Czech

Sada solárních přístrojů SMFT‑1000: Multifunkční fotovoltaický tester, analyzátor provozních vlastností a sledovač křivky I‑V Fluke

 • Fluke Multifunction PV Tester and Performance Analyzer, I-V Curve Tracer
 • Fluke Multifunction PV Tester and Performance Analyzer, I-V Curve Tracer
 • Fluke Multifunction PV Tester and Performance Analyzer, I-V Curve Tracer
 • Fluke Multifunction PV Tester and Performance Analyzer, I-V Curve Tracer
 • Fluke Multifunction PV Tester and Performance Analyzer, I-V Curve Tracer

Klíčové vlastnosti

 • Komplexní řešení testování fotovoltaického systému splňující normu IEC 62446‑1 pro testy kategorie 1 a kategorie 2
 • Měření napětí (VOC) v rozpojeném obvodu na fotovoltaickém modulu/řetězci až do 1000 V DC
 • Měření proudu nakrátko (ISC) na fotovoltaickém modulu / řetězci až do 20 A DC
 • Výsledky křivky I‑V na místě porovnávají data křivky I‑V výrobce s naměřenými daty na displeji analyzátoru
 • Kompatibilní se softwarem Fluke TruTest™ pro správu dat

Přehled výrobků: Sada solárních přístrojů SMFT‑1000: Multifunkční fotovoltaický tester, analyzátor provozních vlastností a sledovač křivky I‑V Fluke

Vhodné pro Fluke Premium Care

Když investujete do měřicích přístrojů Fluke, chcete za své peníze dostat maximum. Fluke Premium Care je placená služba poskytující krytí nad rámec původní záruky na zakoupený přístroj, takže se nemusíte obávat neočekávaných prostojů způsobených poškozeným měřicím zařízením, příslušenstvím nebo přístroji, které vyžadují kalibraci či opravu.

Další informace

Komplexní testovací řešení pro ověření provozních vlastností a bezpečnosti fotovoltaického systému, které urychluje podávání zpráv klientům.

Pomocí multifunkčního testeru Fluke SMFT‑1000 se sledováním křivky I‑V otestujte, zda fotovoltaické systémy fungují na optimální výkon a pracují bezpečně. Přístroj SMFT‑1000 byl navržen pro techniky fotovoltaických systémů, kteří se starají o instalaci, uvádění do provozu a údržbu systémů s napětím do 1000 V DC, a představuje kompletní řešení pro testování fotovoltaických systémů splňující normu IEC 62446‑1. Prostřednictvím softwaru Fluke TruTest™ lze snadno importovat, uspořádávat a analyzovat naměřená data z instalací solárních zařízení a z testování při uvádění do provozu, aniž by bylo nutné mít na místě notebook.

Zásadní testovací vlastnosti pro pravidelnou kontrolu fotovoltaických systémů

Úplná sekvence testování bezpečnosti kategorie 1 – IEC 62446‑1

 • Odpor ochranného uzemnění (Rpe) 
 • Napětí na otevřeném obvodu (Voc) 
 • Proud nakrátko (Isc) 
 • Izolační odpor (Rins)
 • Polarita

Testování ROI a provozních vlastností systému kategorie 2 – IEC 62446‑1

 • Sledování křivky I‑V a softwarová analýza pomocí softwaru TruTest™
 • Záření, teplota, náklon, orientace
 

Aplikace s databází solárních panelů Fluke TruTest™

 

Zjednodušte a zefektivněte testování s aplikací s databází solárních panelů Fluke TruTest™, která je perfektním doplňkem multifukčního testeru solárních panelů SMFT‑1000. Aplikace nabízí rozsáhlou databázi solárních panelů, ze které můžete importovat specifikace panelů přímo do analyzátoru. Díky tomu máte v terénu přístup k více než 120 000 různých typů solárních panelů, takže nebudete muset nic zadávat ručně. Zjednodušíte tak celý postup testování.

