Czech

Aktualizace firmwaru Fluke 1663/1664 FC: testování 6 mA RDC‑DD pro nabíjecí stanice elektromobilů

Nová aktualizace firmwaru pro testery instalací Fluke 1663 a 1664 FC, která představuje testovací funkci 6 mA RDC‑DD pro nabíjecí stanice elektromobilů (EV). 

Důležité upozornění: Než budete pokračovat v aktualizaci si pečlivě přečtěte následující pokyny. Ujistěte se, že váš tester Fluke je buď model 1663, nebo 1664 FC. Tato aktualizace firmwaru se nevztahuje na testery instalací Fluke 1662 ani na předchozí modely. 

Pomocí následujících kroků zkontrolujte aktuální verzi firmwaru testeru Fluke: 

Držte stisknuté tlačítko „F1“ a zapněte tester. Tlačítko „F1“ uvolněte po více než 3 sekundách. Verze firmwaru se zobrazí po uvolnění tlačítka „F1“.

  1. Ddržte stisknuté tlačítko F1 
  2. Tester zapněte při stisknutém tlačítku F1 stisknutím tlačítka napájení 
  3. Na displeji se zobrazí dvě čísla 

Je‑li verze firmwaru 1.10/1.10 nebo vyšší, přístroj Fluke 1663 nebo 1664 FC již má funkci testování 6 mA a v aktualizaci nemusíte pokračovat. 

Aby se přístroj aktualizoval, pokud má váš tester starší verzi firmwaru, zaškrtněte prosím příslušnou možnost níže na základě sériového čísla přístroje (pro nalezení sériového čísla přístroje stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko paměti. Na primárním displeji se zobrazí počáteční čtyři číslice sériového čísla): 

a) Přístroje (1663 a 1664 FC) vyrobené od ledna 2023 (počínaje sériovým číslem 6053xxxx): Aktualizace není nutná, protože funkce 6 mA je již součástí přístroje. 

b) Přístroje (1663 a 1664 FC) vyrobené od září 2020 (počínaje sériovým číslem 5080xxxx): Chcete‑li přístroj aktualizovat, zaregistrujte své údaje [https://sbj.promo/fluke/6MACAMPAIGN]. Po registraci obdržíte soubor s aktualizací firmwaru a pokyny, jak v aktualizaci pokračovat. Ujistěte se, že máte kabel USB FLUKE IR189USB (položka č. 2428108) pro připojení přístroje k počítači (kabel IR189USB lze objednat u kteréhokoli distributora Fluke). U všech aktualizací firmwaru, které se rozhodnete provést sami, si prosím pečlivě přečtěte pokyny týkající se aktualizace a její instalace a než budete pokračovat se ujistěte, že máte správné potřebné příslušenství. Zákazníci souhlasí s tím, že jakoukoli instalaci aktualizace firmwaru na způsobilé testery, na které se již nevztahuje žádná záruka, provádí zákazník na své vlastní riziko. 

c) Přístroje (1663 a 1664 FC) vyrobené od ledna 2018 do září 2020 (počínaje sériovým číslem 4135xxxx a konče 5080xxxx): Mimodílenská aktualizace není v tomto případě možná. V průběhu kalibrace a seřizování bude v servisním středisku kalibrace Fluke místo toho nainstalována nová funkce (6 mA). Upozorňujeme, že s tím budou spojeny další náklady. Potřebujete‑li pomoc s touto aktualizací, obraťte se na servisní středisko Fluke Calibration.

d) Přístroje (1663 a 1664 FC) vyrobené od září 2016 do ledna 2018 (počínaje sériovým číslem 3626xxxx a konče 4135xxxx): Mimodílenská aktualizace není v tomto případě možná. V průběhu kalibrace a seřizování bude v servisním středisku kalibrace Fluke místo toho nainstalována nová funkce (6 mA). Upozorňujeme, že s tím budou spojeny další náklady. Potřebujete‑li pomoc s touto aktualizací, obraťte se na servisní středisko Fluke Calibration. 

e) Přístroje (1663 a 1664 FC ) vyrobené před zářím 2016 (sériové číslo nižší nebo rovno 3626xxxx): Upgrade těchto přístrojů bohužel není možný. 

Další informace o testování nabíjecích stanic elektromobilů pomocí testeru instalací Fluke 1663/1664 FC naleznete na naší stránce Sada testovacího adaptéru k nabíjecím stanicím pro elektromobily.