Czech

Consentimiento en Corea para la recopilación y el uso de datos personales

Společnost Fluke Korea Co., Ltd. shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje následujícím způsobem.

 1. Shromažďované údaje
  • Žádosti o informace k produktům a službám
   • Požadované údaje: jméno, příjmení, společnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, země a PSČ
  • Registrace produktu
   • Požadované údaje: zakoupený produkt, výrobní číslo, datum zakoupení, oslovení, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, majitel produktu, společnost, ulice, město, země, stát, provincie nebo oblast, PSČ, stav produktu, druh použití, účel použití a odvětví
 2. Účel shromažďování a použití
  • Žádosti o informace k produktům a službám
   • Abychom vám mohli poskytnout více informací nebo předvedení výrobku, služby nebo programu společnosti Fluke.
  • Registrace produktu
   • Abychom vám mohli poskytnout více informací o produktu Fluke, včetně stavu záruky, bezpečnostních oznámení a výzev k výměně a aktualizací softwaru a firmwaru. Společnost Fluke může tyto informace využít k průzkumu trhu.
 3. Doba uchovávání a využívání osobních údajů
  Shromažďované údaje budou uchovávány a využívány po dobu nutnou ke splnění účelu jejich shromažďování a po uplynutí této doby budou okamžitě vymazány. Poskytnuté informace, které musí být uchovávány v souladu s platnými zákony a předpisy nebo které nám byly poskytnuty pro jiné než výše uvedené účely, budou uchovávány po dobu stanovenou těmito zákony či předpisy nebo po dobu nutnou ke splnění daného účelu.

Máte právo nesouhlasit se shromažďováním a zpracováním výše uvedených osobních údajů; pokud se však rozhodnete souhlas neudělit, nebudeme moci váš požadavek zpracovat.

Souhlas s přijímáním propagačních informací a použitím osobních údajů k marketingovým účelům pro Koreu

Osobní informace, které od vás společnost Fluke Korea Co., Ltd. (dále jen „společnost“) shromažďuje, mohou být použity k účelům všeobecného marketingu, včetně zasílání propagačních informací o produktech a službách společnosti, a cíleného marketingu, včetně zasílání propagačních informací o zakázkových produktech a individuálně přizpůsobených službách společnosti po telefonu, poštou, e-mailem nebo pomocí SMS, a to po dobu uvedenou v Souhlasu se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro Koreu.

Máte právo s výše uvedeným nesouhlasit; pokud se však rozhodnete souhlas neudělit, nebudete dostávat výše uvedené propagační informace.