Czech

Měřicí přístroje ScopeMeter® Fluke řady 190 III

 • Fluke 190-504 Series III Portable Oscilloscope
 • Fluke 190-504 Series III Handheld Oscilloscope
 • CAT III 1000 V/CAT IV 600 V rated portable oscilloscope
 • Four channel portable handheld oscilloscope

Klíčové vlastnosti

 • Kategorie CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V pro průmyslová prostředí
 • Automatický záznam, zobrazování a analýzy složitých vlnových průběhů
 • Velký a jasný barevný displej pro snadné zobrazení v terénu
 • Možnost stažení dat přes USB i WiFi k analýze dat pomocí softwaru FlukeView®
 • Až čtyři nezávislé plovoucí oddělené vstupy – do 1 000 V

Přehled výrobků: Měřicí přístroje ScopeMeter® Fluke řady 190 III

Vhodné pro Fluke Premium Care

Když investujete do měřicích přístrojů Fluke, chcete za své peníze dostat maximum. Fluke Premium Care je placená služba poskytující krytí nad rámec původní záruky na zakoupený přístroj, takže se nemusíte obávat neočekávaných prostojů způsobených poškozeným měřicím zařízením, příslušenstvím nebo přístroji, které vyžadují kalibraci či opravu.

Další informace

Výkonné přenosné osciloskopy určené pro drsná prostředí

Měřicí přístroje ScopeMeter® Fluke řady 190 III jsou navrženy tak, aby se s vámi mohly vydat kamkoli a poradily si téměř s jakýmkoli odstraňováním závad. Tyto měřicí přístroje bezpečnostní kategorie CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V v sobě spojují robustnost přenosných přístrojů s vysokým výkonem stolních osciloskopů, díky čemuž pomáhají snadno zvládnout výzvy spojené s instalací, uvedením do provozu a údržbou průmyslových strojů, automatizací, řízením technologických procesů a elektronikou měničů – od DC do 500 MHz.

Můžete si vybrat dvoukanálové nebo čtyřkanálové modely s celou řadou možností výběru šíře pásma. Vysoká vzorkovací rychlost až 5,0 GS/s s časovým rozlišením až 200 ps a paměť na 10 000 vzorků pro každý kanál umožňují vysokou přesnost záznamu a zobrazení detailů vlnových průběhů, šumu a dalších poruch. Můžete provádět měření časování nebo měření amplitud třífázových nebo tříosých řídicích systémů nebo jednoduše porovnávat několik zkušebních bodů v testovaném obvodu. Funkce, jako je elektronický záznamník TrendPlot™, režim ScopeRecord™, spouštění Connect-and-View™ a jedinečná funkce zpětného zobrazení posledních 100 obrazovek, pomáhají rychle diagnostikovat problémy a minimalizovat tak prostoje a náklady na opravy. Tyto funkce usnadňují používání osciloskopu zvláště při diagnostice nejobtížnějších problémů, například složitých vlnových průběhů, indukovaného šumu, nepravidelných událostí, výpadky nebo kolísání signálu.

 • Až čtyři nezávislé plovoucí oddělené vstupy – do 1 000 V
 • Vzorkování v reálném čase až 5 GS/s (v závislosti na modelu a počtu použitých kanálů)
 • Velká paměť: 10 000 bodů na zachycený průběh (režim osciloskopu)
 • Bezpečnostní kategorie CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V pro průmyslová prostředí
 • Až sedm hodin provozu na baterie při použití BP291
 • Na velký, jasný barevný displej je snadno vidět v téměř jakémkoli prostředí
 • Snadné uložení a zobrazení historických dat a přenos do počítače přes USB nebo WiFi
 • Kryt baterie zajišťující pohodlný přístup k baterii pro rychlou výměnu v terénu
 • Krytí IP 51 – ochrana proti prachu a kapající vodě
 • Spouštění funkce Connect-and-View pro inteligentní, automatické spouštění na rychlých, pomalých i složitých signálech
 • Frekvenční spektrum pomocí analýzy FFT
 • Automatické zachycení a přehrání posledních 100 snímků
 • Režim ScopeRecord zajišťuje 30 000 bodů na vstupní kanál pro analýzu nízkofrekvenční složky signálu
 • Elektronický záznamník TrendPlot s velkou pamětí pro dlouhodobá automatická měření
 • Dvoukanálové modely obsahují digitální multimetr (DMM) se zobrazením 5 000 hodnot