 

What's in the box:

 • Profesionální batoh na nářadí Fluke SMFT‑1000‑BP
 • Multifunkční fotovoltaický analyzátor SMFT‑1000
  1. Popruh na přenášení
  2. Sada pojistek
  3. Kabel adaptéru IRDA, optický na USB
  4. Nulovací adaptér
 • Bezdrátový měřič slunečního záření IRR2‑BT
  1. Externí teplotní sonda 80PR‑IRR
  2. Montážní konzola pro solární panel
  3. Pouzdro
 • Proudové kleště AC/DC i100, 100 A
  1. Sada magnetů TPAK
 • Měřicí sonda TP1000 se vzdáleným testovacím tlačítkem
 • Sada měřicích kabelů TL1000
 • Sada měřicích kabelů TL1000‑MC4
 • Měřicí kabel TL1000/30M na cívce
 • Sada spojek

Bezdrátový měřič intenzity záření: Nejsou potřeba žádné kabely

K přesnému měření I‑V křivky jsou zapotřebí údaje o záření a teplotě v reálném čase. Přiložený měřič záření IRR2‑BT, který se bezdrátově připojuje k přístroji SMFT‑1000 a předává data v reálném čase, čímž poskytuje co nejpřesnější měření I‑V křivky. Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k přerušení bezdrátového připojení, IRR2‑BT bude pokračovat v záznamu dat po dobu až 17 hodin, která lze později spárovat s testy provedenými pomocí SMFT‑1000.

Je obtížné neustále přehazovat měřicí kabely při provádění různých testů. Díky systému Fluke „Keep the Leads“ se při testování fotovoltaických systémů ztrácí méně času nastavováním a dochází k menšímu počtu uživatelských chyb. Nyní můžete v terénu provést více testů za kratší dobu

Sada solárních přístrojů SMFT‑1000: Multifunkční fotovoltaický tester, analyzátor provozních vlastností a sledovač křivky I‑V Fluke
Sada solárních přístrojů SMFT‑1000: Multifunkční fotovoltaický tester, analyzátor provozních vlastností a sledovač křivky I‑V Fluke

Barevný displej s integrovaným rozhraním: Pokyny na displeji umožňují snadné provádění testů

Přepnete SMFT‑1000 do automatického testovacího režimu a provedete automatickou sekvenci testů v různých kombinacích:

 • S testem izolace nebo bez testu izolace
 • Testování podle IEC 62446‑1 pro kategorii 1 nebo kategorie 1 a 2
 • Testování podle IEC 62446‑1 pro třídu ochrany I nebo třídu ochrany II

Výsledky křivky I‑V na místě: okamžité porovnání údajů křivky I‑V od výrobce s daty měření

Při měření křivky I‑V v terénu zobrazí SMFT‑1000 křivku během načítání dat testu pro porovnání se specifikacemi modulu definovaných výrobcem. Díky tomu je snadné okamžitě potvrdit měření bez použití notebooku nebo tabletu. Provedením testu křivky I‑V u nových instalací ověříte, zda fungují podle projektových specifikací nebo zda stávající moduly či řetězce pracují na očekávané úrovni provozních vlastností.

Sada solárních přístrojů SMFT‑1000: Multifunkční fotovoltaický tester, analyzátor provozních vlastností a sledovač křivky I‑V Fluke
Sada solárních přístrojů SMFT‑1000: Multifunkční fotovoltaický tester, analyzátor provozních vlastností a sledovač křivky I‑V Fluke

Zaznamenávejte vizuální kontroly a poté spravujte data pomocí TruTest™ Solar Software

Chcete‑li splnit předpisy IEC pro zrakové kontroly fotovoltaických systémů, je přístroj SMFT‑1000 vybaven pohodlným nastavením, které umožňuje zaznamenávat pozorování přímo do paměti. Informace si můžete později stáhnout do softwaru TruTest™ a zahrnout je do zprávy o projektu.

TruTest™ umožňuje správu solárních zdrojů, ukládání dat a vytváření zpráv na jediné platformě. Ať už analyzujete účinnost panelu pomocí křivek I‑V, nebo provádíte testování bezpečnosti systému prostřednictvím testovacího režimu kategorie 1 v souladu s normou IEC 62446‑1, řádná správa dat je pro tvorbu srozumitelných protokolů pro klienty velmi důležitá. Software TruTest™ umožňuje rychle a snadno importovat výsledky měření přímo ze solárního multifunkčního testeru do počítače, uspořádávat a analyzovat data, porovnávat jednotlivě data ze zařízení s předchozími importovanými měřeními a poskytovat komplexní a názornou klientskou zprávu..

 • Snadná správa dat měření v místě instalace solárního systému a testování při uvádění do provozu
 • Rychlé provádění revizí a vytváření zpráv v souladu s normou IEC 62446‑1 a dalšími předpisy.
 • Analýza křivky I‑V s přehledným zobrazením výsledků vyhovuje/nevyhovuje; zobrazení změn v křivce I‑V během několika návštěv na pracovišti.
 • Lze porovnávat místní data s předchozími daty a zjišťovat, k jakým došlo změnám.
 • Stáhněte si zdarma 60denní demoverzi TruTest™. Kupte si softwarový klíč pro odemknutí verze Lite nebo Advanced.
 

