Czech

Sada měřicích kabelů pro napěťový test (3 fáze + N) je součástí balení záznamníků kvality el. energie Fluke 173x a 174x a přístroje pro sledování el. energie Fluke 3540FC

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – PROSÍME PŘEČTĚTE SI!

Vážení zákazníci společnosti Fluke,

společnost Fluke vydává toto důležité bezpečnostní upozornění týkající se záznamníků kvality el. energie řady 173x (modely: Fluke-1730, Fluke-1732, Fluke-1734, Fluke-1736 a Fluke-1738), řady 174x (modely: Fluke-1742, Fluke-1746 a Fluke-1748) a přístroje pro sledování el. energie řady 3540FC za účelem varovat uživatele před vážným rizikem možného poranění či smrti.

Společnost Fluke zjistila, že určitá nesprávná použití sad měřicích kabelů 3PHVL-1730 a 3PHVL-1730-5M pro napěťový test (3 fáze + N), které jsou součástí balení záznamníků kvality el. energie řady 173x a 174x a přístroje pro sledování el. energie řady 3540FC, mohou uživatele potenciálně vystavit nebezpečným podmínkám s rizikem vážného poranění či smrti.

Přestože jsou měřicí kabely v souladu s příslušnými bezpečnostními normami, je možné, že uživatel při připojování záznamníku chybně zapojí napěťové konektory sady měřicích kabelů. Příklady chybného zapojení jsou znázorněny níže.

Ačkoli se níže uvedené chyby zapojení mohou zdát vyškolenému personálu zjevné, takové chybné zapojení by mělo za následek zkrat fáze na fázi nebo fáze na nulový vodič, který by mohl způsobit výbuch v důsledku vzniku elektrického oblouku, a tedy riziko vážného poranění či smrti

Příklady možného chybného zapojení do zkratu (CHYBNÉ ZAPOJENÍ JE NÍŽE OZNAČENO ČERVENÝM KŘÍŽKEM):

Nesprávné zapojení měřicích kabelů u řady 174X

Nesprávné zapojení měřicích kabelů u řady 174X

Zkrat s nulovým vodičem v třífázové soustavě

Nesprávné zapojení měřicích kabelů u řady 174X

Mezifázový zkrat v třífázové soustavě

Nesprávné zapojení měřicích kabelů u řady 173X a 3540FC

Nesprávné zapojení měřicích kabelů u řady 173X a 3540FC

Zkrat s nulovým vodičem v třífázové soustavě

Nesprávné zapojení měřicích kabelů u řady 173X a 3540FC

Mezifázový zkrat v třífázové soustavě

DBEJTE BEZPEČNOSTI A VYVARUJTE SE TĚCHTO CHYBNÝCH KONFIGURACÍ ZAPOJENÍ .
Společnost Fluke vás naléhavě žádá, abyste sadu kabelů pro napěťový test (3 fáze + N) přestali používat a vyžádali si od nás bezplatnou náhradní sadu měřicích kabelů. Tato náhradní sada měřicích kabelů obsahuje místo stohovatelných konektorů přímé banánové konektory.

Z důvodu usnadnění napájení záznamníku z měřicích svorek obsahuje náhradní sada měřicích kabelů navíc krátké propojovací kabely se stohovatelným i přímým banánkovým konektorem. Konfigurace této náhradní sady měřicích kabelů vylučuje možnost chybného zapojení svorek . Viz níže.

Nainstalovaná náhradní sada měřicích kabelů.

Nainstalovaná náhradní sada měřicích kabelů

Co musíte udělat:

  1. Klikněte na tento odkaz a vyplňte formulář pro nahrazení měřicích kabelů a uveďte modely a výrobní čísla vašich postižených záznamníků kvality el. energie. Náhradní měřicí kabely by společnost Fluke měla odeslat přibližně do šesti týdnů od přijetí vaší objednávky.
  2. Jakmile novou sadu měřicích kabelů obdržíte, staré kabely přeřízněte a vyřaďte.

Pro společnost Fluke je bezpečnost hlavní prioritou. Omlouváme za způsobené potíže. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Fluke Corporation
Fluke-Info@Fluke.com
Tel: 1(800) 443-5853