Bezpečné měření hodnot v řádech od mV do kV

Nezávislé oddělené vstupy umožňují provádět měření ve smíšených obvodech s různým referenčním uzemněním a současně snižují nebezpečí nežádoucího zkratu. Běžné stolní osciloskopy bez speciálních diferenčních sond a oddělovacích transformátorů mohou provádět pouze měření vůči uzemnění síťového napájení. Měřicí přístroje ScopeMeter řady 190 III jsou navrženy taky, aby pokryly široký rozsah aplikací od řádu mV do kV, takže budete připraveni na vše od mikroelektroniky po aplikace s vysokým napětím. Konfigurace modelů 60 MHz a 100 MHz řady 190 III zahrnují sondy VPS421 100:1 pro vysoké napětí, zatímco u modelů 200 MHz a 500 MHz zahrnují sondy VPS410-II 10:1, vhodné jak pro mikroelektroniku, tak pro vysoké napětí.

Stupeň krytí IP 51 pro drsná prostředí

Robustní, nárazuvzdorné měřicí přístroje ScopeMeter jsou vyrobeny pro použití v znečištěných a nebezpečných podmínkách. Utěsněné pouzdro odolává prachu, vodním kapkám, vlhkosti a ve vzduchu obsaženým nečistotám. Kdykoli po měřicím přístroji ScopeMeter sáhnete, máte jistotu, že bude spolehlivě pracovat bez ohledu na to, kam vás pracovní úkol zavede.

Připojení přes USB a WiFi

Přístroje Fluke řady 190 III nabízí dva porty USB, které jsou elektricky oddělené od vstupních měřicích obvodů a umožňují rychlý a snadný přenos dat do počítače, archivaci a sdílení vlnových průběhů s prvovýrobci, kolegy a podpůrným personálem a také ukládání průběhů, snímků obrazovky a nastavení přístroje na paměťová zařízení USB pro pozdější použití. Je tak možné přenášet uložené soubory prostřednictvím jednotky USB flash, přímého připojení přes rozhraní USB nebo volitelného připojení WiFi. Tyto soubory lze použít k dalšímu zpracování dat nebo k podrobnějšímu prostudování průběhů v softwaru FlukeView-2.

Spouštění Connect-and-View

Spouštění Connect-and-View poskytuje okamžité a stabilní zobrazení bez nutnosti úpravy nastavení. Pokud jste používali jiné osciloskopy, víte, jak ošidné může spouštění být. Při nesprávném nastavení mohou být výsledky nestabilní nebo nesprávné. Funkce Connect-and-View automaticky nastaví správné spuštění pomocí rozpoznání cyklického opakování v signálu. Bez stisknutí tlačítka dostanete stabilní, spolehlivé a opakovatelné zobrazení prakticky jakéhokoli signálu, včetně signálů motorových pohonů a řídicích signálů. To je zvláště užitečné, když provádíte měření na mnoha bodech v rychlém sledu.

Funkce Connect-and-View zachytí i ty nejsložitější signály bez nutnosti dalšího nastavení
Vestavěný multimetr umožňuje pohodlné a přesné měření

Vestavěný digitální multimetr

U dvoukanálových modelů řady 190 III lze pohodlně přepínat z analýzy vlnových průběhů na přesné měření digitálním multimetrem se zobrazením 5 000 hodnot. Funkce měření jsou V DC., V AC, V AC+DC, odpor, propojení a test diod. Pomocí vhodného bočníku, sondy nebo adaptéru s širokým rozsahem násobitelů lze měřit proud a teplotu.

Režim ScopeRecord™ pro záznam průběhů ve vysokém rozlišení

Paměť ScopeRecord ukládá až 30 000 datových bodů na kanál, přičemž zachytává krátké nepravidelné události a krátké rušivé impulzy o délce pouhých 8 ns. (Pro potřeby pozdější analýzy lze do interní paměti uložit dvě sady záznamů z více kanálů.)