Technické údaje: Sada solárních přístrojů SMFT‑1000: Multifunkční fotovoltaický tester, analyzátor provozních vlastností a sledovač křivky I‑V Fluke

Multifunkční fotovoltaický analyzátor Fluke SMFT‑1000  
    
Odpor ochranného vodiče (RLo)
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
0,00 Ω – 19,99 Ω0,20 Ω – 19,99 Ω0,01 Ω±(2 % + 2 číslice na nejnižším řádu)
20,0 Ω – 199,9 Ω20,0 Ω – 199,9 Ω0,1 Ω±(2 % + 2)
200 Ω – 2000 Ω200 Ω – 2000 Ω1 Ω±(5 % + 2)
    
Testovací proud≥200 mA (≤2 Ω + Rcomp)  
Testovací napětí4 V DC až 10 V DC  
Změna polarityAno  
Testovací nulový vodič (Rcomp)Až 3 Ω  
    
Fotovoltaický modul/řetězec, napětí rozpojeného obvodu (Voc)
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
0,0 V – 99,9 V5,0 V – 99,9 V0,1 V±(0.5 % + 2)
100 V – 1000 V100 V – 1000 V1 V±(0.5 % + 2)
    
Test polarityAno  
    
Fotovoltaický modul / řetězec, proud nakrátko (Is/c)
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
0,0 A – 20,0 A0,2 A – 20,0 A0,1 A±(1 % + 2)
    
Izolační odpor (RINS)
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
0,00 MΩ – 99,99 MΩ0,20 MΩ – 99,99 MΩ0,01 MΩ±(5 % + 5)
100,0 MΩ – 199,9 MΩ100,0 MΩ – 199,9 MΩ0,1 MΩ±(10 % + 5)
200 MΩ – 999 MΩ200 MΩ – 999 MΩ1 MΩ±(20 % + 5)
    
 Měřicí rozsahRozlišeníPřesnost
Testovací napětí při nulové zátěži50 V / 100 V / 250 V až 199,9 MΩ
500 V / 1000 V až 999 MΩ
1 V0 % až + 20 % 
Testovací napětí při 1 mA250 V při 250 kΩ
500 V při 500 kΩ
1000 V při 1 MΩ
1 V0 % až + 10 %
Testovací proudMin. 1 mA (při 250 kΩ / 500 kΩ / 1 MΩ)
Max. 1,5 mA (proud nakrátko)
  
    
Kontrola blokovacích diod (Vbd)
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
0,00 V DC – 6,00 V DC0,50 V DC – 6,00 V DC0,01 V DC±(5 %  + 10)
    
Zařízení na ochranu proti přepětí (SPD)
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
0 V DC – 1000 V DC50 V DC – 1000 V DC1 V DC±(10 % + 5)
    
    
Měření střídavého/stejnosměrného napětí pomocí 4mm testovacích zdířek
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
0,0 V AC – 99,9 V AC5,0 V AC – 99,9 V AC0,1 V±(2,5 % + 2)
100 V AC – 700 V AC100 V AC – 700 V AC1 V±(2,5 % + 2)
0,0 V DC – 99,9 V DC5,0 V DC – 99,9 V DC0,1 V±(2,5 % + 2)
100 V DC – 1000 V DC100 V DC – 1000 V DC1 V±(2,5 % + 2)
    
Detekce AC/DCAno (automaticky)  
Kontrola polarity +/− Ano  
    
Proudové kleště i100 AC/DC
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost (DC, AC 50 Hz / 60 Hz)
0,0 A DC – 100 A DC1,0 A DC – 100 A DC0,1 A±(5 % + 2)
0,0 AC – 100 AC TRMS1,0 AC – 100 AC TRMS0,1 A±(5 % + 2)
* Tolerance kleští i100 nejsou zahrnuty   
    
Tolerance kleští i100
Rozsah displejeMěřicí rozsahVýstupní signálPřesnost (DC, AC 50 Hz / 60 Hz)
1 A – 100 A DC nebo AC < 1 kHz10 mV/A AC/DC±(1,5 % + 0,1 A) 
    
