Czech

Výzva k výměně z bezpečnostních důvodů Jiskrově bezpečný kalibrátor Fluke 707EX mA

únor 2017

Vážení zákazníci společnosti Fluke,

společnost Fluke dobrovolně vyzývá k výměně některých jiskrově bezpečných kalibrátorů 707Ex mA, které byly expedovány v období od 1. března 2016 do 31. listopadu 2016. Čísla dílů Fluke a sériová čísla postižených přístrojů jsou uvedena v tabulce níže.

Fluke, díl č.PopisPostižená sériová čísla
2032187KALIBRÁTOR FLUKE-707EX, MA3435000- 3710000
2074069KALIBRÁTOR FLUKE-707EX/RS, FLUKE-707EX, MA, RS#454-7266

Přístroje s jakýmkoli sériovým číslem ve výše uvedeném rozmezí, které jsou na vnitřní straně krytu baterií označeny číslem servisního upozornění SA2909, do této výzvy k výměně NESPADAJÍ. Následující obrázek znázorňuje, kde najdete u postižených přístrojů číslo modelu, sériové číslo a číslo servisního upozornění.

* Pokud sériové číslo chybí nebo je nečitelné, spadá výrobek do výzvy k výměně. Postupujte podle následujících pokynů pro výměnu.

Pokud vlastníte některý z těchto kalibrátorů mA, přestaňte jej používat a pošlete jej zpět společnosti Fluke. Pokud někdo jiný ve vaší organizaci používá jiskrově bezpečný kalibrátor Fluke 707EX mA nebo zodpovídá za výzvy k výměně či stažení produktů, předejte prosím dané osobě toto oznámení.

Popis problému

Tento výrobek byl navržen pro používání v prostředích s nebezpečím výbuchu. V takových prostředích se mohou vyskytovat potenciálně hořlavé nebo výbušné výpary. Pro takové prostředí se používá různé označení (klasifikace). V USA a Kanadě se například označuje jako Ohrožené místo, v Evropě jako Potenciálně výbušné prostředí a jinde ve světě jako Výbušná plynná atmosféra. V tomto textu bude používáno označení „Potenciálně výbušné prostředí“.

Krycí hmoty, které chrání některé důležité součásti na desce plošných spojů uvnitř kalibrátoru, nemusí být aplikovány v dostatečném množství. Tyto hmoty představují ochranné opatření nezbytné pro certifikaci výrobku pro použití v potenciálně výbušném prostředí. Při výrobě přístroje se používají dvě různé krycí hmoty a společnost Fluke zjistila problémy v obou případech.

První krycí hmota, používaná pro pouzdření máčením, omezuje vystavení součástí vlivům okolního prostředí.

Druhá krycí hmota, zalévací, brání vniknutí výbušných plynů do tělesa relé v případě porušení těsnění relé. Relé představuje potenciální zdroj vznícení, pokud zalévací hmota nebyla správně aplikována.

Nedostatečná aplikace těchto krycích hmot tak může znamenat vystavení zdroje vznícení výbušnému prostředí.

Akce

Ihned přestaňte používat postižený jiskrově bezpečný kalibrátor Fluke 707Ex mA.

Postupujte podle následujících pokynů.

Kliknutím na tento odkaz zaregistrujte daný přístroj online v rámci výzvy k výměně. Po vyplnění všech údajů a kliknutí na tlačítko Odeslat vám bude do dvou pracovních dnů poslána předplacená poštovní krabice. Tuto krabice použijte k vrácení kalibrátoru mA společnosti Fluke k výměně. V nezbytném případě Vám bude namísto vrácení původního přístroje zaslán nový kalibrátor 707Ex mA. (Pošlete prosím pouze kalibrátor mA – žádné měřicí kabely, příslušenství, krabice nebo příručky zaslané s přístrojem se NEVRACEJÍ.)

Tuto dobrovolnou výzvu k výměně provádíme, protože klademe značný důraz na bezpečnost našich zákazníků a pověst našich výrobků. Přijměte prosím naši omluvu za veškeré nepříjemnosti spojené s tímto opatřením.