Czech

Co je nutné zvážit, chcete-li rozšířit podnikání o termální zobrazování

Termokamery jsou cenově stále dostupnější a jejich použití je stále snazší

Díky technickému pokroku se termální zobrazování stává cenově dostupnějším, lze snáze používat a je nasazováno v rozsáhlejším měřítku v různých průmyslových a komerčních oblastech. To je dobrá zpráva, pokud jste dodavatelem, který chce rozšířit nabídku svých služeb o termální zobrazování, protože většina zákazníků o něm již pravděpodobně slyšela.

Termokamery vytvářejí termální (tepelné) snímky zařízení, takže zákazníci si mohou téměř okamžitě ověřit přínos takové služby. Při jednom průchodu závodem můžete zpravidla odhalit nejméně jednu součást, která vykazuje známky potenciální brzké poruchy zařízení. To by mělo zákazníka přesvědčit a vy na tom můžete stavět další podnikání.

Vaší výhodou jako dodavatele jsou rozsáhlé zkušenosti s mnoha typy zařízení a scénáři poruch, protože stejně jako v případě jakékoli jiné situace odstraňování problémů na zařízeních musí osoba používající termokameru vycházet ze zkušeností, které jí pomohou analyzovat naměřené hodnoty. Pokud je tato část elektrického rozvaděče horká, mám zkoumat připojení nebo zátěž?

Rozšíření nabídky o termografii má také smysl, pokud již máte uzavřenu smlouvu se společností o pravidelné údržbě a odstraňování závad. V takovém případě již znáte provoz a víte, které jednotky jsou pro jeho výkon stěžejní. Můžete jednoduše doplnit pravidelné návštěvy o termální kontroly a mít tento nástroj k dispozici, když obdržíte požadavek na odstranění závady. Pokud jste navíc elektrikář, máte jedinečnou kvalifikaci pro práci se zařízeními, která jsou pod napětím. Specializovaní termografové často tuto kvalifikaci nemají, a potřebují tak asistenci od místního elektrikáře, technika nebo mechanika.

Než se termální zobrazování stane součástí nabídky vašich služeb, projděte si kurzy od renomovaného školitele. Nejenže bude přínosné mít osvědčení, které budete moci ukázat potenciálním klientům, ale naučíte se také používat teoretické a praktické nástroje, které jsou potřebné k dosažení co nejlepších výsledků při práci s termokamerou.

Školení je skutečně důležitým faktorem, který je nutné zvážit před zahájením jakékoli nové iniciativy. Zaměřte se na školení v těchto oblastech:

 • Jak používat termokameru
 • Využití s největší návratností investic
 • Jak správně provádět kontroly
 • Jak interpretovat výsledky a vytvářet smysluplné a použitelné zprávy
 • Jak bezpečně provádět termografické kontroly v průmyslovém pracovním prostředí
Elektrické termální kontroly, kontroly preventivní údržby

Obvyklé využití

Dodavatelé elektrických zařízení obvykle používají termokamery pro preventivní údržbu a vyhledávání problémů a někdy i při instalaci.

Při preventivní údržbě pořizuje dodavatel termosnímky klíčových jednotek (rozvaděčů, pohonů, motorů apod.) alespoň jednou ročně, ne-li častěji, a tyto snímky při každé návštěvě porovnává. Horká místa, která se minule nevyskytovala, naznačují vznikající problémy, které je nutné prozkoumat dříve, než způsobí poruchu. Software termokamery vám pomůže snímky opakovaně seřadit, takže budete moci provádět konzistentní srovnání.

Aplikace pro kontroly založené na termálním zobrazování

Při prezentaci tohoto záměru klientovi je nutné vzít v úvahu několik dalších skutečností:

 • Mechanismy poruch většiny zařízení zahrnují výrazný nárůst provozní teploty dlouho předtím, než dojde ke katastrofickému selhání.
 • Termosnímky je nejvhodnější pořizovat za provozu zařízení. Nejsou vyžadovány žádné odstávky.
 • Termosnímky jsou pořizovány z bezpečné vzdálenosti. Minimální bezpečnostní riziko (s výjimkou zařízení pod napětím, která vždy vyžadují kompletní elektrická bezpečnostní opatření).
 • Termosnímky umožňují získat přístup k součástem a jednotkám, které nelze jiným způsobem prověřovat, jako jsou vedení ve stropech.
 • Termální měření pomáhají odhalit hrozící poruchy téměř všech typů zařízení, od elektrických po mechanická, technologická, elektronická a další.
 • Vzhledem k tomu, že jsou termální kontroly rychlé, mohou pokrýt větší plochu a odhalit problémy v oblastech, které by byly obvykle ignorovány.

Pořízení termosnímku nefunkční jednotky při odstraňování závad může často identifikovat zdroj problému – například horká místa na elektrických zařízeních mohou napovědět, kterou fázi nebo které konektory je nutné zkontrolovat, zatímco horká místa na motorech mohou zúžit rozsah možných zdrojů problému na ložiska. Po opravě pořiďte další termosnímek a ověřte, že se příslušná součást již nepřehřívá, případně že se nyní nepřehřívá jiná součást.

Zde je uveden souhrn hlavních oblastí využití.

 • Soustavy rozvodu elektrické energie: Třífázové soustavy, rozvaděče, pojistky, kabeláž a spoje, rozvodny, elektrické kobky atd.
 • Elektromechanická zařízení: Motory, čerpadla, ventilátory, kompresory, ložiska, vinutí, převodovky a dopravníky
 • Technologické přístroje: Zařízení pro řízení procesů, potrubí, ventily, odvaděče kondenzátu a nádrže/nádoby
 • Údržba provozu: Topné, ventilační a klimatizační systémy (HVAC), budovy, střechy, izolace

Souhrn

Opravdu není žádný důvod, proč váhat. Podnikatelé si mohou snadno zakoupit cenově dostupné termokamery, rychle si osvojit základy a poté okamžitě začít tento nástroj používat k poskytování lepších služeb klientům. Čím více budete termální zobrazování používat, tím lepší dovednosti získáte.