    
Měření střídavého/stejnosměrného výkonu (s kleštěmi i100)
Rozsah displejeMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost (DC, AC 50 Hz / 60 Hz)
0,0 V AC – 700 V AC
0,0 V DC – 1000 V DC
5,0 V AC – 700 V AC
5,0 V DC – 1000 V DC
0,1 V±(2,5 % + 2)
0 A AC/DC – 100 A AC/DC1 A AC/DC – 100 A AC/DC0,1 A±(6,5 % + 3)
0 kW/kVA – 100 kW/kVA5 kW/kVA – 100 kW/kVA1 kW/kVA±(10 % + 4)
    
    
    
Všeobecné specifikace  
Velikost SMFT‑100010 cm × 25 cm × 12,5 cm  
Hmotnost SMFT‑10001,4 kg  
Baterie6 AA, IEC LR6  
Provozní teplota0 °C až 50 °C  
teplota pro skladování−30 °C až 60 °C, vyjmuté baterie  
Provozní nadmořská výškaDo 2 000 m  
Nadmořská výška pro skladováníDo 2 000 m  
Bezpečnost  
Fotovoltaický analyzátor SMFT‑1000IEC 61010‑1 stupeň znečištění 2
IEC 61010‑2‑034, CAT III 1000 V DC, CAT III 700 V AC
  
Proudové kleště i100IEC 61010‑2‑032, typ D (pro izolované vodiče), 1000 V  
PříslušenstvíIEC 61010‑031  
TL1000‑MC4CAT III 1500 V, 20 A  
Dálková sonda TP1000 (s krytkou)CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A  
Dálková sonda TP1000 (bez krytky)CAT II 1000 V, 10 A  
Měřicí kabely TL1000CAT III 1000 V, 10 A  
Měřicí kabely TL1000/30mCAT III 1000 V, CAT IV 600 V,
5 A (na cívce), 10 A (zcela rozvinuté)
  
Měřicí sondy TP74 (s krytkou)CAT  III 1000 V, 10 A  
Měřicí sondy TP74 (bez krytky)CAT II 1000 V, 10 A  
Krokosvorka AC285CAT III 1000 V, 10 A  
ProvozIEC 61557‑1, IEC 61557‑2, IEC 61557‑4, IEC 61557‑10  
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)  
Mezinárodní požadavkyIEC 61326‑1: Elektromagnetické prostředí přenosných zařízení, CISPR 11: Skupina 1, třída A
Skupina 1: Zařízení záměrně vytváří a/nebo používá vodivě vázanou radiofrekvenční
energii, která je nezbytná pro vnitřní funkci samotného zařízení.
Třída A: Zařízení je vhodné pro použití ve všech prostředích mimo domácností a prostředích přímo připojených k elektrické síti nízkého napětí pro napájení obytných budov. Může docházet k potenciálním problémům s elektromagnetickou kompatibilitou
v jiném prostředí z důvodu vedeného nebo vyzařovaného rušení.
Upozornění: Tento přístroj není určen k použití v obytných prostorách a nemusí v takovémto prostředí
zajišťovat dostatečnou ochranu před rušením rozhlasového příjmu.
  
Bezdrátový radiomodul  
Frekvenční rozsah2,402 GHz až 2,480 GHz  
Výkon8 dBm  

Modely: Sada solárních přístrojů SMFT‑1000: Multifunkční fotovoltaický tester, analyzátor provozních vlastností a sledovač křivky I‑V Fluke

FLK‑SMFT‑1000, MULTIFUNKČNÍ FOTOVOLTAICKÝ ANALYZÁTOR, KLEŠTĚ, MĚŘIČ ZÁŘENÍ SE SONDOU, SADA
FLK-SMFT-1000, Multifunction PV Analyzer, Clamp, Irradiance meter w/probe, Kit
Koupit

Obsahuje:

 • Profesionální batoh na nářadí Fluke SMFT‑1000‑BP
 • Multifunkční fotovoltaický analyzátor SMFT‑1000
  1. Popruh na přenášení
  2. Sada pojistek
  3. Kabel adaptéru IRDA, optický na USB
  4. Nulovací adaptér
 • Bezdrátový měřič slunečního záření IRR2‑BT
  1. Externí teplotní sonda 80PR‑IRR
  2. Montážní konzola pro solární panel
  3. Pouzdro
 • Proudové kleště AC/DC i100, 100 A
  1. Sada magnetů TPAK
 • Měřicí sonda TP1000 se vzdáleným testovacím tlačítkem
 • Sada měřicích kabelů TL1000
 • Sada měřicích kabelů TL1000‑MC4
 • Měřicí kabel TL1000/30m na cívce
 • Sada spojek