Czech

Podmínky programu Fluke Premium Care

 • Krytí v rámci programu Fluke Premium Care začíná dnem zakoupení od distributora (v případě zakoupení programu FPC samostatně) nebo aktivací koncovým uživatelem (pokud je program FPC součástí balíčku).
 • Na zařízení, které bylo upraveno nebo nesprávně použito, se program Fluke Premium Care nebude vztahovat.
 • Poškozené příslušenství musí být před výměnou analyzováno technickou podporou Fluke. Výměny jsou omezeny na jednu výměnu příslušenství na jeden rok členství.
 • Program Fluke Premium Care nelze převést na nového majitele příslušného hardwaru ani na jiný hardware.
 • Za nevyužité služby nebudou vráceny žádné poplatky.
 • Jakýkoli servis musí provádět autorizované servisní středisko společnosti Fluke. Chcete‑li naplánovat nebo požádat o servis, obraťte se na místní středisko podpory společnosti Fluke.

Kompletní podmínky najdete zde.

Aktivace programu Fluke Premium Care koncovým uživatelem

Aby mohl koncový uživatel využívat výhod programu Fluke Premium Care, musí si pro daný přístroj aktivovat program Fluke Premium Care na portálu Fluke bez ohledu na to, zda si program Fluke Premium Care zakoupil samostatně, nebo v balíčku s hardwarem. Aby mohli uživatelé provést aktivaci, musí si nejprve nastavit účet Fluke na webu my.fluke.com a poté si zaregistrovat výrobek, na který se má program Fluke Premium Care vztahovat, uvedením modelu, sériového čísla a data nákupu.

 1. Po obdržení a zpracování objednávky vám společnost Fluke zašle e‑mail s aktivačním kódem a odkazem pro aktivaci.
 2. Program Premium Care pro přístroj si na portálu aktivujete zadáním aktivačního kódu.
 3. Přihlaste se nebo si založte účet a uveďte požadované informace: Hlavní kontakt, informace o účtu nebo společnosti.

V případě zakoupení nového přístroje s jednoletým krytím v rámci programu Fluke Premium Care:

 1. Naskenujte si kód QR, který najdete v balení nového přístroje.
 2. Postupujte podle pokynů na našich webových stránkách a přistupte k aktivaci. Pokud účet Fluke nemáte, navštivte web my.fluke.com, vytvořte si účet a uveďte požadované informace: Hlavní kontakt, informace o účtu nebo společnosti.