 V
Max. vstupní napětí na vstup A a B Přímo na vstup nebo s kabely 600 Vrms CAT IV pro snížení hodnoty
S adaptérem banánek/BNC BB120 600 Vrms pro snížení hodnoty
Max. plovoucí napětí mezi libovolnou svorkou a uzemněním 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms až do 400 Hz

Modely: Průmyslové ruční osciloskopy Fluke ScopeMeter® řady 120B

Fluke 125B
Fluke 125B Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscope (40 MHz)
Koupit
551
Fluke 125B/S

Průmyslový ruční osciloskop ScopeMeter® (40 MHz)

Koupit
551
Fluke 124B
Fluke 124B Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscope (40 MHz)
Koupit
551
Fluke 124B/S

Průmyslový ruční osciloskop ScopeMeter® (40 MHz)

Koupit
551
Fluke 123B
Fluke 123B Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscope (20 MHz)
Koupit
551
Fluke 123B/S
Fluke 123B/S Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscope (20 MHz)
Koupit
551