 • Zaznamenává události, jako jsou cykly napájecích zdrojů včetně záložních (UPS) nebo při rozběhu motorů
 • V režimu Stop on Trigger měřící přístroj ScopeMeter automaticky rozpozná výpadek napájení a uloží data vlnového průběhu před výpadkem
Zachycujte dlouhodobě detaily průběhů s vysokým rozlišením pomocí režimu ScopeRecord™
Sledujte vývoj několika zaznamenaných signálů, nepravidelných událostí, výpadky nebo kolísání signálu

Elektronický záznamník TrendPlot – zaznamenává až 11 dnů a pomáhá tak detekovat nepravidelné poruchy

Nejobtížněji se hledají poruchy, které se objeví pouze jednou za čas. Tyto nepravidelné události mohou být způsobeny vadnými spoji, prachem, nečistotami, korozí nebo jednoduše porušeným kabelem či vadným konektorem. Zastavení stroje mohou způsobovat také výpadky napájení, krátkodobé poklesy, zvýšení či přerušení napětí nebo rozběhy a zastavování motoru. Nemusíte být na místě, když k tomu dojde, ale měřicí přístroj ScopeMeter Fluke řady 190 III tam bude.

 • Záznam minimálních a maximálních špičkových hodnot a průměrů v průběhu času
 • Záznam jakékoli kombinace až čtyř naměřených hodnot včetně napětí, proudu, teploty, frekvence a fáze pro všechny čtyři vstupy, vše s označením času a data pro určení zdroje poruch

Software FlukeView™ 2 ScopeMeter zajišťuje dokumentaci, archivaci a analýzu

Využijte naplno možnosti měřícího přístroje ScopeMeter pomocí softwaru FlukeView 2 ScopeMeter pro systém Windows.

 • Dokumentace – přenos vlnových průběhů, obrazovek a dat do počítače pro tisk nebo převod dat do sestavy
 • Přidejte text do nastavení měřícího přístroje ScopeMeter – poskytněte obsluze přístroje vodítko při vyvolávání nastavení
 • Archivace – vytvořte knihovnu průběhů pro snadné porovnání
 • Analýzy – použijte kurzory nebo exportujte data do jiných programů pro analýzu
Software FlukeView-2 ScopeMeter

