Czech

Nejčastější dotazy týkající se digitálních multimetrů

Ot.: Proč se multimetr nevynuluje při měření střídavého napětí?
Od.: Pokud se jedná o multimetr pro měření střídavého napětí true-RMS, jako jsou modely 17X nebo 8X, nevynuluje se a není doporučeno jej nulovat. Většina multimetrů typu true-RMS má určeno minimální střídavé napětí a proud jak pro režimy měření střídavého napětí, tak proudu, obvykle v rozmezí od 3 % do 5 % rozsahu. Je-li přiveden signál nad určenou minimální úroveň, bude multimetr měřit s přesností uvedenou ve specifikaci. Tuto specifikaci naleznete v příslušné části v zadní části návodu k obsluze.
Ot.: Co znamená označení bezpečnostní kategorie CAT III?
Od.: Odpověď naleznete v tipu pro použití „ABCs of DMMs Multimeter features and functions explained" (Základní přehled funkcí multimetrů DMM).
Ot.: Co znamená počet míst (číslic) ve specifikaci přesnosti (1 % odečtu + 3 místa)?
Od.: Označuje nejméně závažnou číslici multimetru v daném rozsahu. Jako příklad lze uvést výpočet při měření střídavého napětí 120 voltů na multimetru s počtem míst 6 000 (A/D převodník disponuje rozsahem od 0 do 5 999). Ke změření střídavého napětí 120 voltů musí být multimetr nastaven na rozsah napětí 600,0 st. Rozlišení (nejméně závažná číslice) je pak 0,1 voltu. (120 V × 1 % = 1,2 V + 3 místa) = (1,2 V + 0,3 V) = 1,5 V
Ot.: Jaký je u multimetrů rozdíl mezi režimy Min/Max a Peak (špička)?
Od.: Režim Min/Max, jak již jeho název napovídá, slouží k zachycení nejvyšší a nejnižší hodnoty, kterou multimetr naměřil od doby spuštění záznamu v režimu Min/Max. K získání přesného odečtu je obvykle nutná doba trvání maxima nebo minima signálu od 200 do 350 milisekund nebo déle. Je možné jej aktivovat v libovolném režimu – například měření stejnosměrného napětí, měření střídavého napětí true-RMS, odporu a proudu. Režim špiček měří kladné a záporné špičkové napětí signálu. U rozvodů střídavého napětí 120 voltů budou špičky představovat +169 voltů a -169 voltů (120 V × 1,414 = 169 V u čisté sinusové křivky). Obvykle je funkční u špiček s trváním 250 mikrosekund a déle.
Ot.: Při zkratování měřicích kabelů v režimu měření odporu není indikována nula. Proč?
Od.: Multimetr měří odpor měřicích kabelů, který je u nové sady měřicích kabelů obvykle v rozmezí od 0,1 do 0,3 ohmu. Od naměřeného odporu je třeba odečíst chybu měřicího kabelu. Některé lépe vybavené multimetry mají tlačítko relativní odchylky (delta), které odečtení chyby kabelu zajistí.
Ot.: Kolik odečtů lze uložit v multimetru Fluke 289?
Od.: Do paměti pro uložení lze uložit celkem až 400 jednotlivých odečtů.
Ot.: Kolik relací záznamu lze uložit v multimetru Fluke 289, než bude třeba je stáhnout?
Od.: Do paměti je možné uložit celkem až 400 záznamů. Při intervalech nastavených na 15 minut lze získat několik týdenních záznamů, než bude třeba výsledky nahrát do počítače, a to i při použití všech 400 umístění paměti pro uložení odečtů.
Ot.: Kolik odečtů Min/Max a Peak (Špička) lze uložit do paměti multimetru Fluke 289?
Od.: Celkový počet pro oba režimy (Min/Max nebo Peak) je opět dán hodnotou 400, celkem tedy 800 odečtů.
Ot.: A co složky souborů v nabídce +Name (+Název) u multimetru Fluke 289. Vejde se do každé z nich také 400 odečtů?
Od.: Ne. Při výběru názvů, například Motor (Motor), Panel (Rozvaděč), Circuit (Obvod), Control (Ovládání) nebo Battery (Baterie), je pro odečty ve zvolené složce souborů provedena funkce Save (Uložení), Record (Záznam), Min Max (Min/Max) nebo Peak (Špička). Celkový počet dostupný pro jednotlivé typy měření je přesto oněch 400.