Czech

Osciloskop versus multimetr: výběr správného přístroje na zkoušení a řešení problémů

Základy

Rozdíl mezi osciloskopemdigitálním multimetrem lze nejjednodušeji vyjádřit jako „obrázky versus čísla“. Digitální multimetr je přístroj na přesná nespojitá měření napětí, proudu nebo odporu s rozlišením až na 8 platných číslic. Osciloskop je určen k vizuálnímu znázornění vlnových průběhů v čase a ukazuje jejich tvar i hodnoty. Jak se ale rozdíl mezi čísly a obrázky projeví při testování nebo řešení problémů v reálném světě? 

Technik porovnávající osciloskop a multimetr Porovnání osciloskopu a multimetru

Proč používat digitální multimetr?

Ruční digitální multimetry mají obvykle rozlišení 3,5 až 4,5 desítkových číslic a dobrou přesnost. Jsou přenosné a lehké, používají se obvykle ke zkoušení v první linii a k univerzálnímu měření. Obsahují také pokročilé funkce na rychlé zkoušení pro speciální účely, jako

  • Min/max
  • Vodivost
  • Vztažná hodnota
  • Střída / šířka impulzu
  • Protokolování dat

V nabídce jsou také vysoce přesné stolní digitální multimetry (rozlišení 5 až 8 číslic) napájené ze sítě, které nejsou určeny k použití v terénu. Tyto digitální multimetry se používají v laboratořích, většinou pro účely výzkumu a vývoje nebo ve výrobních systémech. Pokročilý stolní přesný digitální multimetr může být stejně drahý jako přenosný osciloskop. 
 

Proč používat osciloskop?

Osciloskopy jsou určeny pro inženýry nebo k odstraňování problémů v systémech, které mohou obsahovat složité signály vysílané mnohem vyšší rychlostí, než jakou dokáže zachytit digitální multimetr. Osciloskopy mají mnohem rychlejší měřicí moduly a mnohem širší měřicí pásma než digitální multimetry, ale obvykle nemají stejnou přesnost a rozlišení jako multimetr. Osciloskopy mají obvykle rozlišení odpovídající 3,5–4cifernému digitálnímu multimetru. 

Jednou z výhod osciloskopu oproti multimetru je to, že osciloskopy mají také schopnost zobrazit složité signály (viz „obrázek“ ve výše zmíněném vyjádření), ukázat přechodové signály, které mohou představovat hrozbu pro systém, změřit je a izolovat. Zobrazí také názorně zkreslení a šum, které mohou být v signálu přítomné.  

Osciloskopy mohou být napájeny ze sítě nebo z baterií a mohou být velké nebo malé. Pro použití v terénu je v zájmu lepší přenosnosti obvykle vyžadováno napájení z baterie a menší rozměry. Některé osciloskopy mají vestavěné multimetry, jako například Fluke 120B ScopeMeter, takže ukazují jak číselné hodnoty, tak vlnové průběhy. V mnoha případech mohou tyto osciloskopy nahradit multimetr. 

Osciloskop versus multimetr

Při všech elektrických pracích u sebe mějte digitální multimetr. Mějte ho u sebe při provádění vysoce přesných kontrol napětí, proudu, odporu, frekvence a dalších elektrických parametrů. Pokud multimetr signalizuje problém, možná budete muset k další diagnostice použít osciloskop nebo výkonnější přístroj.

Pokud chcete provádět kvantitativní i kvalitativní měření, sáhněte po osciloskopu. Pro běžnou údržbu nebo testování elektroniky postačí digitální multimetr, ale při testování nebo odstraňování problémů s řízením strojů nebo jiných složitých systémů nebo při práci s elektronikou je zapotřebí osciloskop.

  • Průmyslové elektronické aplikace, jako je automatizace a řízení procesů: volbou je osciloskop se dvěma izolovanými vstupy a šířkou pásma 60 MHz, 100 MHz nebo 200 MHz.
  • Průmyslové strojní aplikace měřící třífázovou výkonovou elektroniku; nebo tříosé řídicí systémy porovnávající více signálů: ideální je osciloskop se čtyřmi izolovanými vstupními kanály a šířkou pásma 100 nebo 200 MHz.
  • Průmyslové síťové aplikace: některé osciloskopy disponují navíc algoritmy pro analogová měřicí na fyzické vrstvě průmyslové komunikační sítě pro ověření jejího stavu.