Technické údaje: Měřicí přístroje ScopeMeter® Fluke řady 190 III

Režimy osciloskopu       
 190-062190-102190-202190-502190-104190-204190-504
Svislé zobrazování
Počet kanálů2222444
Šířka pásma60 MHz100 MHz200 MHz500 MHz100 MHz200 MHz500 MHz
Čas náběhu5,8 ns3,5 ns1,7 ns0,7 ns3,5 ns1,7 ns0,7 ns
Počet vstupů osciloskopu2 vstupní kanály a externí spouštění4 vstupní kanály
Uspořádání kanálůVšechny vstupy jsou oddělené navzájem a proti zemi. Vstupy lze aktivovat v libovolné kombinaci.
Připojení vstupůAC nebo DC, s ukazatelem úrovně uzemnění
Citlivost vstupůSe sondou 10:1 – 20 mV až 1000 V/dílek
Se sondou 100:1 – 200 mV až 10 kV/dílek
Přímo (1:1), 2 mV až 100 V/dílek
Omezovač šířky pásma20 MHz a 10 kHz
PolaritaNormální, invertovaná, proměnná
Vstupní napětíKategorie CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V, další podrobnosti najdete v části Obecné specifikace
Svislé rozlišení8 bitů
Přesnost 4 s až 10 μs/dílek5 mV/dílek až 100 V/dílek, ±(1,5 % + 6)
2 mV/dílek, ±(1,5 % + 10)
Vstupní impedance1 MΩ (±1 %) // 15 pF (±2,25 pF)
Horizontální zobrazení
Maximální vzorkovací rychlost v reálném čase (současné vzorkování)625 MS/s
(každý kanál)
1,25 GS/s (každý kanál)2,5 GS/s (každý kanál)5 GS/s (jeden kanál) nebo
2,5 GS/s (dva kanály)
1,25 GS/s (každý kanál)2,5 GS/s (2 kanály)
1,25 GS/s (4 kanály)
5 GS/s (jeden kanál), 2,5 GS/s (2 kanály) nebo 1,25 GS/s (4 kanály)
Délka záznamuAž 10 000 vzorků na kanál
Rozsah časové základny10 ns/dílek
až 4 s/dílek
5 ns/dílek
až 4 s/dílek
2 ns/dílek
až 4 s/dílek
1 ns/dílek
až 4 s/dílek
5 ns/dílek
až 4 s/dílek
2 ns/dílek
až 4 s/dílek
1 ns/dílek
až 4 s/dílek
Časová základna se sekvencí 1-2-4
Pomalejší nastavení čas/dílek v rolovacím (průběžném) režimu ScopeRecord™ (viz „Režim záznamníku“)
Maximální délka záznamu10 000 vzorků na kanál v režimu osciloskopu
30 000 bodů na kanál v rolovacím režimu ScopeRecord™ (viz „Režim záznamníku“)
Přesnost časování±(0,01 % + 1 pixel)
Zachycení krátkých rušivých impulzů8 ns (10 µs/dílek až 2 min./dílek)
Displej a získávání dat
ZobrazeníBarevný LCD s vysokým jasem, 133 mm × 90 mm (5,3 in × 3,5 In)
Režimy zobrazeníJakákoli kombinace kanálů; zapnutí/vypnutí průměrné hodnoty; přehrávání.
Viditelná šířka displeje12 dílků vodorovně v režimu osciloskopu
Režimy digitálního dosvituVypnuto, krátce, středně, dlouho, nekonečně a režim obálky
Matematické funkce průběhůJedna (190-xx2) nebo dvě (190-x04) matematické operace na 2 vstupních kanálech (A a B, C a D): sčítání, odčítání, násobení; režim X-Y; frekvenční spektrum pomocí FFT
Režimy získávání datNormální, průměr, auto, jednotlivý snímek, rolování ScopeRecord™, zachycení rušivých impulzů, porovnávání průběhů s automatickým testováním vyhovuje/nevyhovuje; přehrávání
Spouštění a zpoždění
ZdrojVstup A, B nebo externí (přes vstup měřicího přístroje)Vstup A, B, C nebo D
RežimyAutomatický, na hranu, šíře impulzu, N-tý cyklus, externí (190-xx2)
Connect-and-View™Pokročilé automatické spouštění, které rozpoznává pravidelné opakování signálu, automaticky nastavuje a nepřetržitě upravuje spouštění, časovou základnu a amplitudu. Automaticky zobrazuje stabilní průběhy složitých a dynamických signálů, jako jsou signály motorových pohonů a řídicí signály. V případě potřeby je možno vypnout.
Spouštění šíří impulzu (v kanálu A)Šíře impulzu podmiňovaná časem
Umožňuje spouštění <t, >t, =t, ≠t, kde t lze volit v minimálních krocích 0,01 dílku nebo 50 ns
Doba zpožděníJedna úplná obrazovka před spuštěním nebo až 100 obrazovek (= 1 200 dílků) zpoždění po spuštění
Spouštění na obou hranáchSpouští na vzestupné i sestupné hraně
Spouštění N-tého cykluSpouští při N-tém výskytu spouštěcí události; N se nastavuje v rozsahu 2 až 99
Automatické zachycení 100 obrazovek
V režimu osciloskopu přístroj VŽDY ukládá do paměti posledních 100 obrazovek, aniž by bylo nutné specifické nastavení ze strany uživatele. Při spatření abnormality je možno stisknout tlačítko REPLAY pro přehrání a zobrazit celou sekvenci událostí na obrazovce. Přístroj je možno nastavit tak, aby prováděl spouštění na krátkých rušivých impulzech nebo na občasných anomáliích, a může také pracovat v režimu „chůvy“ a zaznamenávat 100 specifikovaných událostí.
PřehráváníManuálně ovládané nebo souvislé přehrávání. Zobrazuje záznam 100 obrazovek jako „živou“ animaci, případně je možné ruční ovládání zobrazení. Každá obrazovka má údaj data a času.
Přehrávání obsahu pamětiDo paměti je možno uložit pro účely pozdějšího přehrávání a analýzy deset sad 100 obrazovek. Přímé uložení dalších sad obrazovek na externí paměť flash přes hostitelský port USB.
Frekvenční spektrum s využitím analýzy FFT
Zobrazuje frekvenční složky vlnového průběhu pomocí rychlé Fourierovy transformace
OknoAutomatické, Hammingovo, Hannovo nebo žádné
Automatické oknoDigitálně převzorkuje zachycený průběh tak, aby se dosáhlo optimálního rozlišení frekvence ve výsledné analýze FFT.
Svislé měřítkoLineární/logaritmické (ve voltech nebo ampérech)
Osa frekvenceFrekvenční rozsah se nastavuje automaticky v závislosti na rozsahu časové základny osciloskopu
Porovnávání průběhů a testování vyhovuje/nevyhovuje
Porovnávání průběhůUkládá a zobrazuje referenční průběh pro účely vizuálního porovnávání s nově zachycenými. Referenční průběh vychází ze zachyceného průběhu a může být v osciloskopu upraven.
Testování vyhověl/nevyhovělV režimu porovnávání průběhů je možno osciloskop nastavit tak, aby do paměti ukládal pro účely pozdější analýzy pouze zachycené vyhovující nebo pouze nevyhovující průběhy.
Automatická osciloskopická měření
V DC, V AC ef, V AC+DC, Vš max., Vš min., Všš, A AC, A DC, A AC+DC, frekvence (v Hz), doba náběhu (pomocí kurzorů), doba sestupu (pomocí kurzorů), účiník (PF), činný výkon, zdánlivý výkon, jalový výkon, fáze (mezi 2 vstupy A a B nebo C a D), šíře impulzu (kladná/záporná hodnota), střída (kladná/záporná), teplota °C, teplota °F (ne pro Japonsko), dBV, dBm do 50 Ω a 600 Ω, VPWM AC a VPWM (AC+DC) pro měření na motorových pohonech s modulací šířkou impulzu a frekvenčních měničích, poměr V/Hz;
Rozšířené funkce pro napájení a motorové pohonyPoměr V/Hz, účiník (PF), činný výkon, zdánlivý výkon, jalový výkon, VPWM (AC) a VPWM (AC+DC) pro měření na motorových pohonech s modulací šířkou impulzu a frekvenčních měničích
Měření pomocí kurzorů
ZdrojNa libovolném nebo matematicky zpracovaném výsledném průběhu (s výjimkou režimu X-Y)
Dvě horizontální stopyNapětí v místě kurzoru 1 a kurzoru 2, napětí mezi kurzory
Dvě vertikální stopyČas mezi kurzory, 1/T mezi kurzory (v Hz), napětí mezi značkami, doba náběhu se značkami, doba sestupu se značkami; Vef mezi kurzory, watty mezi značkami
Jedna vertikální stopaMinimální, maximální a průměrné napětí v místě kurzoru, frekvence a efektivní hodnota jednotlivých frekvenčních složek ve výsledku analýzy FFT
Rozšířené funkcemA*s (proud v čase, mezi kurzory); V*s (napětí v čase, mezi kurzory); W*s (energie, mezi kurzory)
ZoomPři libovolné délce záznamu lze provést zvětšení v rozsahu od celé délky záznamu po úroveň jednotlivých vzorků.
 
