Czech

Bezpečnostní upozornění: Digitální multimetry Fluke řady 8xV

Vážení zákazníci společnosti Fluke,

společnost Fluke Corporation odhalila možný bezpečnostní problém týkající se některých digitálních multimetrů Fluke 83V, 87V a 88V („digitální multimetry Fluke řady 8xV“).

Jako preventivní opatření se společnost Fluke rozhodla upozornit zákazníky na tento možný bezpečnostní problém a požádat je, aby jednoduchým způsobem zkontrolovali, zda jejich přístroj není tímto problémem zasažen.

POPIS PROBLÉMU:

U digitálních multimetrů (DMM) Fluke řady 8xV v následujícím rozsahu sériových čísel mohlo dojít ke vniknutí plastového materiálu do vstupní svorky COM. V ojedinělých případech může plast natolik zakrývat stěny vstupní svorky, že brání řádnému kontaktu.  Tento jev byl pozorován při určitých polohách zástrčky měřicího kabelu na vstupní svorce při použití měřicích kabelů TL75 s děleným jádrem, které jsou dodávány s některými regionálními verzemi výrobku.  Pokud používáte digitální multimetr (DMM) Fluke řady 8xV k prokazování nepřítomnosti napětí1, může se stát, že nebude naměřeno žádné nebezpečné napětí i v případě, že je nebezpečné napětí přítomno. Z tohoto důvodu může dojít k ohrožení bezpečnosti.

Problém se může týkat následujících digitálních multimetrů (DMM) Fluke řady 8xV:

Název modeluItemDatum výrobyPočáteční sériové čísloKoncové sériové číslo
87V/I410/L21551011137. června 2019 – 26. srpna 20214628000155370001
FLUKE-83-5/EUR3947847
FLUKE-83-5/RS2158371
FLUKE-87-52074974
FLUKE-87-5/E2K/EUR3947864
FLUKE-87-5/EUR3947858
FLUKE-87-5/RS2158367
FLUKE-87V/IMSK3448783
FLUKE-88-5/A KIT2117440
FLUKE-88-5/A/RS2421338
IB875KEUR5195050
IB875L5134096
IB875M5134107

1  Mějte prosím na paměti, že v souladu národními normami obecně platnými v Evropě je třeba k prokázání nepřítomnosti napětí před pracemi v prostředí s výskytem nebezpečného napětí používat dvoupólový tester, nikoli digitální multimetr, a dodržovat všechny ostatní relevantní bezpečnostní předpisy.

POTŘEBNÁ OPATŘENÍ: 

Společnost Fluke žádá všechny uživatele digitálních multimetrů (DMM) Fluke řady 8xV se sériovými čísly v uvedeném rozsahu, aby následujícími kroky ověřili, zda jejich měřicí přístroj není tímto problémem zasažen. Omlouváme se za případné nepříjemnosti a doufáme, že pochopíte, že bezpečnost zákazníků je naší nejvyšší prioritou.

A.   Zjistěte sériové číslo svého výrobku

Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Umístění sériového čísla

Pokud se vám nedaří najít sériové číslo digitálního multimetru (DMM) Fluke řady 8xV, nebo je nečitelné, postupujte podle pokynů v tomto bezpečnostním upozornění v odstavcích B a C níže.   

Na žádné související modely se sériovými čísly, která nejsou uvedena v tabulce výše, se toto bezpečnostní upozornění NEVZTAHUJE.

