Czech

Program zpětného odběru a recyklace výrobku

Společnost Fluke zavedla v Evropě formální program zpětného odběru a recyklace výrobku, který odpovídá směrnici Evropské unie 2002/96/ES o odpadu z elektrického a elektronického vybavení, která je známá i jako „směrnice WEEE“.

Program bude zajišťovat jednoduché samoobslužné pokyny pro zpětný odběr a recyklaci výrobku. S vybavením vráceným prostřednictvím tohoto programu se bude manipulovat ekologicky bezpečným způsobem s využitím procesů, které splňují nebo převyšují požadavky směrnice WEEE. Program je určen pro zákazníky společnosti Fluke vlastnící její výrobky, které dosáhly konce životnosti.

Ustanovení programu jsou následující: 

 • Společnost Fluke bude přijímat výrobky značky Fluke nebo značek svých dceřiných společností určené pro přezkoušení. měření a sledování v elektronice s i bez symbolu „popelnice“ podle standardu WEEE.
 • Vrácení elektrického a elektronického vybavení musí předcházet autorizace společností Fluke. Autorizaci (tj. registrační číslo WEEE) může distributor nalézt na fakturách, koncový uživatel se může obrátit na příslušného distributora.
 • Pokud je vracený výrobek systém, který vyžaduje demontáž, zodpovídá zákazník za všechny výdaje související s demontáží a odstraněním systému..
 • Další dotazy související se shodou výrobků společnosti Fluke s požadavky na ochranu životního prostředí lze vznést prostřednictvím e-mailu 

Ochrana životního prostředí – program recyklace společnosti Fluke

Vítejte v programu recyklace společnosti Fluke. Program společnosti Fluke poskytuje zákazníkům ekologicky zodpovědné řešení pro vracení a recyklaci technologického vybavení společnosti Fluke, které odpovídá aktuálním a budoucím regionálním předpisům. Využití programu recyklace společnosti Fluke je snadné. Byl strukturován tak, aby byla manipulace, sběr a recyklace výrobků společnosti Fluke ekologicky správná a nákladově efektivní. Zbavuje uživatele zodpovědnosti za správu zastaralého nebo použitého vybavení. Společnost Fluke zajistila služby z vnějších zdrojů u společnosti B2B Compliance. Postupujte podle následujících jednoduchých pokynů::
 1. Identifikujte vybavení, které si přejete vrátit společnosti Fluke. 
 2. Vybavení odinstalujte a zabalte 
  • Podle potřeby vyjměte baterie 
  • Podle potřeby odstraňte data 
 3. Spojte se se společností Fluke nebo B2B Compliance a dohodněte vrácení nebo vyzvednutí.  

Časté dotazy k recyklaci – hlavní body programu

Poznámka: Obraty „likvidace“, „zlikvidovaný“, a „manipulace“ označují úpravu, sběr, recyklaci a ekologicky správnou likvidaci likvidovaného vybavení společnosti Fluke.

Podmínky 

 • Zákazníci při zaslání požadavku na recyklaci přijímají následující podmínky: Vracený výrobek nesmí být znečištěn látkami, které mohou být škodlivé pro zdraví nebo životní prostředí.
 • Zákazník zodpovídá za smazání všech citlivých dat a vyjmutí baterií obsažených v nebo na zařízeních nebo nosičích dat vracených společnosti Fluke.
 • Balení – Všechny výrobky se balí tak, aby byly připraveny k vyzvednutí, ukládají se do krabic a označují štítkem s číslem povolení k vrácení.
 • Poplatky za recyklaci – Společnost Fluke zaplatí všechny poplatky za recyklaci související s úpravou, vyzvednutím, recyklací a ekologicky správnou likvidací výrobku zaslaného prostřednictvím tohoto programu.
 • Náklady na dopravu: 
  - Koncoví uživatelé: Bude se vyžadovat vrácení přístrojů na předem určenou adresu, protože systém sběru není z ekonomického hlediska proveditelný a je nepraktický.
  - Distributoři: V závislosti na objemu se provádí hromadný odběr při množství >100 kg nebo 1 m3 s maximální frekvencí jednou měsíčně. Vyzvednutí zorganizuje společnost Fluke.
 • Postoupení práv – Zákazník, který je koncový uživatel, postupuje všechna práva k úpravě, vyzvednutí, recyklaci a ekologicky správné likvidaci recyklovaného výrobku společnosti Fluke bez jakýchkoliv budoucích závazků. Zákazník, který je koncovým uživatelem, zaručuje, že má jasné a prodejné vlastnické právo na výrobek expedovaný společnosti Fluke.
 • Zákazník zodpovídá za všechny náklady vzniklé v případě označení nesprávných výrobků a jejich expedice.
 • Společnost Fluke nezodpovídá za žádné omylem zaslané výrobky a nijak nezaručuje, že lze takové výrobky vrátit zákazníkovi.
 • Zákazník zodpovídá za dodržení zaslaných pokynů. Pokud tomu tak není, společnost Fluke nezodpovídá za situaci, kdy tyto přístroje skončí v jiných schématech sběru.

Společnost Fluke zajistila služby z vnějších zdrojů u společnosti B2B Compliance. 

Vznesení požadavku na vrácení »