Režimy měřicího přístroje       
 190-062190-102190-202190-502190-104190-204190-504
Vstupy multimetruProstřednictvím 4mm banánkových konektorů, plně oddělených od vstupů a uzemnění osciloskopuProstřednictvím konektorů BNC
Počet měřeníPo jednom přes vstup DMMAž 4 automatická osciloskopická měření současně
Maximální rozlišení5 000 hodnot±999 hodnot
(frekvence: 9 999 hodnot)
Vstupní impedance1 MΩ (±1 %) // 14 pF (±1,5 pF)1 MΩ (±1 %) // 15 pF (±2,25 pF)
Pokročilé měřicí funkceAutomatické/ruční rozsahy, měření relativních hodnot (nulování referenční hodnoty), záznam TrendPlot™
 Uvedená přesnost platí v rozmezí teplot 18 °C až 28 °C; při rozmezí teplot mimo 18 °C až 28 °C přičtěte k uvedené přesnosti 10 % na každý stupeň Celsia
Napětí
Přesnost V DC±(0,5 % + 6)±(1,5 % + 6)
Přesnost V AC True RMS
15 Hz až 60 Hz±(1 % + 10)±(1,5 % + 10)
60 Hz až 1 kHz±(2,5 % + 15)
60 Hz až 20 kHz±(2,5 % + 15)
Přesnost V AC+DC True RMS
15 Hz až 60 Hz±(1 % + 10)±(1,5 % + 10)
60 Hz až 1 kHz±(2,5 % + 15)
60 Hz až 20 kHz±(2,5 % + 15)
Rozsahy voltmetru500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1 100 V 
Odpor
Rozsahy500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
Přesnost±(0,6 % + 6)
Další funkce měřicího přístroje
PropojeníZvukový signál při <50 Ω (±30 Ω)
Test diodAž do 2,8 V
Proud (A)A DC, A AC, A AC+DC pomocí volitelných proudových kleští nebo bočníku. Násobitele: 0,1 mV/A, 1 mV/A, 100 V/A a 400 mV/A
TeplotaS volitelným příslušenstvím. Násobitele 1 mV/°C nebo 1 mV/°F
 