B.   Postup při kontrole
Digitální multimetry Fluke řady 8xV se sériovým číslem v uvedeném rozsahu je nutné zkontrolovat, zda nevykazují bezpečnostní problém, následujícím způsobem:
 1. Nastavte měřicí přístroj na měření odporu – Ω.
  Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Nastavení voliče na měření odporu
 2. Podložte červený měřicí kabel pod černý a ten zasuňte do svorky COM, přičemž bude červený kabel bránit jeho úplnému zasunutí, jak je znázorněno na obrázku.  Tak bude kontakt zástrčky měřicího kabelu uskutečněn v místech, kde by mohl plast pronikat dovnitř. Tím je možné tento jev spolehlivě zjistit.
  Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Podložení černého měřicího kabelu
 3. Připojte červený měřicí kabel a zasuňte jej na doraz, černý měřicí kabel ale nechte nadzvednutý.
  Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Zapojení červeného měřicího kabelu při povytaženém černém měřicím kabelu
 4. Bezpečně vzájemně zkratujte čisté hroty sond měřicích kabelů, aby bylo během kontroly zajištěno jejich vodivé propojení.  Je důležité, aby byl kontakt zachován po celou dobu kontroly.
  Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Spolehlivé zkratování měřicích kabelů
 5. Uchopte černý měřicí kabel za vodič a pomalu otáčejte zástrčkou měřicího kabelu ve svorce COM v obou směrech v celém rozsahu. Přitom na zástrčku nijak netlačte. Při otáčení zástrčkou měřicího kabelu sledujte hodnotu na displeji.
  Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Otáčení černým měřicím kabelem
  1. Při správném provedení tohoto úkonu bude měřicí přístroj stále indikovat hodnotu nižší než 0,5 ohmu.  V takovém případě není třeba provádět žádné další kroky, protože daný přístroj není problémem zasažen.
   Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Naměření odpovídajících hodnot odporu
  2. Pokud je na displeji v měřicím rozsahu pro měření odporu text OL nebo hodnota vyšší než 0,5 ohmu, přestaňte svůj měřicí přístroj používat a podle níže uvedených pokynů zajistěte jeho opravu.
   Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Zobrazení hodnoty odporu OL
Podívejte se na toto video znázorňující postup tohoto testu.

Pokud máte nějaké otázky či pochybnosti nebo si netroufáte tento test sami provést, obraťte se na technickou podporu společnosti Fluke.

C.   Zaregistrujte se k opravě zdarma
Pokud jste pomocí výše uvedeného postupu kontroly zjistili u svého měřicího přístroje problém,zaregistrujte dotčený přístroj k opravě pomocí odkazu na registraci níže.

Připište všechny kontaktní informace, včetně e‑mailové adresy a dodací adresy.

Budeme se snažit zaslat vám e‑mailem předplacený přepravní štítek pro vrácení dotčeného výrobku k opravě do 1 až 3 pracovních dní. Pro přepravu si prosím zajistěte vlastní obal (obaly s upozorněním na nebezpečný materiál nebo nebezpečné zboží by zde neměly být použity). Opravený přístroj bude vrácen na vaši dodací adresu. 

Zaregistrujte dotčený přístroj

Pro společnost Fluke je bezpečnost hlavní prioritou. Omlouváme se za způsobené potíže.

Poznámka k měřicím kabelům

Pro zajištění dostatečného kontaktu a jako prevence možného bezpečnostního problému, který byl zjištěn, zavedla společnost Fluke měřicí kabely v provedení konektoru s pružnými kontakty2 umožňující plné zasunutí. Proto pokud váš měřicí přístroj vyžaduje servisní zásah, ale nelze jej okamžitě odeslat, můžete jej dále používat s měřicími kabely od společnosti Fluke v provedení s pružnými kontakty a kolíkem, dokud jej nebude možné odeslat do servisu.  Viz obrázky. Nadále samozřejmě platí, že je třeba při používání DMM a měřicích kabelů dodržovat všechny ostatní bezpečnostní předpisy.

 
Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Měřicí kabel s konektorem s pružnými kontaktyBezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Měřicí kabel s konektorem s pružnými kontakty
Měřicí kabel s konektorem s pružnými kontaktyMěřicí kabel s konektorem s děleným kolíkem
2Všechny měřicí kabely Fluke TL75 a TL175 prodávané samostatně jako příslušenství jsou v provedení s pružnými kontakty a kolíkem.

Poznámka k již upraveným přístrojům

Přístroje se sériovým číslem v uvedeném rozsahu, u kterých došlo k odstranění tohoto problému před jeho zasláním nebo v servisu, lze identifikovat pomocí modré nebo zelené nálepky v prostoru pro baterie a na balení přístroje:

Bezpečnostní upozornění k multimetrům Fluke řady 8xV – Umístění nálepky indikující provedenou úpravu

Děkujeme

Omlouváme se vám za veškeré případné komplikace způsobené tímto opatřením. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.