Czech

Program Integrity a Shody

Na webové adrese http://fortive.ethicspoint.com/ naleznete znění našich Norem chování, nebo můžete oznámení podat prostřednictvím poradenské linky pro integritu a shodu společnosti Fortive.

Arabic

Chinese

Czech

Danish

English

French

German

Italian

Japanese

Portugese

Russian

Spanish