Režim záznamníku       
 190-062190-102190-202190-502190-104190-204190-504
Průběžný režim ScopeRecord™
Režim ukládání průběhů ze dvou nebo více vstupů pomocí velké paměti
Zdroj a zobrazeníVstup A, vstup B, duální
Vzorkování všech kanálů probíhá současně
Jakákoli kombinace vstupů, až 4 kanály.
Vzorkování všech kanálů probíhá současně.
Hloubka paměti30 000 datových bodů na kanál, každý obsahuje dvojici informací maxima/minima
Hodnoty minima/maximaHodnoty minima/maxima se vytvářejí u vzorků získaných vysokou vzorkovací rychlostí; tím se zajistí zachycení a zobrazení krátkých rušivých impulzů.
Režimy záznamuJednorázový děj, nepřetržitý; Start-on-Trigger (externě); Stop-on-Trigger (externě)Jednorázový děj, nepřetržitý; Start-on-Trigger (kterýmkoli kanálem); Stop-on-Trigger (kterýmkoli kanálem)
Stop-on-triggerRežim ScopeRecord může být zastaven jednotlivou spouštěcí událostí nebo přerušením
opakovaného spouštěcího signálu – přes kterýkoli vstupní kanál (externě u řady 190-XX2)
Vodorovné měřítkoDoba od spuštění, denní čas
ZoomLze provést zvětšení v rozsahu od celé délky záznamu po úroveň jednotlivých vzorků
PaměťDo paměti je možno uložit pro účely pozdějšího přehrávání a analýzy dva několikavstupové průběhy ScopeRecord.
Vzorkovací rychlost a doba záznamu rolovacího režimu ScopeRecord™
Rozsah časové základny4 ms/dílek až 2 min./dílek
Doba záznamu4,8 s až 40 h
Čas/dílek v režimu „zobrazit vše“0,4 s/dílek až 4 h/dílek
Zachycení krátkých rušivých impulzů8 ns
Vzorkovací rychlost125 MS/s
Rozlišení160 μs až 4,8 s
Záznam TrendPlot™
Vícekanálový elektronický záznamník. Graficky vykresluje, zobrazuje a ukládá výsledky až čtyř automatických osciloskopických měření nebo měření digitálního multimetru v čase.
Zdroj a zobrazeníJakákoli kombinace osciloskopického měření kterýmkoli vstupním kanálem, nebo měření digitálního multimetru (2kanálové přístroje)
Hloubka paměti19 200 bodů (sad) na záznam Každý zaznamenaný vzorek obsahuje minimální, maximální a průměrnou hodnotu, plus údaj data a času.
RozsahyNormální zobrazení: 5 s/dílek až 30 min./dílek; V režimu „zobrazit vše“: 5 min./dílek až 48 h/dílek (přehled celého záznamu)
Rozpětí doby záznamuAž 22 dní s rozlišením 102 sekund; až 5,5 dne pro 4 měření
Režim záznamuNepřetržitý záznam, začíná na s 5 s/dílek s automatickou kompresí časové stupnice
Rychlost měřeníTři nebo více automatických měření za sekundu
Vodorovné měřítkoDoba od spuštění, denní čas
ZoomAž 64násobné oddálení pro přehled celého záznamu, až 10násobné přiblížení pro maximální detail
PaměťDo paměti je možno uložit pro účely pozdějšího přehrávání a analýzy dva záznamy TrendPlot několika vstupů.
Měření pomocí kurzorů – všechny režimy záznamníku
ZdrojJakýkoli průběh v kterémkoli režimu zobrazování průběhů (osciloskop, ScopeRecord nebo TrendPlot)
Dvě vertikální stopyKurzory je možno používat k identifikaci minimální, maximální a průměrné hodnoty kteréhokoli bodu záznamu, s časem mezi kurzory, časem od spuštění, nebo s absolutním časem.
 
Obecné specifikace       
 190-062190-102190-202190-502190-104190-204190-504
Rozsah vstupního napětí
Maximální plovoucí napětíCAT III 1 000 V / CAT IV 600 V (maximální napětí mezi kterýmkoli kontaktem a uzemněním)
Vstupní napětí sondy VPS410-IICAT III 1 000 V / CAT IV 600 V (maximální napětí mezi hrotem standardní sondy 10:1 a referenčním vodičem)
Vstupní napětí sondy VPS421CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V (maximální napětí mezi hrotem sondy nebo referenčním vodičem a uzemněním, max. 2 000 V mezi hrotem sondy a referenčním vodičem)
Maximální vstupní napětí BNCCAT IV 300 V (maximální napětí přímo na vstupu BNC)
Maximální napětí na měřicím vstupuCAT III 1 000 V / CAT IV 600 V
(bezpečnostní banánky na vstupu)
Uložení a vyvolání z paměti
Paměťová místa (vnitřní)30 pamětí pro vlnové průběhy, plus 10 pamětí pro záznam, plus 9 pamětí pro kopie obrazovky
30 pamětí pro průběhyKaždá paměť může obsahovat až 2 nebo 4 průběhů a jejich příslušná nastavení
10 pamětí pro záznamKaždá může obsahovat: sekvenci přehrávání 100 obrazovek, záznam rolovacího režimu ScopeRecord (2 nebo 4 stopy), nebo záznam TrendPlot až ze 4 měření
Externí ukládání datNa počítači pomocí softwaru FlukeView™-2 nebo přímé ukládání na externí paměť flash (maximálně 32 GB) přes hostitelský port USB
Kopie obrazovekNa počítači pomocí softwaru FlukeView™-2 nebo interně (v přístroji), přičemž je možné kopírování na externí paměť flash ve formátu souboru .bmp – přes hostitelský port USB
Stálost pamětiUkládání se provádí na stálou paměť flash-ROM, takže jsou všechna data v bezpečí bez ohledu na stav baterie nebo napájení.
Hodiny reálného časuPoskytují informaci časového údaje pro ScopeRecord, pro 100 sekvencí přehrávání obrazovek a pro záznamy TrendPlot.
Kryt
ProvedeníOdolné, nárazuvzdorné, s integrovaným ochranným pouzdrem Standardní vybavení popruhem pro zavěšení a řemínkem na ruku
Podpora zámku Kensington pro případ ponechání přístroje bez dozoru
Ochrana proti kapající vodě a prachuIP 51 podle IEC60529
Náraz a vibraceNáraz 30 g; vibrace (sinusové) 3 g / 0,03 g2/Hz (náhodně) podle MIL-PRF-28800F třídy 2
Velikost displeje133 mm × 90 mm (5,3 in × 3,5 in) LCD
Rozlišení1120 x 765 pixelů
JasUživatelsky nastavitelný, až 300 cd/m2
Mechanické údaje
Rozměry265 mm × 192 mm × 70 mm (10,5 in × 7,6 in × 2,8 in)
Hmotnost (včetně baterie)2,1 kg (4,6 lb)2,2 kg (4,8 lb)
Napájení
Napájení ze sítěSoučástí balení je univerzální síťový adaptér / nabíječka baterií BC190/830 s odpojitelnými 2vodičovými napájecími kabely 100 V AC až 240 V AC, ±10 %, 50–60 Hz
Napájení z baterieNabíjecí baterie Li-ion (součástí balení). Výměna baterie je možná díky snadno přístupnému krytu na zadní straně přístroje
Typ baterie (součástí dodávky) a kapacita [+ volitelná baterie]BP290: 10,8 V, 2 500 mAh
[BP291 (5 000 mAh) volitelná]
BP291: 10,8 V, 5 000 mAh
Ukazatel nabití baterieBaterie má vestavěný ukazatel stavu určený pro použití s externí nabíječkou baterie, ukazatel stavu baterie umístěný u baterie na displeji přístroje.
Výdrž baterie (při nízké úrovni podsvícení)Až 3,5 hodiny při použití BP290 (součástí dodávky), až 7 hodin při použití BP291 (volitelná)Až 7 hodin při použití BP291 (součástí balení)
Doba dobíjení baterie2,5 hodiny při použití BP290; 5 hodin při použití BP291Pět hodin u BP291
Funkce úspory energie baterieAutomatické vypnutí s nastavitelnou dobou Automatické vypnutí displeje s nastavitelnou dobou
Ukazatel stavu baterie na displeji
Bezpečnost
Shoda s předpisyEN61010-1, stupeň znečištění 2;
IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Provozní prostředí
Provozní teplotaVybíjení baterie: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Nabíjení baterií: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Teplota skladování−20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkost vzduchu0 °C až 10 °C (32 °F až 50 °F): nekondenzující
10 °C až 30 °C (50 °F až 86 °F): 95 % (±5 %)
30 °C až 40 °C (86 °F až 104 °F): 75 % (±5 %)
40 °C až 50 °C (104 °F až 122 °F): 45 % (±5 %)
Maximální pracovní nadmořská výškaCAT IV 600 V, CAT III 1 000 V: až 2 000 m (6 600 ft)
CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1 000 V: až 4 000 m (13 000 ft)
Maximální skladovací nadmořská výška12 km (40 000 ft)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)IEC 61326-1: Průmyslová;
CISPR 11:  Skupina 1, třída A;
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslová vysílací a komunikační zařízení);
USA (FCC): 47 CFR 15 oddíl C
RozhraníPřístroj je vybaven dvěma porty USB. Porty jsou zcela odděleny od obvodů plovoucích měřicích obvodů.
Hostitelský USB port slouží k přímému připojení externí jednotky paměti flash (až 32&nbnbsp;GB) k ukládání dat průběhů, výsledků měření, nastavení přístroje a kopií obrazovek. Tento port USB-A lze také použít k připojení WiFi adaptéru pro bezdrátové připojení k počítači. Port mini-USB-B umožňuje připojení k počítači za účelem vzdáleného ovládání a přenosu dat pomocí softwaru FlukeView-2.
Výstup pro kalibraci sondySamostatný výstup pro kalibraci sondy vybavený referenčním kontaktem, plně oddělený od všech měřicích vstupních kanálů.
Výstup generátoru: 1,225 Vpp / 500 Hz, pravoúhlý průběh
Záruka3 roky na hlavní přístroj, 1 rok na baterii a příslušenství
Standardně dodávané příslušenství
Nabíječka baterií / síťový adaptérBC190/830
Baterie Li-ionBP290 (10,8 V, 2 500 mAh)BP291 (10,8 V, 5 000 mAh)
Sady napěťových sond Každá sada sond VPS410-II-x obsahuje zemní vodič, háčkovou svorku, zemnicí svorku a izolační manžetu hrotu sondy.2 ks robustních průmyslových sond VPS421-x, 100:1, 150 MHz, s chráněným 4mm banánkovým hrotem a velkými krokosvorkami (jedna červená, jedna modrá)2 ks napěťových sond VPS410-II-x, 10:1, 500 MHz (jedna červená, jedna modrá)4 ks robustních sond VPS421-x, 100:1, 150 MHz (červená, modrá, šedá, zelená)4 ks napěťových sond VPS410-II-x, 10:1, 500 MHz (jedna červená, jedna šedá, jedna modrá, jedna zelená)
Měřicí kabelyTL175 (jeden červený, jeden černý) s testovacími hroty
JinéBaterie Li-ion (BP290 nebo BP291, viz výše); nabíječka baterií (BC190) s univerzálních sadou napájecích kabelů; popruh pro zavěšení; řemínek na ruku (přestavitelný pro používání v pravé nebo levé ruce); informace ke stažení návodu k obsluze a demoverze softwaru FlukeView®-2 (s omezenými funkcemi); kabel rozhraní USB pro připojení k počítači. Průchozí zakončovací člen kabelu, 50 Ω (jeden na kanál, pouze modely 190-50x)
Volitelná konfiguraceKaždý model je k dispozici jako výše popsaná „krabicová“ verze nebo s volitelnou sadou SCC293. Sada SCC293 obsahuje: Odolné ochranné pouzdro CXT293, plnou verzi počítačového softwaru FlukeView (aktivační kód) a WiFi adaptér pro bezdrátové připojení k počítači pomocí softwaru FlukeView-2.
Volitelné příslušenstvíSCC293: napěťová sonda 1:1 VPS101; kompaktní sondy pro široké frekvenční pásmo VPS510-x; proudové kleště i400s; závěsný háček HH290 ochranné pouzdro CXT293; průchozí zakončovací člen kabelu TRM50–BNC, 50 Ω, bezpečnostní konstrukce; stanice pro dobíjení baterií EBC290

Modely: Měřicí přístroje ScopeMeter® Fluke řady 190 III

ScopeMeter 190-062-III Test Tool
Part#: 5282331
UPC#: 1 95112 02177 4
Koupit

Obsah dodávky:

 • ScopeMeter 190-062-III
 • Napájecí adaptér BC190/830
 • Sada propojovacích kabelů
 • Baterie Li-ion BP290
 • Sada měřicích kabelů TL175
 • Sonda VPS421 (2x)
 • Řemínek na ruku
 • Popruh pro zavěšení
 • Kabel USB
 • Tištěné pokyny